Psykologutlåtanden och intyg E-Book


Psykologutlåtanden och intyg - Ulla-Britt Selander, Håkan Nyman pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-11-21
FÖRFATTARE: Ulla-Britt Selander, Håkan Nyman
ISBN: 9789144120201
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,49

FÖRKLARING:

Många barn, ungdomar och vuxna utreds och bedöms av psykologer. Resultaten dokumenteras i utlåtanden till de närmast berörda, och ibland även i intyg till myndigheter och andra instanser. I denna bok ges en ingående handledning i konsten och hantverket att författa begripliga, korrekta och lättillgängliga utlåtanden och intyg.Författarna visar hur utlåtanden kan anpassas till olika frågeställningar, klienter och sammanhang samt ger exempel på hur psykologen kan organisera ett utlåtande så att det blir lätt för läsaren att orientera sig. Boken ger också anvisningar för hur man använder ett klart och tydligt språk och hur man formulerar sig så att begripligheten och läsbarheten maximeras. Avslutningsvis återges och kommenteras några fullständiga utlåtanden från olika typer av verksamheter, i syfte att tydliggöra hur innehåll och andra aspekter kan anpassas till verksamhetsspecifika krav.Psykologutlåtanden och intyg vänder sig till blivande och yrkesverksamma psykologer och passar även för andra som i sitt arbete kommer i kontakt med psykologutlåtanden och intyg av olika slag. Detta är den tredje, omarbetade och utökade upplagan.

...an Nyman. Häftad. 329:-(449:-) Köp Arbetspsykologisk utredning - inför y ... PDF Psykologiska Institutionen ... ... Ulla-Britt Selander • Gunvor Bergquist • Ann Valentin Kvist • Åke Jönsson. Häftad. 429:-Köp Visa fler. Kundservice Kontakta oss Psykologutlåtanden och intyg (2008) Av: Selander, Ulla-Britt Prioritering inom hälso- och sjukvård (1991) en debattskrift Vården kan ej trots ökade resurser genomföra alla de insatser som är medicinskt möjliga. Förf:na - G. Hermerén, N. Uddenberg, O. Westerborn ... Psykologutlåtan ... Psykologutlåtanden och intyg - studentlitteratur.se ... . Förf:na - G. Hermerén, N. Uddenberg, O. Westerborn ... Psykologutlåtanden och intyg: Amazon.es: Ulla-Britt Selander, Håkan Nyman: Libros en idiomas extranjeros neuropsykologiska arbetsuppgifter och tillgång till lämpligt testmaterial. Dessutom krävs medgivande från arbetsgivaren att inom ramen för tjänsten få genomföra en utredning. Intyg från arbetsgivaren bifogas ansökan. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Jag heter Axel Pettersson och är legitimerad psykolog. De tjänster som erbjuds är enskild terapi, parterapi (gruppterapi vid förfrågan), neuropsykiatriska utredningar, psykologutlåtanden/intyg (ex. för adoption) samt föreläsningar. Psykologutlåtanden och intyg. Selander, U-B - Nyman, H. Många barn, ungdomar och vuxna utreds och bedöms av psykologer. Resultaten dokumenteras i utlåtanden till de närmast berörda, och ibland även i int... Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver ... Psykologutlåtanden och intyg. Ulla-Britt Selander biografi & produktioner. Det saknas en biografi för Ulla-Britt Selander. Hjälp oss genom att skicka in ett eget förslag till oss. Vi faktagranskar alla texter/biografier innan de publiceras. Tack! Bokdata - Ulla-Britt Selander. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, ... Håkan Psykologutlåtanden och intyg 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2008 - 94 s. ISBN:978-91-44-04779-9 ... Hej! Jag jobbar sedan snart 17 år som skolpsykolog. Min fråga gäller ämnet psykologutredningar och utlåtandeskrivning. En psykologkollega till mig påstår att test som administrerats på en elev inte nödvändigtvis behöver nämnas i det utlåtande som skrivs efter genomförd utredning om testet resp. resultatet efterhand (!) inte visat sig vara relevant för den ursprungliga ... Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Psykologi Litteraturlista Psykologisk bedömning och utredning avseende individen Gäller från och ... U-B & Nyman, H (2017). Psykologutlåtanden och intyg (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144120201 Smedler, A-C. & Tideman, E (2009). Att testa barn och ungdomar: om testmetoder i ... Selander, Ulla-Britt & Nyman, Håkan (2017) Psykologutlåtanden och intyg Studentlitteratur, 130 sidor. Smedler, Ann-Charlotte & Tideman, Eva (2009) Att testa barn och ungdomar Stockholm: Natur och Kultur, 255 sidor. Suhr, Julie (2015) Psychological Assessment A Problem-Solving Approach New York, NY: Guilford Press. Psykologutlåtanden och intyg. (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur. 120 s. Därutöver kan upp till ca 100 sidor text tillkomma enligt kursledarens anvisningar. Created Date: Sverne Arvill, Ebba Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter 4 uppl ... Håkan Psykologutlåtanden och intyg 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2008 - 94 s. ISBN:978-91-44-04779-9 ... Psykologutlåtanden och intyg 3:e upplagan. Lund, Sverige: StudentliKeratur. Pris: 22.000kr plus moms inklusive för- och eWermiddagsfika. LiKeraturen ingår inte. Anmälan är bindande. Vid läkarintyg återbetalas hälWen av avgiWen. InformaEon och anmälan: Linda Gjertsson e-post [email protected], tel 070-572 16 81 Vi kommer att sakna henne som person och kollega men också minnas henne för de stora insatser hon under sitt yrkesliv som psykolog gjort för psykologin och psykologerna. Från 1960-talet var Ulla-Britt anställd vid Personaladministrativa rådet (PA-rådet) i Stockholm där hon arbetade som psykolog vid dess Arbetspsykologiska institut (API)....