Förskola i rörelse och förändring : barn och pedagoger skapar mening tillsammans E-Book


Förskola i rörelse och förändring : barn och pedagoger skapar mening tillsammans -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-07-17
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144104348
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,25

FÖRKLARING:

Hur skapar vi en förskola som är meningsfull för barnen och dit varje barn går med lätta steg? Bokens författare, som alla drivs av en uttalad ambition att skapa just en sådan förskola, beskriver hur de arbetar för att få syn på och ta tillvara barns perspektiv, erfarenheter och lust att utforska. I boken skildras fyra projektarbeten som genomförts med barn i olika åldrar. Genom pedagogernas praxisnära dokumentation, undersökande arbetssätt och nyfikna blick får vi ta del av aktiviteter som gör skillnad för både barn och vuxna. Här ges en mängd exempel på vad det kan innebära att skapa möjligheter för barnen att utforska områden som de vuxna redan har kunskaper om. Men vi får också se hur pedagogerna fångar de tillfällen då barnen överskrider denna kunskap och erövrar områden som är helt okända för vuxna.Förskola i rörelse och förändring kan med fördel användas i grundutbildning av förskollärare och som underlag för utveckling av förskoleverksamhet och förskollärares kompetensutveckling. Den är också angelägen för politiker, tjänstemän, förskolechefer och vårdnadshavare intresserade av förskoleverksamhet.

...ans med barnen en miljö där våra barn kunde ta våra virkade ekollon till vår plats, fast vi var kvar på förskolan ... skapa mening ... . Att leka med våra små virkade ekollon visade sig vara väldigt viktigt för barnen på Flodhästen, och något som vi pedagoger tyckte var väldigt roligt och vi tänkte mycket kring hur vi kunde utmana och fördjupa just leken. Fler män i förskolan Insänt Gick precis in på er webb och svarade på Månadens fråga angående hur man ska locka fler till förskolläraryrket. Såg att just nu hade 34 % svarat att fler män i förskolan skulle leda till att fler skulle kunna tänka sig att sö ... Förskola i rörelse och förändring : barn och pedagoger ... ... . Såg att just nu hade 34 % svarat att fler män i förskolan skulle leda till att fler skulle kunna tänka sig att söka sig till yrket. pedagoger skapar tillfällen där barn och pedagoger genom att ta del av dokumentation av verksamheten ges chans att återvända till (re-visit) för att återse (re-see) och återhöra (re-listen) skeenden och tankar. Och i dessa fenomen upptäcka nytt och befästa och skapa kunskap (re-interpreting och re-learning) (a.a:76). Köp begagnad Förskola i rörelse och förändring : barn och pedagoger skapar mening tillsammans av hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Vi skapar och tar tillvara på tillfällen där barnen möts för att undersöka, reflektera, diskutera och lära tillsammans. Vi arbetar i projekt som utgår från vad barnen visar intresse och nyfikenhet inför. Vi pedagoger skapar förutsättningar, tillfällen och miljöer som gör att barnen kan fördjupa sig i det som förundrar dem. Mörsils förskola ligger i centrala Mörsil med både skog och vatten runt hörnet. Förskolan består av två åldersindelade avdelningar. De yngre barnen går på avdelning Röd och de äldre barnen avdelning Gul. Vår förskola är mångkulturell med både barn och pedagoger med olika bakgrunder och kulturer....