Att ta avstamp i gestaltande : pedagogiskt drama som resurs för skrivande E-Book


Att ta avstamp i gestaltande : pedagogiskt drama som resurs för skrivande - Ewa Jacquet pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-09-03
FÖRFATTARE: Ewa Jacquet
ISBN: 9789163382383
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,94

FÖRKLARING:

Läroplanen understryker att skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Samtidigt pekar utvärderingar och forskningsrapporter på att såväl lärare som elever saknar verktyg att tala om, bearbeta och utveckla text. I denna uppsats beskrivs hur pedagogiskt drama kan fungera som en mening skapande resurs i lärprocesser inför skrivande. I studien kartläggs vilka resurser eleverna använder för meningskapande i pedagogiskt drama respektive i skrivande. Dessutom spåras avtryck från gestaltningarna i de skrivna texterna. Genom analyserna belyses de aspekter av lärande som pedagogiskt drama erbjuder i samband med skrivande. Studien lyfter fram att eleverna genom pedagogiskt drama använder och får tillgång till en mängd semiotiska resurser som de i mångt och mycket redan approprierat. Detta, samt det kollektiva och gemen- samma skapandet av gestaltande text, innebär att pedagogiskt drama är ett inkluderande arbetssätt. Såväl de narrativa som de argumente- rande texterna som eleverna skrivit bär spår av det gestaltande arbetet. Resultatet pekar i likhet med andra studier på att pedago- giskt drama kan fungera som en pedagogisk resurs för skrivande av både argumenterande och narrativ text.

...giskt drama som resurs för skrivutveckling ... Institutionen för pedagogik och didaktik Forskarskolan i ... ... . ... Då individuella datorer delas ut till elever för att användas för skrivande och lärande i allmänhet brukar man tala om "en-till-en"-projekt: ... Avhandling (Lic) Att ta avstamp i gestaltande. 2011. Ewa Jacquet, Staffan Selander, ... Att ta avstamp i gestaltande : Pedagogiskt drama som resurs för skrivande av Ewa Jacquet Häftad, Finns i lager, 82 kr Att ta avstamp i gestaltande: Pedagogiskt drama som resurs för skrivande. Diss. Institutionen för pedagogik och di ... Att ta avstamp i gestaltande : pedagogiskt drama som ... ... . Diss. Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Leeman, Jennifer. & Serafini, Jennifer (2016) Sociolinguistics for Heritage Language Educators and Students. Ii Att ta avstamp i gestaltande : Pedagogiskt drama som resurs för skrivande. Av: Ewa Jacquet. Att ta avstamp i gestaltande : Pedagogiskt drama som resurs för skrivande - Häftad. Finns i lager, 82 kr. Läs mer... Anmäl textfel Sveriges ledande muminåterförsäljare Sveriges största sortiment av ... Institutionen för pedagogik och didaktik Forskarskolan i läs- och skrivutveckling. by user. on 15 сентября 2016. Category: Documents >> Downloads: 17 125. views. Report. Comments. Description. Download Institutionen för pedagogik och didaktik Forskarskolan i läs- och skrivutveckling. Transcript. Institutionen för ... forskningen är skriven om drama som verktyg eller metod (till exempel Jacquet 2011 Att ta avstamp i gestaltande. Pedagogiskt drama som resurs för skrivande). Svensk dramaforskning har ofta barn och unga i fokus (till exempel Olssons 2006 Att vara någon annan. Teater som Att ta avstamp i gestaltande : pedagogiskt drama som resurs för skrivande Bortfall Ett mirakel för Jen : en tragisk olycka, en mors desperata böner, och himlens fantastiska svar Vad ingen vet är att Kurt har ett förbjudet förhållande med kungen, Gustaf V, och att det är denna relation som tillåter honom att leva i lyx. ... Rädslan för att den fruktansvärda hemligheten skall läcka ut är stor. ... Att ta avstamp i gestaltande : pedagogiskt drama som resurs för skrivande. Guinness world records : ... … er dramadeltagare som tog emot mig och lät mig vara med under era dramalektioner. … dig arbetsgivare som låtit mig skriva på min uppsats vissa timmar i min tjänst. Det har varit värdefullt. Tack också för skjuts till flygplats vid tidig morgonkvist. … dig handledare för givande samtal om reflektion under hela uppsatsprocessen. gemenskap och är en förutsättning för drama. Att dramatisera innebär att gestalta och spela upp en handling med hjälp av olika roller (Uddholm, 1993). 2.2.6 Pedagogisk drama Pedagogisk drama innebär att använda drama i undervisningssyfte. Fokus ligger på att eleverna ska utveckla sina sociala och kreativa förmågor, därför är det inom Under kursen Pedagogiskt drama 41-60poäng träffades vi, Åsa och Johanna och beslöt oss för att skriva C-uppsatsen tillsammans. Vi tycker att det ska bli både spännande och lärorikt att arbeta tillsammans, och ser det som en fördel att vi har olika bakgrunder och erfarenheter. Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. 5.7.4 Drama är lek, gestaltande och konstnärliga uttryck ... inom lärande för hållbar utveckling och att bidra med att samla kunskap som finns på området. Jag tar avstamp i min egen erfarenhet och utgår från att drama har en potential som ett av ... många uttryck i vår tid för att vi som mänsklighet håller på att ta frågan om ... Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Compra Att ta avstamp i gestaltande : Pedagogiskt drama som resurs för skrivande. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei erfarenheter av pedagogiskt drama som tyder på motsatsen, det vill säga att pedagogiskt drama faktiskt kan...