Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet E-Book


Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-09-30
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144121581
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,69

FÖRKLARING:

Denna antologi med bidrag från forskare och lärare verksamma i grundskola och på universitet redovisar olika perspektiv på och möjligheter med utomhuspedagogik. Lärande och särskilt upplevelsebaserat lärande, lärmiljöer och villkor för barndom är innehåll som återkommer i flera av bokens kapitel som även behandlar lärmiljöer för att utveckla det kulturella minnet utomhuspedagogikens teoretiska bakgrund villkor för barns naturkontakt i den segregerade staden staden och dess berättelser pedagogiska möjligheter i arbetet med grundläggande färdigheter i matematik och svenska miljö och hälsoaspekter på barns utevistelse var går gränsen för vad som är utomhus. Boken riktar sig i huvudsak till studenter och verksamma inom utbildningsfältet.

...niversitet redovisar olika perspektiv på och möjligheter med utomhuspedagogik ... LIBRIS - sökning: utomhuspedagogik ... . - Utomhuspedagogik handlar inte om att flytta ut bänkarna i naturen och undervisa på precis samma sätt som i klassrummet. Det står ju inte "kemi" och "svenska" på träden, utan landskapet blir ett klassrum som ökar variationen. Ledarskap och säkerhet vid uteaktiviteter Umeå : Umea: Umeå universitet, UnivEx : 1996 : 16s : Obligatorisk Läsanvisning: Tillhandahålls som .pdf via lärplattformen Cambro. Fastén Olof Utomhuspedagogik - Lärmiljö, n ... Szczepanski, Anders (0000-0003-4715-232X) ... .pdf via lärplattformen Cambro. Fastén Olof Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet Studentlitteratur AB : 2019 : 208 sidor : ISBN: 9789144121581 Obligatorisk Vetenskapliga forskningsfrågor inom det utomhuspedagogiska området bearbetas och dokumenteras i en forskningsrapport. ... en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet Brügge Britta, Glantz Matz, ... Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet Studentlitteratur AB : 2019 : ... Denna antologi med bidrag från forskare och lärare verksamma i grundskola och på universitet redovisar olika perspektiv på och möjligheter med utomhuspedagogik. Lärande och särskilt upplevelsebaserat lärande, lärmiljöer och villkor för barndom är innehåll som återkommer i flera av bokens kapitel som även behandlar lärm Boken Utomhuspedagogik: Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet redovisar olika perspektiv på och möjligheter med utomhuspedagogik. Lärande och särskilt upplevelsebaserat lärande, lärmiljöer och villkor för barndom är innehåll som återkommer i flera av bokens kapitel. Sök fram boken i Primo och notera våningsplan, hyllkod och uppställningsord (författare eller ord i titel). Denna bok finns till exempel på våning 3, på hyllkod 599.9 alfabetiskt uppställd på Berg:. Böckerna står i alfabetisk ordning och har hyllkod och uppställningsord på en etikett på ryggen: Utomhuspedagogik. Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet (red. Olof Fastén) Sidor: 89-106: ISBN: 978-91-44-12158-1: Förlag: Studentlitteratur Förlagsort: Lund Publiceringsår: 2019: Publicerad vid: Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi Institutionen för ekonomi och samhälle: Sidor: 89-106 Språk: sv Länkar erbjuder möjlighet till känsla av kunskapssammanhang i autentiska situationer och att närmiljön blir lärmiljö i det utvidgade klassrummet. Enligt Szczepanski (2007) använder lärare och elever vid pedagogik utomhus hela uterummet på ett systematiskt sätt, både som ett instrument och en plats för lärandet. en utvidgad kunskap kring hur elever ser på sitt lärande och sin lärmiljö. Vidare ger den en bild av lärares tankar kring deras uppdrag med fokus på lärmiljön i klassrummet och deras möjligheter till anpassningar utifrån alla elevers individuella behov. utomhuspedagogiskt arbetssätt och den spontana uppmärksamheten som nämns i Närmiljö blir lärmiljö, låter oss se det positiva med sinnestimuleringar under lärandesituationer som är en av aspekterna som påverkar eleverna vid utomhuspedagogik. Grahn (2007) beskriver den...