MI Motiverande samtal i tandvården E-Book


MI Motiverande samtal i tandvården - Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-01-03
FÖRFATTARE: Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren
ISBN: 9789188099839
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,86

FÖRKLARING:

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden är evidensbaserad och används på hela livsstilsområdet samt rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård. I boken Motiverande samtal i tandvården – mat och dryck, munhygien, fluor, tobak beskrivs metoden på ett enkelt sätt och hur den kan tillämpas i tandvården. Boken innehåller många tydliga exempel på MI-samtal om: karies, parodontit, munhygien, mat, dryck och tobaksbruk. Läsaren får en förståelse för metoden och kan direkt tillämpa delar av den. Med MI ökar tillfredsställelsen med samtalen bland både patienter och tandvårdspersonal. Boken vänder sig till olika personalkategorier i tandvården, t.ex. profylaxtandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Den används i odontologiska grundutbildningar samt vid efterutbildning i motiverande samtal.Denna tredje upplaga innehåller ett helt nytt kapitel om samtal med personer som har svårt att förstå och kommunicera. Dessutom har övrigt innehåll uppdaterats.Om författarnaDe två författarna har båda stor erfarenhet av motiverande samtal som utbildare, behandlare och skribenter: Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog och Karin Sjögren, leg. tandläkare och odont. dr. Båda är medlemmar av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).Sagt om bokenLättläst och entusiasmerande! Bra struktur med förklarade typsamtal. Det korta samtalet är viktigt för oss.Håkan Lönnbark, tandläkareBoken är lättläst, strukturerad, pedagogisk. Så ska MI fungera i tandvården!Therese Sundbye, tandhygienistDen är lätt att ta till sig och det finns många bra fallbeskrivningar. En praktisk bok att rekommendera inom tandvården!Elisabeth Olofsson-Öberg, tandläkare

... F. Miller och Stephen Rollnick. Med MI ökar tillfredsställelsen med samtalen bland både patienter och tandvårdspersonal ... LIBRIS - MI - motiverande samtal ... . Boken vänder sig till olika personalkategorier i tandvården, t.ex. profylaxtandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Den används i odontologiska grundutbildningar samt vid efterutbildning i motiverande samtal. Ett motiverande samtal kan användas vid såväl korta möten (Brief Motivational Interviewing, BMI) som längre interventioner (10). SYFTE Syftet med denna studie är att belysa metoden motiverande samtal samt undersöka möjligheter med och effekter av m ... Motiverande samtal (MI) för tandvårdpersonal ... . SYFTE Syftet med denna studie är att belysa metoden motiverande samtal samt undersöka möjligheter med och effekter av motiverande samtal inom tandvården. Hon är kommunikatör och lärare i Motiverande samtal. Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Karin Sjögrens och Barbro Holm Ivarssons bok MI - Motiverande samtal i tandvården ingår som kursdokumentation. Utbildningen arrangeras i Stockholm enligt nedan Utbildningen består av två dagar, 23 april och 28 maj. Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. [1] [2] [3]Metoden bygger på att man håller i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra sitt beteende har varierande ... Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmodell för att samtala om och stötta förändringar inom olika typer av beroende. Modellen och metoden utgår ifrån att den som berättar har de resurser och motivation som behövs för att göra en förändring. Motiverande+samtal+i+praktiken+-verktygoch+tillvägagångssätt+ •$$Så$skapar$du$en$god$struktur$för$samtalet$ •$$Förstå$förändringsprocessens$olika$faser:$ Holm Ivarsson B, Sjögren K. MI - motiverande samtal. Praktisk handbok för tandvården. Gothia Förlag, Stockholm, 2010. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 - stöd för styrning och ledning. ISBN: 978-91-86885-09-. Farbring CÅ. Handbok i motiverande samtal - MI. Förlag. Natur & Kultur, 2010. ISBN: 978-91 ... Liria Ortiz, författare, psykolog och lärare i motiverande samtal: Istället för att övertala eller övertyga kan det vara mer effektivt att lyssna och kompromissa. Att plocka fram någon annans inre drivkrafter är mycket mer effektivt än att försöka pådyvla sina egna. Nej, det krävs inte mycket för att hjälpa medmänniskors motivation på traven. LIBRIS titelinformation: MI - motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården : Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren ; illustrationer: Helena Lunding. Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa personer hitta sin egen drivkraft till att skapa sig ett hälsosamt liv. MI är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta egna beslut i egen takt. Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI)är mer av ett förhållningssätt än en teknisk metod och innehåller vissa principer, strategier och färdigheter med syfte att leda fram till en förändring. Ett av de viktigaste bidragen i det motiverande samtalet är att väcka intresse när individen ännu inte är motiverad till förändring. MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för Försäkringskassan. Holm Ivarsson B. (2011). Gothia Fortbildning. Boken används av Försäkringskassan i internutbildning och kan endast fås via Försäkringskassan. Motiverande samtal i boken Psykolog i skolan. Kapitel i Carlströ...