Bemötandets etik E-Book


Bemötandets etik - Erik Blennberger pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-09-17
FÖRFATTARE: Erik Blennberger
ISBN: 9789144090801
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,44

FÖRKLARING:

Alla talar om bemötande. Inom omsorg, socialt arbete och vård, men också inom försäljning, ledarskap, service och utbildning. Ordet kombineras ofta med etik: Etik och bemötande.Hur bör vi tolka intresset för bemötande? Är det ett tecken på en ny serviceanda? Visar det en starkare betoning av medborgarens värdighet och rättigheter? Uppmärksammar vi bemötandet för att det i allmänhet är dåligt och måste förbättras? Eller beror intresset främst på att vi har insett att det är ytterst viktigt?Bemötandets etik behandlar frågan om bemötande och dess etik från olika utgångspunkter. Analys och resonemang knyter an till bemötandesituationer inom olika yrkesroller och även inom privatlivet. Författaren ger konstruktiva uppslag på hur man kan reflektera över och utveckla sitt bemötande i en professionell roll. I det avslutande kapitlet presenteras ett samlat förslag till en relevant bemötanderepertoar för socialt inriktade yrkesroller.Bemötandets etik är skriven för alla som utbildar sig för eller har en socialt inriktad arbetsroll. Dit hör chefer och lärare, liksom alla yrkesgrupper som arbetar med behandling, vård, stöd och service, till exempel arbetsterapeuter, läkare, poliser, sjuksköterskor och socialarbetare, och inte minst alla som arbetar inom omsorgen.

...ande. Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt ... Erik Blennberger - Böcker | Bokus bokhandel ... . bemötandet av personer med demenssjukdom bör ta sig i uttryck av vårdare överensstämmer i Socialdepartementets (2003:47) och Socialstyrelsens (2010) publikationer. Relationen mellan personen med demenssjukdom och vårdare är det primära. Vårdaren ska bemöta personen med demens som ett subjekt, en medmänniska, Bemötandets etik / Erik Blennberger. Blennberger, Erik, 1948- (författare) ISBN 9789144090801 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitter ... PDF Etik och värdegrund i socialt arbete Erik Blennberger ... ... . Blennberger, Erik, 1948- (författare) ISBN 9789144090801 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2013 Tillverkad: Polen ... Dessa har arbetats fram så att vi alltid ska anpassa oss efter dig som individ och för att arbetet med bemötandet ska ske aktivt. Lokalt bemötandeteam På varje anläggning finns det också ett lokalt bemötandeteam som består av bland annat handledare för etik-och bemötande,beröringsmassage, jagstödjande förhållningssätt och processhandledare. Bemötandets betydelse En litteraturstudie om patienters upplevelse av bemötande inom sjukvården. Angelica Ericsson Helena Berglund . Höstterminen 2014 Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Handledare: Sture Åström, Professor emeritus, institutionen för omvårdnad Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur en etisk synvinkel. Att något är rätt enligt lagen innebär inte automatiskt att det är rätt enligt etiken. En distansutbildning inom etik och moral ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom etik och moral - allt för att göra ditt val lite enklare! STQM har därför tagit fram samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik. Materialet vill inspirera samt ge idéer och underlag till samtal genom konkreta beskrivningar av olika bemötandesituationer. Materialet berör tolv olika teman kring bemötande, som t.ex. det skrivna språket, ... Bemötandets etik. Begreppet bemötande har kommit mer och mer i fokus i all slags verksamhet. En ökad "kundorientering" ställer högre krav på hur vi bemöter varandra. En debattör hyste oro för besvärande "trevlighet" och fällde ett välkänt yttrande "Jag vill inte bli trevligt, utan korrekt bemött". Etik = När man funderar kring vad som är rätt och fel och varför det är rätt eller fel. Det som är bra för en kan ju faktiskt vara dåligt för någon annan. Moral = Det som människor faktiskt gör, utifrån olika etisk regler....