De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" E-Book


De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-11-04
FÖRFATTARE: Howard Bath, John Seita
ISBN: 9789144128535
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,85

FÖRKLARING:

Hur kan vuxna möta traumatiserade barn och ungdomar på ett sätt som främjar läkning och återhämtning? Vilka terapeutiska verktyg behöver personer som inte arbetar med psykoterapi men ändå möter barn och unga vars beteenden kan vara såväl svårbegripliga som utmanande?I den här boken presenteras ”de tre pelarna i traumamedveten omsorg”: trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier för att hantera livets utmaningar. Författarna visar att omsorgs- och skolmiljöer som bygger på ”de tre pelarna” och kännetecknas av sunda mellanmänskliga relationer är de viktigaste ingredienserna i psykiskt läkande och återhämtning.”De tre pelarna” utgör ett tydligt ramverk som är enkelt att använda i praktiken. Det innefattar bland annat vardagliga färdigheter som kan läras ut och åskådliggöras men som inte kräver formella kvalifikationer eller högre utbildning.Boken riktar sig främst till dem som i sitt liv och arbetsliv möter traumatiserade barn och ungdomar. Det kan vara familjehemsföräldrar, behandlingsassistenter, lärare, boendepersonal eller föräldrar och andra närstående. De tre pelarna i traumamedveten omsorg fungerar också som en praktisk vägledning och som ett ramverk för professionella som utbildar, handleder och stöttar viktiga vuxna i utsatta barns och ungdomars vardag.

...rn i förskolan handlar inte om ett enskilt tecken, utan om en samlad bild som väcker oro hos oss vuxna ... PDF Nya Böcker På Sjukhusbiblioteken ... . Detta handlar traumamedveten omsorg ... att hjälpa till kan vi hjälpa och skydda de barn som har det allra tuffast. Tillsammans agerar vi blixtsnabbt vid krig och katastrofer och skapar ... Här följer en kort beskrivning av traumatiserade barns grundläggande behov. Med utgångspunkt i dessa behov kan vi skapa förutsättningar, förutsättningar att läka och utvecklas. 1. Behovet av Trygghet. Vi behöver skapa en miljö där barnen får uppleva säkerhet och lugn. Detta ... De tre pelarna i traumamedveten omsorg : att skapa en ... ... . 1. Behovet av Trygghet. Vi behöver skapa en miljö där barnen får uppleva säkerhet och lugn. Detta är något som av naturliga skäl kan ta tid. I den här boken presenteras "de tre pelarna i traumamedveten omsorg": trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier för att hantera livets utmaningar. Författarna visar att omsorgs- och skolmiljöer som bygger på "de tre pelarna" och kännetecknas av sunda mellanmänskliga relationer är de viktigaste ingredienserna i psykiskt läkande och återhämtning. Bath, Howard De tre pelarna i traumamedveten omsorg : att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" Bauer, Thomas Förlusten av mångfald : när världen görs enfaldig Catling, Christopher Madeira : topp 10 6. aktualiserade uppl. Digitalisering och styrning / Einar Iveroth, Jan Lindvall, Johan Magnusson (red.) TMO Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som fått allt större spridning i Sverige de senaste åren. Det har utvecklats av Rädda barnen som uppmärksammat ett behov av ökad kunskap om hur verksamheter bäst möter barn och ungdomar med potentiellt trauma. Hos behandlande instanser som t.ex. barn och ungdomspsykiatrin finns etablerad kunskap om trauma och vilken… Tre andra bra böcker på svenska angående trauma är dessa: Traumatisering hos barn - en handbok - Bidö, Mannheimer & Samuelberg; Traumamedvetenhet i förskolan - Anna Hellberg; De tre pelarna i traumamedveten omsorg - Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" - Howard Bath Traumamedveten omsorg är ett sätt för alla vuxna att bemöta barn som varit med om svåra upplevelser. Traumamedveten omsorg (ofta kallat TMO) är något som alla kan ge. Inte bara terapeuter, utan även fotbollstränare, fosterföräldrar, lärare, boendepersonal, socialsekreterare med flera. Traumamedveten omsorg har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga som varit med om trauma. Omfattning Utbildningen omfattar två heldagar och inkluderar både teoretisk undervisning och praktisk tillämpning i form av gruppdiskussioner, reflektion kring filmer och övningar. De tre pelarna i traumamedveten omsorg : att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" / Howard Bath, John Seita. - Studentlitteratur, Lund : 2019 - 223 s. : fig., tab. Vma ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / senior editor: Deborah Riebe ; associate editors: Jonathan K. Ehrman ... 2. Psykologi • De tre pelarna i traumamedveten omsorg : Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna". Av Howard Bath, John R Seita. Boken utgör ett tydligt ramverk som är enkelt att använda i praktiken. DE TRE PELARNA I TRAUMAMEDVETEN OMSORG Att skapa en läkande miljö "de övriga 23 timmarna" Hur kan vuxna möta traumatiserade barn och ungdomar på ett bra sätt? DE TRE PELARNA I TRAUMAMEDVETEN OMSORG Att skapa en läkande miljö "de ­övriga 23 timmarna" Hur kan vuxna möta traumatiserade barn och ungdomar på ett sätt som främjar läkning och ... Traumamedveten omsorg ... • Barn/ungdomar gör så gott de kan, alla barn vill lyckas • Barn/ungdomar är inte svåra, de har det svårt • Barn/ungdomar manipulerar inte, de skyddar sig • Barn/ungdomar hittar inte hela tiden på nya historier, de ... •Relationer för att skapa trygghet Vi grundar detta bl.a. på Rädda Barnens tre pelare i traumamedveten omsorg (TMO) där Howard Bath, australiensisk psykolog och forskare, beskriver i sin artikel "Three Pillars", aug 2016, den allt mer tydliga forskningen och kliniska bevis för att faktorer som omsorgsfulla relationer mellan barn och lärare eller andra mentorer, sticker ut vad avser framgång i att främja en god ... Hur...