Texter - medier - kontexter : introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet E-Book


Texter - medier - kontexter : introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet - Anne Heith pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2006-08-01
FÖRFATTARE: Anne Heith
ISBN: 9789144045153
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,21

FÖRKLARING:

I dagens medie- och konsumtionskultur är den tryckta boken inte längre det överlägsna mediet för att lagra och sprida texter. Med Internet och World Wide Web har nya verkligheter, umgängesformer och texttyper uppstått. En viktig fråga är hur medieutvecklingen påverkat svenskämnet. Dagens svensklärare bör vara förtrogna med skriftkulturen och dess historia, men även kunna reflektera över och kritiskt granska nya medieprodukter.I boken presenteras olika sätt att se på svenskämnet. Styrdokumenten granskas och relateras till frågan om vilken värdegrund som kan vara adekvat för ett sekulariserat, mångkulturellt samhälle som det svenska. Fokus sätts på skolans uppgift att verka för demokrati och jämställdhet utan att ge avkall på reflexion och kritisk granskning.Förslag ges på hur läraren i det praktiska klassrumsarbetet kan utgå från dagens medie- och konsumtionskultur. Berättarteknikens grunder presenteras, liksom olika texttyper, medier och analysredskap. Därutöver ges en översikt av teorier om litteratur, texttolkning och analys.Avslutningsvis presenteras exempel på analyser av texter med anknytning till konsumtions-, medie- och populärkultur.Boken vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma svensklärare. Den riktar sig även till de som är intresserade av svenskämnets och litteraturvetenskapens förhållande till kultur, medieutveckling och kulturanalys.

...gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. Hellspong, Lennart ... PDF Litteraturlista Us308p, Us308a & Us328a ... ... Introduktion till textanalys i svenskundervisningen i grundskolan och gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 230. King, Stephen. (2011) Att skriva- En hantverkares memoarer. Malmö: Bra böcker. Antal sidor: 256 Koppfeldt, Thomas. (2006). "Narrativitet och lärande". I: Berättelse och kunskap. Slutrapport nr 2. Red. Kollegiet för ... Texter - medier - kontexter. Introduktion till text ... Texter - medier - kontexter : introduktion till textanalys ... ... ... Texter - medier - kontexter. Introduktion till textanalys i svenskundervisningen i grundskolan och gymnasiet. Lund: ... ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. Upplaga 2 rev.. Malmö: Gleerups. Antal sidor: ... Texter - medier - kontexter. Introduktion till textanalys i svenskundervisningen i grundskolan och ... eller sök vidare på: Böcker och blad Liljeholmen eller MGY Fakta Elevpaket Digitalt + Tryckt - Marknadsföring för gymnasiet Texter - medier - kontexter : introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet kr I dagens medie- och konsumtionskultur är den tryckta boken inte längre det överlägsna mediet för att lagra och sprida texter. Aktuella kursplaner i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan och gymnasiet samt för SFI. ... medier - kontexter. Introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. (S. 52-88, 213-244; ... Köp begagnad Texter - medier - kontexter : introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet av Anne Heith hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Texter - medier - kontexter: introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. Kap. 3, s. 89-106. Svensson, Sonja (1999). Dödspolare, skuggmän och förlorade fäder. Idyllfobin i 1990-talets ungdomsbok. I: E. Flatekval (red.). Förankring och förnyelse: nordiska ungdomsromaner ... En bok om flickor och flickforskning, Lund: Studentlitteratur, s. 131-155 Referenslitteratur: Heith, Anne (2006), Texter - medier - kontexter: introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet, Lund: Studentlitteratur (279 s.) Kåreland, Lena (2005), "Kön och klass i Mats Wahls Vinterviken", i Kåreland, Lena ... med fokus på läsning och skrivning av texter i olika genrer. ... Texter medier kontexter. Introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 3, s. 89-106) Svensson, Sonja (1999). : Introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet. Studentlitteratur. pages: 279 Langer, Judith A (2005). Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. pages: 190 Persson, Magnus (2012). Den goda boken: Samtida föreställningar om ... Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur, Malmö: Gleerups förlag, s. 231-305 Forsman, Michael (2014a), Duckface/Stoneface. Sociala medier, spel- och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7, Stockholm: Statens Medieråd. (ca 200 s). undervisning, till samverkan med kollegor och till att agera utifrån skolans värdegrund och demokratiuppdrag. I delkursen ingår 7,5 hp VFU. Delkurs 3: Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp Momentet består i en allmän orientering i barn- och ungdomslitteratur, med betoning på mellanålders- och ungdomslitteratur....