Att skriva sig till läsning - Bokstavsschema E-Book


Att skriva sig till läsning - Bokstavsschema - Christer Friman pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-01-20
FÖRFATTARE: Christer Friman
ISBN: 9789140688323
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,58

FÖRKLARING:

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Eleverna använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner. Handboken vänder sig till åk 1 och ger struktur i arbetet med ASL genom ett stationssystem med varierande uppgifter där bokstavsscheman ingår som en viktig del. Tanken är att få ett strukturerat arbetssätt som tränar eleverna i samarbete, ansvar för sitt eget arbete, skriv- och läsinlärning, skrivglädje, fin- och grovmotorik, datorhantering på många olika sätt, bildframställning på ett varierat sätt och med huvudmål att nå en god läsförmåga hos samtliga elever. Varje bokstav får sitt eget kapitel med noggranna beskrivningar av alla uppgifter som ingår. Längst bak i handboken finns alla scheman i ordning som kopieringsunderlag. Eleverna färglägger ramarna runt de olika delarna i bokstavsschemat efterhand som de är klara med ett moment och bokstaven när de är helt klara.Inbladad i boken finns en matris som man kan sätta upp på klassrumsväggen för att få en överblick över de olika bokstavsschemana. Där ser man till varje bokstavsschema vilket innehåll som finns i skrivuppgifter och andra kreativa uppgifter samt vilka förmågor som tränas, vilken digital träning som ingår och allt kopplat till det centrala innehållet.Att skriva sig till läsning – Bokstavsschema passar dig som:vill arbeta med metoden Att skriva sig till läsning vill arbeta digitalt med skrivinlärningen vill få en tydlig struktur i arbetet med ASL genom ett stationssystem med varierade uppgifter där bokstavsscheman ingår som en viktig delFörfattaren Christer Friman har en mycket välbesökt blogg, Tangentdansen, där han under flera år lagt upp dokumentation kring arbetet med ASL i den egna klassen. Intresset har varit stort för att få materialet utgivet i bokform och nu är den här!

... sig till läsning. Datorn som skrivdidaktiskt verktyg ... Att skriva sig till läsning - Bokstavsschema (Spiral, 2015 ... ... . Examensarbete i didaktik. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka hur fyra lärare utformar det tidiga läs- och skrivlärandet samt i vilken utsträckning datorn inkluderas i lärandet. Att skriva sig till läsning bidrar till en snabbare textmedvetenhet. Det som händer när barn skriver är att de måste ner på fonem-nivå, förklarar Rehn-Lindberg och som exempel jämför hon två barn som båda kan fonemen (språkljuden) och grafemen (bokstäver och siffor): - Ett barn ägnar sig åt avkodning. Att skriva sig till läsning. ASL handlar om att lä ... Att skriva sig till läsning | Adlibris ... . Att skriva sig till läsning. ASL handlar om att lära sig läsa genom att skriva, lära sig läsa genom att själv aktivt koppla ljud till bokstav och skapa meningsfull text som går att lästräna på. Eftersom det är elevens egen text, skapad utifrån elevens egna förkunskaper, blir läsutmaningen automatiskt individualiserad....