Språkleka i förskolan : barns möjlighet till ett rikt språk E-Book


Språkleka i förskolan : barns möjlighet till ett rikt språk - Catarina Sjöberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-08-07
FÖRFATTARE: Catarina Sjöberg
ISBN: 9789177410447
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,87

FÖRKLARING:

Förskolan har ett uppdrag att lägga grunden för barnens språkutveckling och läsförståelse. Författaren understryker vikten av att stimulera barnen språkligt på ett naturligt sätt i deras vardag, i leken, skrattet och sången. Här får du en skatt av språklekar som författaren har utarbetat. Språklekarna tränar allt från uttal och ordförråd till språkförståelse och samspel och ger naturlig övning i förskolans vardag – i skogen, på gården och i leken. Att språkleka handlar om att ha roligt tillsammans.Boken vänder sig till dig som möter barn i förskola, pedagogisk omsorg och förskoleklass samt till studerande vid förskollärarutbildningen.Författaren Catarina Sjöberg, leg. logoped sedan 1992, arbetar vid Hallands sjukhus Halmstad. Hon föreläser mycket, bland annat för personal i förskolan. 2015 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stamningsförbundet.

...rebyggande arbete med hög tilltro och uppnåeliga förväntningar är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas i sin utbildning (Hattie, 2012; Skolverket, 2016b ... Språkleka i förskolan - ny bok om att ge barn ett rikt språk ... ... En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Därför har Halmstads kommun strategier för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola. 1. Förskolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildning ... Språkleka i förskolan : barns möjlighet till ett rikt ... ... . 1. Förskolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. (Säljö, 2000). Strandberg (2006) menar att, det blir tydligt att barns språk utvecklas när en pedagog ger ord på vad den menar. Att använda sig av ord i relation mellan dem som pratar utveklar man språket. Genom att ge barn ett rikt samtal, kan barn utveckla ett rikt språk inuti sina huvuden....