Kreativitet och barns lärande E-Book


Kreativitet och barns lärande - Birgitta Emriksson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-01-20
FÖRFATTARE: Birgitta Emriksson
ISBN: 9789163917608
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,5

FÖRKLARING:

KREATIVITET OCH BARNS LÄRANDEUr innehållet: -Barns lärande -Lärmiljöer -Lek, utforskande och kreativa aktiviteter -Projekterande arbetssätt -Dokumentation och reflektionHur skapar vi förutsättningar för barns lärande och utveckling? Med ett generöst och rikt bildmaterial och konkreta exempel beskriver Birgitta Emriksson och My J Swahn hur barn tillägnar sig nya kunskaper och erfarenheter genom lek, utforskande och kreativa aktiviteter.De visar hur förskolans rum och material, projekterande arbetssätt samt spontana och vardagliga aktiviteter kan skapa en utmanande och intresseväckande lärmiljö. De beskriver också hur lärande sammanhang skapas i interaktion barnen emellan och mellan barnen och pedagogerna kring intressanta idéer och angelägna frågeställningar. De beskriver och analyserar den pedagogiska dokumentationen och dess betydelse för att synliggöra det pedagogiska arbetet och barnens lärprocesser. Boken har uppmärksammats och recenserats i följande tidningar:Förskolan, Lärarförbundet. Modern Barndom, Reggio Emilia Institutet. Kultursidan, GT. Opsis Barnkultur, om barnkultur för vuxnaText och fotoBirgitta Emriksson har under många år arbetat med utbildning av pedagoger och lärare inom förskolan. Bland annat har hon undervisat på Förskollärarprogrammet, Stockholms Universitet. Hon är numera verksam vid utbildningsföretaget och bokförlaget Skapande Pedagogik. Hon har även medverkat i antologin Exemplet Reggio Emilia (2005).Foto och fotodokumentationMy J Swahn har under många år arbetat som förskolechef och ateljérista. I dag arbetar hon som pedagogisk utvecklingschef inom en förskoleenhet i Stockholm.

...s med lärande och omsorg, om varandra och om vår gemensamma miljö ... PDF Hur väcker vi barnens nyfikenhet, lust och intresse för ... ... . Förskolan har en möjlighet att arbeta med lärande för hållbar utveckling på ett sätt där man förbinder olika ämnen och hittar möten mellan natur och kultur som hjälper barnen att bygga sin nya, mer hållbara relation till sin miljö. Serien ger också konkreta kunskaper om bildskapande, verktyg för bildanalys och bildkritiskt tänkande. Konsthistoriska bilder löper som en röd tråd genom serien, men ... PDF Pedagogens roll i barns lek, lärande och utveckling ... . Konsthistoriska bilder löper som en röd tråd genom serien, men lika genomgående är mediekunskap och källkritik. Bildbang kombinerar MIK med bildämnet och bidrar till barnens kreativitet och lärande. Jag har läst inriktningen Barn och ungas uppväxtvillkor, lärande och utveckling (Baun). Där läste jag en intressant kurs som heter Lek, kreativitet och lust att lära i samspel (15hp). Det var under den kursen som jag blev intresserad och nyfiken på den lärande leken. I en annan kurs som heter Didaktik - att förena barns och ungas världar och lärande. Leken skall även stimulera barnens fantasi och kreativitet. Även forskningen har visat att den pedagogiska miljön är viktig för barnens lek, fantasi och kreativitet. För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas enligt läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer där barnen Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya er-farenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2010, s.11). Ovanstående citat beskriver hur viktig inomhusmiljön är för barns lärande och utveckling. Inomhus- Digitalt berättande och kreativt lärande Antal ... närmar vi oss detta begrepp genom praktiskt arbete med ett verktyg för kreativt skapande särskilt designat för barn och unga som heter Scratch. Med detta verktyg kan man skapa spel, ... kreativitet och samarbetsförmåga. Föreläsning: KREATIVITET OCH BARNS LÄRANDE. 580 kr (exkl. moms) Föreläsare: My J Swahn - Örebro 2/3 - Stockholm 6/3 (Fullbokat) - Malmö 9/3 process som är föränderlig. På samma sätt som kreativitet och fantasi, känslostämningar och uttryckssätt har betydelse för barns lärande utgör fantasin en grund för barns lust till att lära mer. Fantasin är något som Vygotskij (1995) tar upp i sina teorier i boken Fantasi och kreativitet i barndomen. Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet synliggör på ett pedagogiskt sätt vad systematiskt kvalitetsarbete är och vad kvalitetsutveckling innebär i förskolan. Boken stödjer förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välmående, lärande och utveckling i förskolan. intresse för skriftspråket och få barnen att förstå vikten av det skrivna språket. Vi vill uppmuntra barnens fantasi och ta vara på de spontana tillfällen när barnen bjuder in till lärande. Vi vill också erbjuda barnen en stimulerande miljö och stimulerande material. På Varbergs kommuns hemsida står kommunens effektmål beskrivna. Jag anser att pedagoger i förskolan behöver använda sin fantasi mer tillsammans med barn, då man lär känna och förstå barnen på ett helt annat sätt. /E. Litteratur. Lindqvist, G. (2002). Lek i skolan. Lund: Studentlitteratur. Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. Kreativitet och barns lärande (Häftad, 2017) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker Betala inte för ...