Särskilt begåvade barn : förskolans utmaning och möjlighet E-Book


Särskilt begåvade barn : förskolans utmaning och möjlighet - Mona Liljedahl pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-08-07
FÖRFATTARE: Mona Liljedahl
ISBN: 9789177410508
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,63

FÖRKLARING:

Särskilt begåvade barn har en rasande kunskapstörst och en exceptionell inlärningsförmåga. Det är viktigt att upptäcka dem tidigt, gärna redan i förskolan, så att man kan sätta in rätt åtgärder. Det är bästa garantin för deras lärandeutveckling och välmående.Det finns en stor risk för att särbegåvade barn känner sig annorlunda och drar sig undan, döljer sina förmågor eller blir utåtagerande. Det kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa. Därför är det så viktigt att tidigt upptäcka, uppmärksamma och uppmuntra deras begåvning.Denna bok är en pedagogisk handledning i hur man upptäcker och arbetar med särskilt begåvade barn i förskolan. Vilket stöd behöver dessa barn och vilken pedagogisk verksamhet kan få dem att trivas och utvecklas som individer?Boken bygger på verkliga röster från förskolans värld – barn, pedagoger och föräldrar – som författaren har mött i arbetet med särskild begåvning. Vi får också ta del av ett särbegåvat barns egen berättelse när Lanny, nio år, skriver om sin förskoletid. Hennes erfarenheter och tankar ger oss insikt, inspiration och djupare förståelse för särskilt begåvade barn.Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg, men kan med fördel läsas av specialpedagoger, föräldrar och förskollärarstudenter.Författaren Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon föreläser på temat särskilt begåvade barn och är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Att arbeta med särskilt begåvade elever.

...dje elev vill ha mer utmaningar i skolan, enligt Skolinspektionens undersökningar ... Föreläsningar våren 2020 - Mona Liljedahl ... . Recension av "Särskilt begåvade barn. Förskolans utmaning och möjlighet (Gothia Fortbildning 2018). Äntligen mer fokus på de särbegåvade yngre barnen, eller de yngre "särskilt begåvade" barnen som... Tillsammans kan förskola och skola skapa den grund till livslångt lärande som läroplanerna har som mål. Föreläsningen utgår ifrån research och intervjuer som ligger till grund för ... Bokblogg: Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning ... ... . Föreläsningen utgår ifrån research och intervjuer som ligger till grund för böckerna Särskilt begåvade elever - skolans utmaning och möjlighet (2017) samt Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet (2018). Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet Författare: Mona Liljedahl Det är viktigt att upptäcka särskilt begåvade barn så tidigt som möjligt, gärna redan i förskolan. Att se dem och sätta in adekvata åtgärder i tid, är bästa garantin för deras välmående, lärandeutveckling och kommande skolgång. Bakgrund särskilt begåvade elever. Särbegåvade barn är ett relativt okänt begrepp i Sverige i jämförelse med många andra länder där de jobbar mer medvetet med området. Andra benämningar som används är särskilt begåvade barn, gifted children, giftedness, elever med talanger och elever med särskilda förmågor. Information om särskilt begåvade barn ingår normalt inte alls i utbildningen till vare sig lärare, specialpedagog eller skolpsykolog. För gruppen särskilt begåvade elever finns heller ingen tradition av anpassning av undervisningen, trots att de enligt skollagen har lika stor rätt till det som andra barn. Särskilt begåvade barn-en utmaning för skolan. ... De andra barnen tycker ofta att det särbegåvade barnet är konstigt och obehagligt, ... Syftet med min blogg är att belysa hur särskilt begåvade barn kan uppleva sin skolgång och hur begåvning kan yttra sig på olika sätt. Mona är leg. gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog och författare till boken "Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet" (Gothia Fortbildning, 2017). Mona är också medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial "Särskilt begåvade elever", ämnesdidaktiskt stöd i svenska (2015)....