Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv E-Book


Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-06-30
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144089706
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,67

FÖRKLARING:

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård. Smärtan kan vara såväl akut som långvarig och kan medföra ett stort lidande för individen. Ett tidigt och adekvat omhändertagande är en förutsättning för att smärtan inte ska utvecklas till ett långvarigt smärttillstånd. Kunskap om hur smärta uppstår liksom kunskap om smärtans konsekvenser behövs i mötet med patienten för att ställa rätt diagnos, för val av behandling samt för att kunna ge patienten information, råd och en bättre förståelse.Boken Om smärta belyser smärta och smärtbehandling ur ett fysiologiskt perspektiv med stor tonvikt lagd på att på ett enkelt sätt och med tydliga illustrationer förklara bakomliggande mekanismer, klassifikation av smärta, kroppsegen smärthämning, placebo/nocebo och smärtanalys. Boken tar upp behandling av olika smärttillstånd med såväl läkemedel som komplementärmedicinska behandlingar, body/mind tekniker, psykologiska och kirurgiska metoder. I boken beskrivs även smärta ur ett genusperspektiv samt smärta hos barn och äldre.Boken riktar sig till studenter på grundutbildningar till fysioterapeut, arbetsterapeut, naprapat, sjuksköterska, läkare, tandläkare och kiropraktor men kan även komma till användning såväl bland andra yrkeskategorier som på vidareutbildning.Som ett komplement till boken finns även ett webbaserat instuderingsmaterial för att underlätta inlärning och självevaluering. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida.

...behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m ... Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv: Amazon.es ... ... .m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper ... förklara uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv. beskriva hur medicinsk akupunktur modulerar nervsystemet och påverkar fysiologiska processer. beskriva, förklara och motivera dosering, indikationer och kontraindikationer, risker, legala aspekter och journalföring samt Fysiologi, av grekiska φύσις (physis) ... Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv - Cecilia ... ... . beskriva hur medicinsk akupunktur modulerar nervsystemet och påverkar fysiologiska processer. beskriva, förklara och motivera dosering, indikationer och kontraindikationer, risker, legala aspekter och journalföring samt Fysiologi, av grekiska φύσις (physis) natur, ursprung och -λογία (-logia) (studier av dito [1]) är det vetenskapliga studiet av funktioner och mekanismer som arbetar inom ett levande system. [2]Fysiologin har traditionellt delats upp i växtfysiologi och djurfysiologi (zoofysiologi) inom biologisk forskning och utbildning. Fysiologi som ämnesbeteckning kan också specifikt avse ... Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Vill du sälja 'Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv'? // campusbokhandeln.se Sveriges största utbud av begagnad kurslitteratur Prisgaranti på begagnade böcker Hemleverans eller hämta i valfri butik om-smarta-ett-fysiologiskt-perspektiv. Published 26 augusti, 2019 at 201 × 290 in Till alla nya ki-studenter - förvirring och förväntan! Om man tar bort den del av hjärnan som ansvarar för ett visst beteende så kan vi inte få tillbaka denna del igen. Och vem säger att just detta beteende aldrig kommer att vara viktigt för personen i framtiden. Sedan är det ju ofta så att en del av hjärnan inte bara hanterar ett beteende utan tar du bort en sak följer andra med. Den här bilden förklarar långvarig smärta ur ett biopsykosocialt perspektiv. Flera olika faktorer påverkar smärtupplevelsen (pilarna som går in mot flickan i mitten). 1. Fysiologiska faktorer som ökad smärtkänslighet genom wind-up, sekundär hyperalgesi, smärtsensitisering m.m. 2. Inaktivitet hämmar det kroppsegna smärthämmande ... Smärta är ett abstrakt begrepp och den enskilde individens smärtupplevelse kan förutom att ha rent fysiska orsaker också ha ett samband med olika psykosociala faktorer (Bullington, 2009). Smärta som inte beror på en somatisk diagnos utan uppkommer till följd av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom brukar benämnas psykogen smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2015). Källa: Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv (Studentlitteratur) Dela det här: Facebook; Twitter; Mer; Fler artiklar om: Smärta och värk. akut smärta behandling känsel långvarig smärta receptorer ryggmärgen smärta. TIDSKRIFTEN VETENSKAP & HÄLSA. Smärta (pre- och postoperativ), Rebecca Gagnemo Persson Sårbehandling akuta sår och stomi, Eva I Persson Säker läkemedelshantering, Rebeccka Gagnemo Persson Våldsutsatthetens konsekvenser för hälsa på kort och lång sikt, Anna Kristensson Ekwall Vårdande kommunikation och vårdande miljö, Eva I Persson Vätskebalans, Helena Nilsson...