Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling, anknytning E-Book


Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling, anknytning - Pia Risholm Mothander, Anders Broberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-03-17
FÖRFATTARE: Pia Risholm Mothander, Anders Broberg
ISBN: 9789127822344
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,94

FÖRKLARING:

Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de tre första levnadsåren. Under den tiden är utvecklingen ovanligt snabb och genomgripande och det stöd som vården kan erbjuda föräldrar och barn är mycket betydelsefullt.Författarna lyfter fram den forsknings- och praktikbaserade kunskap som vårdpersonal har mest nytta av. Med ett tillgängligt språk och många exempel beskriver de föräldrablivandets psykologi, hjärnans utveckling, anknytning, temperament och känsloreglering. Sedan följer mer tillämpade kapitel om barnuppfostran, familjeliv och förskola samt om vardagssituationer som föräldrar ofta söker hjälp för. Därefter beskrivs samhällets förebyggande stöd. Boken tar även upp särskilda utmaningar, till exempel för tidigt födda barn eller barn med allvarliga medicinska problem, samt föräldrar med egna psykosociala svårigheter. Avslutningsvis skildras vårdpersonalens behov av stöd för att kunna utföra sina uppgifter.Boken är skriven för studerande eller verksamma inom mödra- och barnhälsovård, barnsjukvård och habilitering. Även yrkesföreträdare inom socialtjänst och förskola kan ha nytta av boken, liksom föräldrar. I början av varje kapitel formuleras lärandemål enligt Högskoleverkets rekommendationer.Maria Lindh, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, har bidragit med ett vårdperspektiv och många fallexempel. Malin Broberg, leg. psykolog, har medverkat med sin kunskap om familjer med barn som har funktionsnedsättningar.Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de treförsta levnadsåren. Under den tiden är utvecklingen ovanligt snabboch genomgripande och det stöd som vården kan erbjuda föräldraroch barn är mycket betydelsefullt.

...om anknytning, utveckling och samspel. . ... PDF Små barns behov av en långsiktig trygg bas - en ... ... .. hjärnans utveckling, anknytning, temperament och känsloreglering. ... har medverkat med sin kunskap om familjer med barn som har funktionsnedsättningar. Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de tre. första levnadsåren. Att möta små barn och deras föräldrar i vården : om anknytning, utveckling och samspel / Pia Risholm Mothander, Anders Broberg. Risholm Mothander, Pia, 1947- (förfat ... Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om ... ... . Risholm Mothander, Pia, 1947- (författare) Alternativt namn: Mothander, Pia Risholm, 1947- Broberg, Anders, 1950- (författare) ISBN 9789127822344 Första utgåvan Anknytning En del människor har lätt att leva i nära relationer, andra har det inte. Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen: Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling, anknytning Pia Risholm Mothander, Anders Broberg (Övrig) Tipsa en vän 329 kr Antal. Lägg i varukorgen. Spara i ny önskelista. Du måste välja en storlek innan du kan lägga varan i varukorgen. Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de tre första levnadsåren. Under den tiden… Hitta Saker Att Köpa På eshops.se!! Shoppa vad som helst. 0. Slå av/på navigation. Hitta Saker Att Köpa På eshops.se!! Visa kategori. Bilar (40 570) Alkomätare (48) Däck (4 969) placeringar av små barn, vars liv och hälsa är i omedelbar fara. Vi föreslår att små barn om möjligt inte ska skiljas från sin förälder och placeras i ett jourfosterhem för att därefter eventuellt uppleva ytterligare separation och introduceras till en ny föräldraomgivning. Broberg, A. Risholm-Mothander P. Att möta små barn och deras föräldrar i vården, om anknytning, utveckling och samspel.. Natur & Kultur; 2018. Lannér Swensson, A. Samspelet i spädbarnsfamiljen - Att främja en trygg anknytning. Att möta små barn och deras föräldrar i vården. Om anknytning, utveckling och samspelPia Risholm Mothander & Anders BrobergNatur & Kultur 2018www.nok.se Pia Risholm Mothander, psykolog, psykoterapeut och docent i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet samt medförfattare till flera fackböcker, bland andra Utvecklingspsykologi, Anknytningsteori och Att möta små barn och deras föräldrar i vården - om anknytning, utveckling och samspel. Barn utvecklas olika, och inom det som kan kallas för normal utveckling ryms många olika barn. I dag används uttrycket typisk utveckling för de förändringar, funktionssätt och förmågor som utmärker barn i en viss ålder, och som rimligt väl sammanfattar hur flertalet barn fungerar och förändras över tid. Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling. En man vid namn John Bowlby arbetade under 1950-talet för världshälsoorganisationen (WHO) där han fått i uppdrag att ge stöd till barn som separerats från sina föräldrar. Att möta små barn och deras föräldrar i vården : om anknytning, utveckling och samspel (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127822344 Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om späda och små barns psykiska hälsa och utveckling mellan 0 ... aktuella forskningsrön kring späda & små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år. ... Att möta små barn och deras föräldrar i vården. Stockholm: Natur och Kultur. Murray, L. ... Bakgrund: Vård av barn är komplex och sjuksköterskan behöver kunskap om den specifika vård som krävs i mötet med barn för att säkerställa god kvalitet i vården. Att möta barnet efter ålder och utveckling samt göra barnet delaktigt är en utmaning för sjuksköterskan och ställer krav på vårdandet. förmåga och förutsättningar att ge sitt barn trygg anknytning. Familjebehandlare och barn-morskor kan utifrån god kunskap om anknytningens betydelse samt genom att tidigt upp-märksamma risk för bristande anknytning skapa förutsättningar för att förbättra samspelet mellan föräldrar och ba...