Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv E-Book


Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv - Jonas Stier pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-11-26
FÖRFATTARE: Jonas Stier
ISBN: 9789144135342
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,24

FÖRKLARING:

Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart, mångtydigt och laddat.På ett levande sätt blottlägger och problematiserar Identitet – ett socialpsykologiskt perspektiv den mänskliga identitetens anatomi. Med hjälp av liknelser, samhällsvetenskaplig teoribildning och exempel introduceras en analytisk verktygslåda för studiet av identitet. Utifrån denna verktygslåda diskuteras identitet och identitetsdilemman hos adopterade, migranter, psykopater, äldre med flera. Denna andra upplaga innehåller nya avsnitt, aktuella exempel och en uppdatering av källor – bland annat kring karriärer och karriärslut.Boken vänder sig framför allt till högskolestuderande på grundnivå inom ämnena pedagogik, sociologi, socialpsykologi, psykologi, socialt arbete och vårdvetenskap samt på lärar- och socionomutbildningarna.

...tor i socialpsykologi), menas att vi är beroende av att veta vilka vi är, nämligen att vi "måste vara andra för att vara oss själva" ... Roll och identitet. En socialpsykologisk introduktion | Hem ... . Människan har redan från födseln en social kompetens och föds in i ett socialt sammanhang. kvalitativ analysmetod där författarna utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv, med fokus på Henri Tajfels teori om social identitet. Resultatet i undersökningen visar på ett samband mellan utbildning och identitet. Generellt påverkas identiteten under utbildningen. På Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde läser du socialpsykologi so ... Sociokulturellt perspektiv - Lätt att lära ... . Generellt påverkas identiteten under utbildningen. På Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde läser du socialpsykologi som huvudämne. Programmet öppnar upp för arbete inom ett stort antal spännande yrken inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Du får lära dig hur vi människor kan påverka varandra och vilka konsekvenser det får för våra relationer. David G. Myers (2000: XV) ser socialpsykologi som en akademisk disciplin vars mål är att vetenskapligt studera hur vi tänker om, påverkar och samspelar med varandra.Socialpsykologer analyserar därmed social kognition, social påverkan samt sociala relationer. (Myers, 2000:1). Därefter summeras de enskilda bidragen med avsikten att fördjupa förståelsen av ett socialpsykologiskt perspektiv på människan. I boken varvas teoretiska resonemang med konkreta exempel och under framställningens gång möter man som läsare många av vår tids frågor kring identitet, frihet, könsförtryck, utbrändhet, meningssökande och utanförskap. Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv av Jonas Stier häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789144135342. Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både ... Hur en fördjupad socialpsykologisk förståelse från ett integrativt perspektiv påverkar synen på människans utveckling och existens. Hur den professionella socialarbetarens yrkesidentitet kan stärkas genom tillgången till utarbetade och breda socialpsykologiska analyser. Medan den personliga identiteten anses ligga till grund för interpersonellt beteende ligger den sociala identiteten till grund för gruppbeteende (kollektiva handlingar) (Turner, 1982). Nedan redovisas ett antal studier där forskare utgått från denna teoretiska referensram i sitt utforskande av kravaller som socialpsykologiskt fenomen. Därefter summeras de enskilda bidragen med avsikten att fördjupa förståelsen av ett socialpsykologiskt perspektiv på människan. I boken varvas teoretiska resonemang med konkreta exempel och under framställningens gång möter man som läsare många av vår tids frågor kring identitet, frihet, könsförtryck, utbrändhet, meningssökande och utanförskap. SOCIAL IDENTITET . Teorin om social identitet lades fram av Henri Tajfel (1919-1992) och Ralph Turner i början av 1970-talet.Teorin om social identitet går ut på att vår upplevelse om vilka vi är har två källor, en social och en personlig. socialpsykologi socialpsykologiskt perspektiv av erik flygare filmen shirley valentine ska ge illustrativa exempel de centrala teorier och begrepp som finns...