Vem är jag som drabbats av utmattningssyndrom? : En kvalitativ studie med f E-Book


Vem är jag som drabbats av utmattningssyndrom? : En kvalitativ studie med f - Maria Andersson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-05-11
FÖRFATTARE: Maria Andersson
ISBN: 9789178512249
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,76

FÖRKLARING:

Hur känns det att drabbas av utmattningssyndrom? När jag själv blev drabbad i september 2019, visste jag i stort sett ingenting om denna sjukdom. Jag visste djupt inom mig att min kropp gång på gång skickade varningssignaler på att jag hade ett alldeles för högt tempo, men jag visste inte hur jag skulle få hjälp att bromsa. Trots alla varningar, sprang jag bara vidare, tills det tog stopp! Allt blev svart!När jag blev tvungen att börja lyssna på min kropp fick jag ingen hjälp, jag skulle ha svaren på alla mina frågor. Jag hade hamnat i ett tillstånd jag inte hade någon kunskap om. Vem var jag nu? Jag ville skaffa mig kunskap om denna sjukdom och därför skapade jag en enkät undersökning, i hopp om att finna mina svar. I resultatet av min studie finns så mycket kunskap, vilket även skapar förståelse. På den vägen föddes idén om att skriva en bok för att sprida kunskap och förståelse om hur det känns att drabbas av utmattningssyndrom. Min bok betyder otroligt mycket för mig då den varit min största källa till självläkning. En bok varje människa bör läsa.

... om du kan vara till exempel stresskänslig en längre tid ... E-bibliotek - Biblioteken i Örnsköldsvik ... . För vissa tar återhämtningen lång tid. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur utbrända kvinnor presenterar sin självbild. Med begreppet självbild menar jag hur en individ uppfattar sig själv, sin förmåga och sin interaktion med andra människor. Kort sagt, en individs tankar om vem hon själv är och vad hon har för värde inför sig själv och andra. Vem är jag som drabbats av utmattningssyndrom?: En kval ... Vem är jag som drabbats av utmattningssyndrom?: En ... ... . Vem är jag som drabbats av utmattningssyndrom?: En kvalitativ studie med fokus på tankar, känslor och upplevelser om hur det känns att vara drabbad av denna sjukdom. Av: Andersson, Maria. 310651. Retkusinen. Av: Hjorth, Ulrika. 310652. Degen jäser över. Utmattningssyndrom och ledarskap, del 2. Utmattningssyndrom är inte bara individens eget problem. Chefer och arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga sjukdomen, och även för att agera på rätt sätt om problemet ändå skulle uppstå. Dagens arbetsliv är fullt av stressmoment - högt tempo, omorganisationer, krav på ständig tillgänglighet. Titel Ångestpatienters upplevelser av mötet med sjukvårdens personal - en kvalitativ studie Författare Natascha Heidari Nyckelord ångest, vård, vårdrelation, bemötande, hjälpförväntningar Syfte Denna uppsats syftar till att undersöka hur personer med ångestproblematik upplever mötet med sjukvårdens personal. och/eller är mycket missnöjda med sina kroppar är mer sårbara (Ibid., s. 17). Unga kvinnor vars huvudsakliga sysselsättning är vikt och form, missnöje med kroppen, som internaliserat ett smalt skönhetsideal och tenderar att jämföra sig med andra blir mest influerade av media, men är samtidigt de som använder sig mest av medier. Det är oerhört viktigt att få svar på hur pass effektiv en naturunderstödd rehabilitering är. Vi avser att för första gången genomföra en randomiserad, kontrollerad studie för att kunna jämföra naturunderstödd rehabilitering med den rehabilitering som idag vanligen erbjuds personer med stressrelaterad mental ohälsa (KBT). Om utmattningssyndrom, ADHD och autism --- Maria Strömberg ---Under 42 år av mitt liv har jag försökt att spela "vanlig", att passa in och jag har anpassat mig så bra till andra och andras förväntningar på mig, att jag tillslut inte vet vem jag är, vad jag vill och vad jag mår bra av. Jag har hela livet känt mig annorlunda, men inte förstått vad det beror på, varför jag ... Flexibilitet om medarbetarna själva får välja. En kvalitativ studie om chefers och medarbetares attityder till flexibilitet i arbetslivet Forsberg, Lena & Zajac, Charlotte ISRNnr LIU-IBL/SOC-G--11/030--SE. 11/031 Utmattad, utbränd och medbränd - Livet med en partner som drabbats av utmattningssyndrom Laxholm, Eva-Lisa & Nilsson, Hanna KASAM är en modell bestående av flera begrepp varav de tre mest centrala är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I sin bok "Hälsans Mysterium" (2004) beskriver Antonovsky en studie där han djupintervjuade 51 människor som hade två saker gemensamt: och Retrospektiva studier visar att det sannolikt är mycket ovanligt att någon tar sitt liv utan att ha drabbats av en depressionssjukdom. Självmord är vanligare vid bipolära syndrom än vid unipolära depressioner. Så många som 15-20% riskerar att ta sitt liv i ett depressivt sjukdomsskov. Metodicum rehabdagar 2018 är till ända. Som vanligt var det fantastiskt roligt för mig som programansvarig att vara på plats och se resultatet av det som planerats under månader. Jag är riktigt nöjd med hur det blev, en blandning av forskning, goda exempel, inspiration och aktualiteter. Metod: Studien präglas av en kvalitativ metod där primärdata är det som främst har använts, genom samtal med informanter som själva har upplevt arbetsrelaterad stress. En induktiv ansats har tillämpats, där empirin har varit utgångspunkten för att därigenom kunna finna organisatoriska teorier som normativ styrning som ger 2003 träffade jag för första gången en person som drabbats av utmattning. Att möta denna kvinna som bara ett år tidigare sprudlat av liv var mycket omtumlande. Hennes ögon var totalt livlösa. Som om hennes själ var död. Kvinnan orkade bara vara kvar i tjugo minuter på det arbete som hon i vanliga fall älskade. Sedan for hon hem. I en rapport med en expertgrupp på uppdrag från socialstyrelsen las förslag till nya diagnosen utmattningssyndrom. Diagnosen är godkänd sedan 2005 där en av de diagnostiska kriterierna som ingår är att patienterna skall ha varit utsatta för identifierbar stress i minst 6 månader (Glise 2007:95)....