Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv E-Book


Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv - Jonas Stier pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-11-26
FÖRFATTARE: Jonas Stier
ISBN: 9789144135342
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,35

FÖRKLARING:

Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart, mångtydigt och laddat.På ett levande sätt blottlägger och problematiserar Identitet – ett socialpsykologiskt perspektiv den mänskliga identitetens anatomi. Med hjälp av liknelser, samhällsvetenskaplig teoribildning och exempel introduceras en analytisk verktygslåda för studiet av identitet. Utifrån denna verktygslåda diskuteras identitet och identitetsdilemman hos adopterade, migranter, psykopater, äldre med flera. Denna andra upplaga innehåller nya avsnitt, aktuella exempel och en uppdatering av källor – bland annat kring karriärer och karriärslut.Boken vänder sig framför allt till högskolestuderande på grundnivå inom ämnena pedagogik, sociologi, socialpsykologi, psykologi, socialt arbete och vårdvetenskap samt på lärar- och socionomutbildningarna.

... studier Jonas Stier Häftad. 305. Det . ... Roll och identitet. En socialpsykologisk introduktion | Hem ... .. Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart, mångtydigt och laddat. På ett levande sätt blottlägger och problematiserar Identitet - ett socialpsykologiskt perspektiv den mänskliga identitetens anatomi. Identitet : Ett socialpsykologiskt perspektiv. diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Change search. ... Sociokulturellt perspektiv - Lätt att lära ... . English Svenska Norsk. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all ... Identitet : Ett socialpsykologiskt perspektiv. diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses ... (print) OAI: oai:DiVA.org:mdh-47196 DiVA, id: diva2:1411927. Available from: 2019-12-30 Created: 2020-03-04 Bibliographically approved. Open Access in DiVA No full text in DiVA. Search in DiVA 2019, Häftad. Köp boken Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv hos oss! Ett exempel på en centra roll är yrkesrollen, och ett exempel på en perifer roll är rollen som kund i en affär. Det kommer ibland tillfällen då man vill eller tvingas ompröva en central roll. Man utvecklar t.ex nya idéer om vad exempelvis rollen som yreksarbetare innebär och eftersträvar då kanske att få mer att säga till om som anställd. Konformitetsteorin är en socialpsykologisk teori; ett perspektiv som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och hur de påverkars av varandra. Konformitet innebär att en individ anpassar sig till en grupp för att passa in. Detta kan bero på normsystem eller starka auktoriteter som skapar socialt grupptryck. Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu! Roll och identitet är två begrepp som vi ständigt stöter på i vardagliga samtal, när vi slår upp en tidning, tittar på tv eller använder nätet. Men vad betyder de egentligen och vad är skillnaden mellan dem? I den här boken använder författarna ett socialpsykologiskt förhållningssätt för att diskutera begreppen roll och identitet utifrån olika infallsvinklar och aspekter ... Socialpsykologi. S ocialpsykologi är inriktad på människan och hur hon fungerar som en social varelse. Som forskningsfält var socialpsykologin från början en del av sociologin, men har fått status som ett eget perspektiv inom psykologin även om sammankopplingar med sociologin fortfarande görs. Att känna sig själv i socialpsykologiskt mening, säger Björn Nilsson (lektor i socialpsykologi), menas att vi är beroende av att veta vilka vi är, nämligen att vi "måste vara andra för att vara oss själva". Människan har redan från födseln en social kompetens och föds in i ett socialt sammanhang. kvalitativ analysmetod där författarna utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv, med fokus på Henri Tajfels teori om social identitet. Resultatet i undersökningen visar på ett samband mellan utbildning och identitet. Generellt påverkas identiteten under utbildningen. På Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde läser du socialpsykologi som huvudämne. Programmet öppnar upp för arbete inom ett stort antal spännande yrken inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Du får lära dig hur vi människor kan påverka varandra och vilka konsekvenser det får för våra relationer. David G. Myers (2000: XV) ser socialpsykologi som en akademisk disciplin vars mål är att vetenskapligt studera hur vi tänker om, påverkar och samspelar med varandra.Socialpsykologer analyserar därmed social kognition, social påverkan samt sociala relationer. (Myers, 2000:1). Därefter summeras de enskilda bidragen med avsikten att fördjupa förståelsen av ett socialpsykologiskt perspektiv på människan. I boken varvas teoretiska resonemang med konkreta exempel och under framställningens gång möter man som läsare många av vår tids frågor kring identitet, frihet, könsförtryck, utbrändhet, meningssökande och utanförskap. Identitet - Ett socialpsykologis...