Första linjen för barn och unga - psykologisk behandling på primärvårdsnivå E-Book


Första linjen för barn och unga - psykologisk behandling på primärvårdsnivå - Annah Hydman, Liv Lagerholm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-07-26
FÖRFATTARE: Annah Hydman, Liv Lagerholm
ISBN: 9789144114323
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,40

FÖRKLARING:

Barn och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa kan få hjälp genom första linjen. Denna vårdform organiseras på olika sätt runt om i landet men med den gemensamma målsättningen att vården ska vara lättillgänglig och att barnet och dennes familj ska erbjudas hjälp i ett tidigt skede.Första linjen för barn och unga ger praktisk vägledning för bedömning och behandling av de vanligaste tillstånden som man möter inom första linjen, såsom rädslor och ångest, nedstämdhet, utagerande, sömnproblem och ADHD. Varje tillstånd beskrivs med en teoretisk bakgrund, diagnostisering och samsjuklighet. Tyngdpunkten ligger på en genomgång av interventioner och det konkreta genomförandet av dessa. Behandlaren ska snabbt kunna gå in och tillämpa rätt intervention. Formulär och arbetsmaterial finns tillgängligt på bokens webbplats för utskrift.Bokens målgrupp är, förutom behandlare, studerande på utbildningar inom psykologisk behandling och psykoterapi.Den här boken kommer att bli en ovärderlig källa till kunskap och inspiration för er som möter barn och unga i de tidiga insatserna för psykisk ohälsa. Ni har lärorik läsning framför er!Ulrika Thulin, fil.dr och leg. psykolog

...ådgivning för barn och unga 0-18 år med psykisk ohälsa i Skåne ... Första linjen för barn och unga - psykologisk behandling ... ... . Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Välkommen till vårdcentralens samtalsmottagning för barn, unga och föräldrar Till oss på första linjen kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid t.ex. stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Det kan även handla om ... Psykologisk behandling. Om du mår psykiskt dåligt eller går ... Annah Hydman - Böcker | Bokus bokhandel ... ... Psykologisk behandling. Om du mår psykiskt dåligt eller går igenom en svår kris kan psykoterapi eller annan psykologisk behandling hjälpa dig. Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av behandling. Det som de alla har gemensamt är att de är grundade på psykologisk vetenskap. Bibliotekskatalog Höglandet: Glömt PIN-koden. Sök. Enkel sökning; Utökad sökning; Alla bibliotek • Första linjen för barn och unga : psykologisk behandling på primärvårdsnivå. Av Annah Hydman & Liv Lagerholm. Boken ger praktisk vägledning för bedömning och behandling av de vanligaste tillstånden som man möter inom första linjen, såsom rädslor och ångest, nedstämdhet, utagerande, sömnproblem och ADHD. Varje Första linjen - primärvårdsnivå För att möta de barn och unga som lider av lätt till medelsvår psykisk ohälsa krävs en nivå mellan den generella, som riktar sig till alla barn och unga och specialistnivån. Denna generella nivå har fått namnet första linjen för barn med psykisk ohälsa, med uppgift att möta ohälsa hos barn och unga. I en överenskommelse mellan regeringen och SKL år 2008 tydlig-gjordes behovet av ett förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta resulterade mellan år 2009-2011 i SKL:s...