Evidensbaserad elevhälsa E-Book


Evidensbaserad elevhälsa -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-11-02
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144117959
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,27

FÖRKLARING:

Den svenska skolan har unika förutsättningar att ge alla elever en god utbildning och främja deras utveckling och hälsa. I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig resurs i elevhälsan som når alla elever och leds av välutbildad personal.De goda förutsättningarna till trots visar internationella jämförelser att svenska elever inte bara upplever sig må sämre än unga i jämförbara länder utan även presterar sämre i de kunskapsprov som ingår i de internationella PISA-undersökningarna. Detta är en utveckling som både kan och måste vändas! I detta arbete har elevhälsan en central roll men för att lyckas krävs både ett samarbete mellan alla yrkesgrupper och att problemen löses med vetenskapligt granskade metoder.Samarbete och vetenskaplig granskning innebär i denna bok att alla elevhälsans professioner medverkar tillsammans med en rad internationellt ansedda experter och forskare inom området ungas lärande och hälsa. De 32 kapitlen sammanfattar både elevhälsans lagstadgade medicinska insatser och hur elevhälsans personal på bästa sätt kan hantera de ofta komplexa svårigheter som många elever i dag ställs inför i skolan.Boken riktar sig till rektorer, pedagoger, skolpsykologer, skolkuratorer och givetvis skolläkare och skolsköterskor. Ett framgångsrikt elevhälsoarbete förutsätter kunskap om varandras kunnande och arbetssätt och ett tvärprofessionellt samarbete.

...a en vän 491 kr Antal. Lägg i varukorgen ... Evidensbaserad praktik - Wikipedia ... . Spara i ny önskelista. Du måste välja en storlek innan du kan lägga varan i varukorgen. Beräknad leveranstid: 4-8 arbetsdagar Säljs av Adlibris 4,1 / 5 med 22598 betyg. Totalbetyg 4 ... Denna bok sammanfattar evidensbaserad kunskap kring barns hälsa, utveckling och lärande till praktiskt användbara riktlinjer för elevhälsans arbete. Boken riktar sig till rektorer, pedagoger, skolpsykologer, skolkuratorer och givetvis skolläkare och skolsköterskor. elevhälsa i hela landet. Regeringen gav ... evidensbaserad elevhälsa | Adlibris ... . elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag ... av evidensbaserad praktik inom elevhälsan. Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer för aktuella verksamhetsformer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, 2017, Häftad. Köp boken Evidensbaserad elevhälsa hos oss! evidensbaserade är ett försök att förtydliga hur ett sådant val skall gå till. För att komma fram till vilka insatser som är bäst för en bestämd person krävs kunskaper som måste hämtas från tre källor. Att utgå från endast en eller två av dessa källor räcker inte. Inte om man vill arbeta evidensbaserat. De tre källorna är: Evidensbaserad elevhälsa. Läs mer och köp boken hos adlibris.se. Sverige har en lång historia av politiska, sociala och medicinska åtgärder med syftet att främja ungas hälsa och välbefinnande. Vi var bland de första länderna som förbjöd barnaga och ratificerade FN:s Barnkonvention. Evidensbaserad praktik (EBP) används som en övergripande term för evidensbaserad medicin, evidensbaserat socialt arbete, evidensbaserad omvårdnad, evidensbaserad psykoterapi med mera. Termen används istället för kunskapsbaserad praktik eftersom det senare saknar en tydlig definition. Hälsobesök och screening. Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsobesök till alla elever. I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa undersökningar, som varierar utifrån elevens ålder. elevhälsa och inkludering. Frågor som är centrala för Evas forsk - ningsområde är hur elevhälsoteamet kan samverka med pedagoger och annan skolpersonal i syfte att utveckla en skolmiljö som gynnar lärande, utveckling och hälsa hos alla barn och unga. Eva intresserar sig också för vilka trender vi kan se internationellt när Evidensbaserad elevhälsa (Häftad, 2014) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 1 butiker Betala inte för mycket - SPARA nu! En god elevhälsa är en förutsättning för ett bra lärande. Därför har skolkuratorn Hilda Johnsson förändrat sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen. Evidensbaserad elevhälsa (Häftad, 2017) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker Betala inte för mycket - SPARA nu! Evidensbaserad kunskap, vad är det? Det är kunskap som är underbyggd av befintlig forskning och av andra källor, exempelvis de nationella kvalitetsregistren, där man har tagit fram resultat på ett systematiskt sätt.Evidensbaserad praktik omfattar också yrkeskunskap och den kunskap som målgruppen har om sin situation, i detta fall äldre människor. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa evidensbaserad vård och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården och tillkännager detta för regeringen. Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (170 s) Milerad, Josef & Lindren,...