Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle E-Book


Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle - Åsa Wedin, Carla Jonsson, Nigel Musk, Kamilla György-Ullholm, Marie Werndin, Eva Norén, Anders Björkvall, Sara Ramsfeldt, Josefina Eliaso Magnusson, Charlotte Engblom, Rickard Jonsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2010-07-30
FÖRFATTARE: Åsa Wedin, Carla Jonsson, Nigel Musk, Kamilla György-Ullholm, Marie Werndin, Eva Norén, Anders Björkvall, Sara Ramsfeldt, Josefina Eliaso Magnusson, Charlotte Engblom, Rickard Jonsson
ISBN: 9789144059860
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,99

FÖRKLARING:

Dagens samhälle karakteriseras av ökad språklig, etnisk och kulturell mångfald. Takten i dessa förändringar har medfört nya krav på skolan att möta barn med olika bakgrund på ett professionellt sätt. Det visar sig ofta att invanda föreställningar om elevernas förkunskaper inte alls stämmer.I mötet med heterogena klasser ställs lärare ofta inför utmaningar av annat slag än dem de utbildats för. Detta blir särskilt tydligt när eleverna ännu inte hunnit utveckla sin svenska i den utsträckning som krävs i skolan. I det här läget blir det lätt att se på barnens språkbakgrund som innehållande olika brister och problem snarare än resurser och möjligheter.I den här antologin ifrågasätter författarna gängse synsätt och ger en mer nyanserad och balanserad bild av flerspråkighet. Genom olika exempel från aktuell svensk forskning om elevers vardag belyser de olika aspekter av flerspråkighet i skolsammanhang och problematiserar begrepp som etnicitet, identitet, lärande och makt.Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare i grundskola och gymnasium samt till dem som arbetar med skolutveckling och frågor som rör flerspråkighet.

...nderligt samhälle av Åsa Wedin, Carla Jonsson, Nigel Musk, Kamilla György-Ullholm, Marie Werndin, Eva Norén, Anders Björkvall, Sara Ramsfeldt, Josefina Eliaso Magnusson, Charlotte Engblom, Rickard Jonsson (ISBN 9789144059860) hos Adlibris ... Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett ... ... .com. Fri frakt. DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Kursplan för Flerspråkighet i samhället och hos individen. ... identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010 s. 79 94 Se bibliotekets söktjänst. ... Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighe ... Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett ... ... . Kursplan för Flerspråkighet i samhället och hos individen. ... identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010 s. 79 94 Se bibliotekets söktjänst. ... Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur ... flerspråkighet i detta arbete i bemärkelsen att kunna förstå och tala fler än ett verbalt språk. Skolans styrdokument I detta avsnitt redogörs för vad styrdokumenten säger om flerspråkighet i skolan. Skollagen slår fast att: "Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin IW Flerspråkighet, identitet och lärande Skola i ett föränderligt samhälle NIGEL MUSK ÅSA WEDIN (RED.) Studentlitteratur Delkurs 1: Migrationsprocesser, nyanlända och attityder till. Wedin, Åsa & Musk, Nigel (red). (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande: skola i ett ... György-Ullholm, Kamilla Flerspråkighet, enspråkighet och etnisk identitet Ingår i: Wedin, Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle Flerspråkighet och identitet ... Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts" ... Ett begrepp som flerspråkighet ska inte ses som ett statiskt fenomen då det är genom sam- Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle Wedin Åsa, Musk Nigel 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. : ISBN: 978-91-44-05986- Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning •Flerspråkighet har förknippats med negativa företeelser i samhället, eftersom det ofta varit svaga och förtryckta minoriteter som tvingats bli flerspråkiga (Skutnabb-Kangas). •Flerspråkighet har betraktats som en mellanstation på väg från enspråkighet i ett minoritetsspråk med låg status till enspråkighet i Buy Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle by Wedin, Åsa, Jonsson, Carla, Musk, Nigel, György-Ullholm, Kamilla, Werndin ... identifiera och problematisera språkliga praktiker i samhället, i skolan och hos individen; Behörighetskrav Grundläggande behörighet ... identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle Wedin Åsa, Musk Nigel 1. uppl. : Lund ... Klassrumsinteraktion och flerspråkighet : ett kritiskt perspektiv Rosén Jenny, Wedin Åsa 1. uppl ... Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv (SS1059) V34QZ (VT20, 50%, Dag ... identitet och lärande - Skola i ett föränderligt samhälle Lund ... I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 743-761). Lund: Studentlitteratur. Övrigt: 18 s. Kapitel i ......