Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering E-Book


Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering - Inge Carlström, Lena-Pia Carlström Hagman pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2006-11-30
FÖRFATTARE: Inge Carlström, Lena-Pia Carlström Hagman
ISBN: 9789144038247
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,50

FÖRKLARING:

Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete - från problemformulering till dokumentation. Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.: kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden strategier för planering och genomförande av projekt o metoder för datainsamling och bearbetning av data bearbetning av information från intervjuer, observationer, enkäter och olika gruppdiskussioner råd för dokumentation.Innehållet i denna omarbetade nya upplaga har anpassats till nya läroplaner och riktlinjer samt utökats med kapitel om kvalitetsutveckling, forskningsanknytning, handledning och seminarier som riktar sig till både studenter och yrkesverksam pedagogisk personal.Boken är avsedd för examensarbete inom lärarutbildningen och näraliggande samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen på C- och D-nivå samt för fortbildning och praktiskt utvecklingsarbete inom förskola och skola.Femte upplagan

...river och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete - från problemformulering till dokumentation ... Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering - Inge ... ... . Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.: ... Utvärdering av metoder SBU:s utvärderingar av metoder omfattar förutom en systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för effekter och risker [1] också kostnader, etiska och sociala aspekter. Utvärderingen tar därmed mer hänsyn till de nationella/ lokala förhållandena än en systematisk översikt. För hälso- och sjukvårdsom- Pris ... Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering - Inge ... ... . Utvärderingen tar därmed mer hänsyn till de nationella/ lokala förhållandena än en systematisk översikt. För hälso- och sjukvårdsom- Pris: 502,-. heftet, 2006. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering av Inge Carlström, Lena-Pia Carlström Hagman (ISBN 9789144038247) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydliga och relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en utveckling av den pedagogiska verksamheten. Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring för utvärdering som reflexiv modernitet. (s 15) Vedung ser utvärdering som ett av de sista stegen i den fortgående moder-niseringen eller rationaliseringen av det västerländska samhället. Enligt Vedung kan utvärdering ses som ett barn av modernismen i den meningen att man med rationella kalkyler och vetenskapliga metoder försöker strama Utvecklingsarbete - Utvecklingsarbete handlar om att utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap - Det man strävar efter är att åstadkomma nya eller förbättrade produkter, processer och system - Utvecklingsarbete innehåller alltid en utvärdering som visar om man lyckats i vad man vill göra eller inte Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. (502 s.) Carlström, Inge & Carlström Hagman Lena-Pia (2007). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. (447 s.) Lindblad, Rita Foss & Lander, Rolf (red.) (2009). Att säkra det osäkra - redskap för reflektion och makt i skolans utvärdering. Lund ... Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. (447 s.) EQAVET:s referensram (2013). Riktlinjer för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. www.eqavet.eu Lindblad, Rita Foss & Lander, Rolf (red.) (2009). Att säkra det osäkra - redskap för reflektion och makt i skolans utvärdering. Lund: Studentlitteratur. (154 s.). Här finns stöd för att utveckla, leda, organisera och administrera förskola, skola och vuxenutbildning. Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp - LGF3Y ... LG46Y, LGFRY. Kursen behandlar olika ansatser för utvärdering i och av skolverksamhet, och verksamhetsutveckling i skolan. Kursen bygger på följande teman: - perspektiv på och metoder för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan med utgångspunkt i uppdrag och ... Modeller för att värdera anbud kan delas in i två olika kategorier, relativa respektive absoluta utvärderingsmodeller. I den absoluta utvärderingsmodellen, vilken är den vanligaste, görs en individuell utvärdering av varje enskilt anbud. Utvärderingen är följaktligen inte beroende av annan anbudsgivares kvalitet eller totalpris. Användningsområden. I hälso- och sjukvården används motiverande samtal inom alla områden som ingår i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, bristande fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.Inom vården används motiverande samtal också exempelvis vid rådgivning om stress, sömn och egenvård vid kroniska sjukdomar. Metod = tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att gå från en punkt till en annan. Metoderna i Metodbanken är enkla, kreativa, vanliga, unika, kluriga, roliga - det finns något för alla syften och behov. Du får tips och verktyg för att leda möten mer kreativt. Mallar för slutrapport för extern och löpande utvärdering Mallarna för rapporterna är obligatoriska att använda från och med 2017-06-30. Lämna ett utkast sex veckor innan projektavslut Ni som stödmottagaren ska lämna ett utkast av utvärderarens slutrapport till er handläggare på Tillväxtverket senast sex veckor innan projektets avslutande. Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och sk...