KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin E-Book


KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin - Lars-Göran Öst, Per Andrén, Cecilia Arlinger Karlsson, Malinda Beck-Friis, Elisabeth Breitholtz, Lisa Clefberg, Jens Driessen, Pia Enebrink, Ata Ghaderi, Ulrika Långh, Petra Karlberg, Moa Mannheimer, Poa Samuelberg, Therese Sterner, Liv Svirsky, Ulrika Thulin, Elin Wesslander pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-11-22
FÖRFATTARE: Lars-Göran Öst, Per Andrén, Cecilia Arlinger Karlsson, Malinda Beck-Friis, Elisabeth Breitholtz, Lisa Clefberg, Jens Driessen, Pia Enebrink, Ata Ghaderi, Ulrika Långh, Petra Karlberg, Moa Mannheimer, Poa Samuelberg, Therese Sterner, Liv Svirsky, Ulrika Thulin, Elin Wesslander
ISBN: 9789127819375
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,71

FÖRKLARING:

Här beskrivs hur KBT kan tillämpas vid de vanligaste psykiatriska tillstånden hos barn och unga.Boken inleds med en beskrivning av vad som är utmärkande för arbete med barn, ungdomar, och deras familjer och nätverk. De diagnoser som tas upp är bland annat social ångest, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, PTSD, stresstörning, depression, ADHD och autism. Författarna visar hur KBT-modellen och beteendeanalysen kan se ut, beskriver olika behandlingsvägar och ger belysande fallvinjetter. Boken avslutas med en genomgång av det ökande empiriska stödet för KBT vid de olika tillstånden.Detta är en uppdaterad andra utgåva av denna klassiska bok om KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin. Boken är avsedd som kursbok för all grundutbildning inom psykoterapi med KBT-inriktning. Den kan också fungera som stöd för professionellt verksamma terapeuter.Kapitelförfattarna till denna antologi är några av Sveriges av ledande forskare och kliniker samt experter inom respektive område. Lars-Göran Öst är professor emeritus i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

... åren 1991-1999. KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin är avsedd som kursbok för all grundutbildning inom psykoterapi med KBT-inriktning ... Böcker | stockholm kbt ... . Boken kan med fördel också läsas av redan verksamma terapeuter och andra som möter barn och ungdomar inom exempelvis vården och skolan. I boken medverkar fjorton specialister inom respektive område. Malinda har arbetat med KBT sedan år 2000. Hon har ett stort engagemang i att sprida kunskap om KBT genom handledning av kollegor och undervisning vid olika universitet. Hon är medförfattare i boken "KBT inom barn och ungdomspsykiatrin".dolore eu fugiat nulla pariatur. Psykos hos barn och ungdomar. Ovan ... KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin - Natur & Kultur ... . Hon är medförfattare i boken "KBT inom barn och ungdomspsykiatrin".dolore eu fugiat nulla pariatur. Psykos hos barn och ungdomar. Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin. Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen. Nu är jag bl a kursledare för en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT som Region Jönköpings län driver. I många år har jag handlett personal i KBT både inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin samt primärvården. Alla som arbetar med behandling på Psykiatripartners har KBT kompetens samt kompetens inom en rad specifika behandlingsmodeller. Från 1 juni 2016 övertar Barn- och ungdomspsykiatrin i länet ansvaret för bedömning, utredning och behandling av barn och ungdomar med autism vilken tidigare hörde till Barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag. Kapitelförfattarna är framstående kliniker och forskare samt experter inom respektive område. Bokens redaktör Lars-Göran Öst är professor emeritus i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Läs även gärna KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin (2017, andra utgåvan) under redaktion av Lars-Göran Öst....