Att motverka rasism i förskolan och skolan E-Book


Att motverka rasism i förskolan och skolan - Emma Arneback, Jan Jämte pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-07-20
FÖRFATTARE: Emma Arneback, Jan Jämte
ISBN: 9789127819894
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,49

FÖRKLARING:

Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper högre risk än andra att utsättas för kränkningar och diskriminering. Därmed motverkar rasism barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.Behoven av insatser för att motverka rasism är stora. I boken beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas också olika sätt att förstå och analysera rasism, och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Författarna redogör för en bred palett av arbetssätt som kan användas för att motverka olika former av rasism i förskolan och skolan från normkritik,interkulturell och frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt.Det är en mycket bra, genomarbetad och välskriven bok att använda för personalgrupper och utbildningar inom skola och förskola. Inbjudande och lättöverskådlig layout samt bra referenslista. Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 22, 2017

...rämlingsfientlighet och rasism. Kursdeltagarna tar med kunskaper från kursen i arbetet med verksamhetens likabehandlingsplan och ... Att motverka rasism och främlingsfientlighet i förskola ... ... ... Att motverka rasism är ett tydligt uppdrag som skolan har, ändå visar studier att rasism är ett problem på många förskolor och skolor, i en ny bok beskriver Örebroforskarna Emma Arnebeck och Jan Jämte hur man kan motverka rasism. - Förskolan och skolan ska verka för att skapa mer jämlika förutsättningar för alla barn och unga ... Att motverka rasism i förskolan och skolan (1ed.). Stockholm: Natur och kultur. Doktorsavhandlingar. Arneback, E. (2012). Med ... Att motverka rasism i förskolan och skolan - Natur & Kultur ... ... Att motverka rasism i förskolan och skolan (1ed.). Stockholm: Natur och kultur. Doktorsavhandlingar. Arneback, E. (2012). Med kränkningen som måttstock: om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro ... Skolan i Sverige ska ge alla elever jämlika förutsättningar och att motverka rasism är en stor del i det arbetet. Emma Arnebeck och Jan Jämte är forskare vid Örebro universitet och har nu ... - Förskolan och skolan ska verka för att skapa mer jämlika förutsättningar för alla barn och unga att lära och utvecklas. Rasism utgör ett hinder för detta. Det säger Jan Jämte, lektor i samhällskunskap vid Örebro universitet, som tillsammans med kollegan Emma Arnebeck, lektor i pedagogik, har skrivit boken Att motverka rasism i förskolan och skolan. Att motverka rasism är ett tydligt uppdrag som skolan har. Ändå visar studier att rasism är ett problem på många förskolor och skolor. I en ny bok beskriver Örebroforskarna Emma Arnebeck ... Vad kan skolan göra? Alla vet att mobbning är destruktivt och förkastligt. Ändå har man ännu inte lyckats få bort den från våra skolor. Mobbning påverkar i allra högsta grad elevers psykiska hälsa och förmåga att ta till sig undervisningen. Tack och lov visar undersökningar att arbete mot mobbning faktiskt fungerar. Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper högre ... Kurs för att motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan Stockholms universitet med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD, är med som en av parterna när Skolverket och Forum för levande historia ger kursen "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan" tillsammans med nio lärosäten. Gå en praktiknära kurs om att motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan. Kursen ges på tio lärosäten för all personal i förskolan, skolan och fritidshemmet. Rektor eller förskolechef anmäler 3-6 kursdeltagare senast 21 maj. Att motverka rasism i förskolan och skolan av Emma Arneback , Jan Jämte danskt band, 2017, Svenska, ISBN 9789127819894. Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika ... Första campusträffen på kursen "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan" 14 november hölls den första träffen på kursen, som är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. DEMO onlinekurs Att motverka rasism i förskolan och skolan. När du fyllt i uppgifterna nedan och skickat får du ett bekräftelsemejl med länk till demoversionen. För- och efternamn * E-postadress * Skola/verksamhet * Ort * Jag godkänner att Natur & Kultur hanterar mina personuppgifter enligt rådande lagstiftning. *...