Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola E-Book


Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola - Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-08-05
FÖRFATTARE: Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée
ISBN: 9789147114078
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,73

FÖRKLARING:

Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och experimenterar också för att komma underfund med hur världen fungerar. Det finns stora skillnader, men även betydelsefulla likheter mellan hur en vetenskapsman arbetar och hur ett barn utforskar naturvetenskap i sin närmiljö.Läs merBarn och naturvetenskap behandlar de naturvetenskapliga ämnenas didaktik för förskolans och skolans tidiga år och författarna tar fasta på likheterna i de naturvetenskapliga forskarnas sätt att arbeta och jämför det med ett utforskande och undersökande arbetssätt med barnen. Författarna betonar vikten av tilltron till barns egen förmåga och tar avstamp i barnens eget utforskande. Teorier om lärande kopplas till praktiska exempel från förskolans och skolans arbete med naturvetenskap, och exempel ges även från lärarstudenters utforskande. Andra betydelsefulla områden som behandlas är produktiva frågor, olika sätt att påbörja projekt, materialets betydelse som den tredje pedagogen samt viktiga begrepp som pedagogisk dokumentation, mångfald, olikhet och utvärdering. Läsaren bjuds att ta del av inspirerande exempel på hur man kan arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med barn i olika naturvetenskapliga projekt.Om författarnaFörfattarna Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner Och Christina Wehner-Godée är eller har varit verksamma vid lärarutbildningen vid Stockholms universitet.

...de ämnen K1 Undervisning i naturorienterande ämnen K1 Lågstadiet K1 Barn och natur K1 Sverige ED 2 ... Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära i ... ... . [rev.] uppl. PB Liber PP Stockholm PP Kina SN 9789147114078 Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola. Vad har naturvetenskap med lärande samt barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande samt experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn och naturvetenskap book. Read reviews from world's largest community for readers. Vad har natu ... Barn och naturvetenskap (andra upplagan) - Reggio Emilia ... . Barn och naturvetenskap book. Read reviews from world's largest community for readers. Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del f... lerar och utmanar deras utveckling och lärande. Förskolan är det första steget i barnens utbildning och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 6. Förskolans roll för barnens utveckling och lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik har bli-vit mer framträdande i samband med att läroplanen för förskolan reviderades ... 2014-sep-15 - Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära i förskola och skola / Ingela Elfström m fl. (2014) 2., uppl. ..... #faktabok #undervisning #naturvetenskap...