MBT i teori och praktik : om mentaliseringsbaserad terapi E-Book


MBT i teori och praktik : om mentaliseringsbaserad terapi - Christina Morberg Pain, Niki Sundström, Fredrik Tysklind pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-05-12
FÖRFATTARE: Christina Morberg Pain, Niki Sundström, Fredrik Tysklind
ISBN: 9789127818453
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,74

FÖRKLARING:

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.Boken förmedlar den teoretiska grunden i bokens förstadel. Tack vare att författarna har arbetat med och undervisati MBT under många år har boken sedan en tonvikt pådet kliniska arbetet. De beskriver utförligt och med många fallexempel hur man skriver en krisplan, gör en problemformulering och håller en psykopedagogisk kurs, samt bedriver individual- och gruppterapi.Det övergripande målet i en MBT-behandling är att skapa en terapeutisk process så att patienten lär sig mer om vad som pågår i sitt eget inre, hur andras inre uppfattas samt hur inre upplevelser påverkar andras inre upplevelser med andra ord en ökad mentaliseringsförmåga. MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.

...soner med borderline personlighetsstörning ... Morberg pain christina - mbt i teori och praktik - om ... ... . Metoden har också effekt för andra personlighetsstörningar och för olika svårbehandlade tillstånd såsom missbruk och ätstörningar. MBT består av en psykoeduktionell, en individualterapeutisk och en gruppterapeutisk beståndsdel ... Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik 02 oktober. Plats: Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet. Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialist ... PDF Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) - Psykoterapicentrum ... . Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; Kursen ackrediteras 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxen, klinisk barn och unga, forensisk psykologi, funktionshindrens psykologi samt neuropsykologi. Mentaliseringsbaserad terapi: grundläggande principer Mentaliseringsbaserad terapi utvecklades av Anthony Bateman och Peter Fonagy och metodens evidens har visats i tre randomiserade kontrollerade prövningar (Bateman & Fonagy, 1999, 2009, Rossouw & Fonagy, 2012). Den senaste genomgången av evidensläget för behandlingar för borderline personlighetsstörning (BPS) av Cochranegruppen ... Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans ... Kursdeltagare berättar om Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik, 7,5hp. Vad tycker våra tidigare kursdeltagare ... Jag är intresserad av att jobba med patienter med personlighetssyndrom och jag har länge velat lära mig mer om MBT. Skulle du rekommendera utbildningen ... MBT består av en psykoeduktionell, en individualterapeutisk och en gruppterapeutisk beståndsdel. Detta är den första uttömmande manualen för mentaliseringsbaserad gruppterapi (MBT-G) och har utvecklats i nära samarbete med en av metodens upphovsmän, Anthony Bateman, och ett team gruppanalytiker. Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) - teori och teknik 2018-10-17 MBT är en evidensbaserad behandlingsmetod som utvecklats för personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, även kallat borderline. Behandlingen kombinerar grupp och individualterapi och har visat god effekt på en annars svårbehandlad patientgrupp. Utbildningen är främst inriktad mot behandling av borderline ... Författarna till boken "MBT i teori och praktik" ger en bild av hur det är att arbeta med MBT-terapi och hur det skiljer sig från att arbeta mentaliseringsbaserat. Joakim Löf berättar om team-samarbetet i MBT och vikten av kontinuerlig handledning. Mentaliseringsbaserad terapi, sammanfattning av praktiken. 28 september, ... Observera att stödjande terapier i psykodynamisk mening normalt handlar om att ta något av en expertroll och exempelvis ge råd. Det sker inte i MBT. ... Klarifiera och elaborera om överföringen....