Kollegialt lärande i praktiken : kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? E-Book


Kollegialt lärande i praktiken : kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? - Lill Langelotz pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-03-31
FÖRFATTARE: Lill Langelotz
ISBN: 9789127146501
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,74

FÖRKLARING:

Boken Kollegialt lärande i praktiken kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. Med avstamp i praktiknära studier i utbildningssammanhang och utifrån en praktikteoretisk ansats teorin om praktikarkitekturer analyserar och problematiserar Lill Langelotz fenomenet kollegialt lärande, samt belyser både emanciperande och stigmatiserande processer. Boken visar även hur demokratiska praktiker med elevers lärande i fokus möjliggörs. Då det svenska utbildningssystemet ska genomsyras av en demokratisk undervisning utgör boken därmed ett unikt, teoretiskt och viktigt bidrag till litteraturen om lärares kompetensutveckling.

...ärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen ... Hämta Kollegialt lärande i praktiken : kompetensutveckling ... ... .Med avstamp i praktiknära studier i utbildningssammanhang och utifrån en praktikteoretisk ansats - teorin om praktikarkitekturer ... Lärares uppfattning om kollegialt lärande verkar variera från kompetensutveckling till kollektiv korrigering. Skolverket lyfter fram att det centrala i kollegialt lärande är att man arbetar genomtänkt med ett strukturerat utvecklingsarbete och lärande som betonar vägen fram mot att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. 2017 (Swedish) Book (Other (popular science, discussion, etc.)) Sustainable ... Kollegialt lärande i praktiken : kompetensutveckling eller ... ... . 2017 (Swedish) Book (Other (popular science, discussion, etc.)) Sustainable development The content falls within the scope of Sustainable Development Abstract [sv] Boken Kollegialt lärande i praktiken - kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. Kollegialt lärande i praktiken: kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? (Häftad, 2017) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 6 butiker SPARA på ditt inköp nu! Boken Kollegialt lärande i praktiken kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. Att hasta mot undergången : anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830 bok .pdf Leif Runefelt bok Kollegialt lärande i praktiken - kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? syns en våg, vilken symboliserar kraften i ett samarbete. Bilden syftar på metaforen av en våg som sveper över landet och som både ger kraft och skapar nya frågor kring just samarbeten (Lill Langelotz, 2017). I regeringens budgetproposition (Prop. Varför har du skrivit boken Kollegialt lärande i praktiken. Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? (Natur & Kultur) - just nu? - Jag blev tillfrågad av två förlag när min avhandling om lärares kompetensutveckling genom kollegial handledning kom i mars 2014. Boken har undertiteln "Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering" och fördjupar frågeställningar kring hur det kollegiala lärandet kan ta sig olika uttryck. — Precis som i den här vågen finns det en otrolig kraft i det kollegiala lärandet som kan vara både positiv och negativ. Forskaren som bjudits in att hålla detta seminarium är Lill Langelotz, fil.dr. i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Våren 2017 kom hennes bok Kollegialt lärande i praktiken - kompetensutveckling eller kollektiv korrigering ut på förlaget Natur & Kultur. Att kollegialt lärande är vägen till framgång inom många områden i skolan råder det inget tvivel om. ... intervjuar Ulrika Sundström forskaren Lill Langelotz som nyligen släppt sin bok "Kollegialt lärande i praktiken - Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering?". Kollegialt lärande i förskolan är ett kollektivt lärande. Kollegialt lärande ligger i tiden och kan ses som en trend. Forskaren Pär Larsson problematiserar dock begreppet kollegialt lärande och menar att det sällan definieras på tydligt sätt. Kollegialt lärande syftar ofta på ett individuellt lärande som sker med hjälp av kollegor. Boken Kollegialt lärande i praktiken kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? förklarar hur kollegialt lärande kan bidra… Kollegialt lärande handlar om att hjälpas åt och bli bättre i professionen, att skapa en bättre utbildning för barnen, anpassad utifrån dem och deras förutsättningar. Vi är inte dåliga för att vi ber om hjälp - det handlar om att vi vill och ska utvecklas och bli bättre. Forskningen säger att kollegialt lärande är till gagn för skolan. Kollegialt lärande innebär öppenhet, prestigelöshet och utbyte av erfarenheter (Dahlkwist, 2012). Trots det är kollegialt lärande ingen självklarhet på alla arbetsplatser. I Kollegialt lärande i praktiken - kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? lära och utveckla yrkesverksamheten och vilken roll kan specialpedagoger spela i sammanhanget? • Utveckling av yrkespraktiken -inte individuell utveckling. • Teoriers betydelse. SKA -Lärande samtal -Vad, hur, varför, vem, när, var -kollegialt (kollektivt) lärande … så hur tänker ni att ni kan göra i fortsättningen? Tillkommer, rapporter och vetenskapliga artiklar. Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-10-31 En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik från 2014 fokusera...