Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete E-Book


Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-11-26
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144126807
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,49

FÖRKLARING:

Utredningar av barn och ungdomar med olika typer av psykiatriska svårigheter ställs i fokus i denna handbok. Hur genomförs en psykiatrisk utredning av ett barn eller en ungdom som verkar vara påverkad av utvecklingsproblematik? Hur kan utredare hitta bra samarbeten med barnet, föräldrar och skolpersonal under utredningen? Hur genomförs olika moment i utredningen? Vilka utreder och vem gör vad i utredningen? Hur presenteras utredningens resultat för barn i olika åldrar? Hur skrivs utredningsutlåtandet på ett effektivt och lustfyllt sätt? Hur går det att förhålla sig till den höga efterfrågan på utredningar? Hur kan vi förstå de typiska problem och dilemman sjukvården hamnar i när det gäller utredningsbehov?Boken riktar sig till personer med olika yrkesbakgrunder som är eller i framtiden kommer att vara delaktiga i utredningar av barn eller ungdomar med utvecklingsproblematik. Den lämpar sig också för personer som inte är direkt delaktiga i sådana utredningar men som är nyfikna och vill få en överblick över dess olika delar.

...r brott - handbok för socialtjänsten Artikelnummer: 2020-2-6577 | Publicerad: 2020-02-10 Beställ Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården - Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Artikelnummer: 2019-6-6235 ... Handböcker - Socialstyrelsen ... ... Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete / Emma Edvinsson (red.). - Studentlitteratur, Lund : 2019 - 314 s. Vle Unified protocol för barn : diagnosöverskridande psykologisk behandling : arbetsbok / Jill Ehrenreich-May ... - Natur & kultur, Stockholm : 2020 - 247 s. : ill. Vle Komihåglistan är tom ... Enkel sökning Tillsammans med en grupp andra författare skriver hon en handbok om barn- och ungdomspsykiatriskt ut ... Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete ... .). - Studentlitteratur, Lund : 2019 - 314 s. Vle Unified protocol för barn : diagnosöverskridande psykologisk behandling : arbetsbok / Jill Ehrenreich-May ... - Natur & kultur, Stockholm : 2020 - 247 s. : ill. Vle Komihåglistan är tom ... Enkel sökning Tillsammans med en grupp andra författare skriver hon en handbok om barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete som ges ut på Studentlitteratur senare i år. Här kan du läsa hennes arbete " Affektigenkänning och mentalisering hos barn med misstänkt neuropsykiatrisk problematik - testresultat och diagnostik i fördjupade barnpsykiatriska utredningar ". av en stor uppsättning kvalitativa och kvantitativa data av olika typer, som statistik och policydokument, samt internationell forskning om vårdkedjor. För den som vill fördjupa sig i vårdkedjor för NU-tillstånd har Gustaf skrivit fyra kapitel i boken "Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete" (red. Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete Vle: 2019: Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor. Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. ... Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete Vle: 2019: redelser inför olika akutkirurgiska ingrepp, genomförande samt efterförlopp och (vanliga) komplikationer. • Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete. Red. Emma Edvinsson. Utredningar av barn och ungdomar med olika typer av psykiatriska svårigheter ställs i fokus i denna handbok. Barn- och ungdomspsykologi, Heltid, Campus, BUA101; Barn- och ungdomspsykologi, 30 hp. TILL ANMÄLAN. Kursen vänder sig till dig som vill orientera dig inom psykologin med betoning på barn och ungdom. Du ska även kunna förhålla dig kritiskt och reflekterande kring barn- och ungdomspsykologiska teoribildningarna. PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri i Järva är en specialistmottagning för barn 0-17 år. ... Du kommer att arbeta med barn- och ungdomspsykiatriskt öppenvårdsarbete i ett team med psykologer, ... innefattar evidensbaserat behandlingsarbete av barn och ungdomar med psykiatrisk problematik samt neuropsykiatriskt utredningsarbete. BUP - barnpsykiatri och ungdomspsykiatri i Stockholm. Vi ger stöd och behandling för barn och ungdomar med psykiska problem. Lek med bokstäver och siffror - skriv, räkna och klura. Jag lär mig är en serie aktivitetsböcker från 4 år. Här får du skriva, rita och klura. Övningarna och pysslen är illustrerade av Ingela P Arrhenius och utformade i samråd med pedagoger. I mitten finns två ark med fina klistermärken. PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri i Järva är en specialistmottagning för barn 0-17 år. Vårt upptagningsområde är stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, men vi har också ett stort antal familjer som söker till oss från andra delar av Stockholm. arbetet med barn och unga med funktionsnedsättning. För att ge ett bra stöd till barn och familjer måste handläggare och utförare även ha goda kunskaper om barns utveckling. I viss mån tas de frågorna upp i handboken, men den är inte på något vis uttömmande....