Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro E-Book


Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro - Maria Bühler, Annelie Karlsson, Terése Österholm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-04-12
FÖRFATTARE: Maria Bühler, Annelie Karlsson, Terése Österholm
ISBN: 9789144120409
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,68

FÖRKLARING:

Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma tillrätta med fenomenet är en angelägen uppgift för alla som befinner sig i närheten av barn och unga. Den här boken presenterar hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro utgår från att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna som behöver förändras för att främja skolnärvaro.I boken ges alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner. I bokens avslutande del ges många konkreta verktyg och tips på hur man i skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig – för alla.Boken riktar sig till alla som arbetar inom skolan. Den riktar sig även till vårdnadshavare som vill lära sig mer om problematisk skolfrånvaro. Boken lämpar sig väl för lärar- och psykologutbildningen. Den är även användbar på utbildningar för specialpedagoger och rektorer.Det är en nödvändig bok om vi ska lyfta oss från att problematisera och behandla elever, och istället skapa en skola som elever väljer att gå till. Alla elever. Bo Hejlskov Elvén

...ogerna Maria Bühler och Terése Österholm tillsammans med specialpedagog Annelie Karlsson ... Ett nytt perspektiv på problematisk skolfrånvaro ... ... . Alla tre har erfarenhet av att arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro och Annelie är dessutom förälder till barn som långa perioder inte klarat av att vara i skolan. Kursledare är Annelie Karlsson, specialpedagog och f.d rektor. Annelie är en av tre författare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (Studentlitteratur 2018). Hon har lång erfarenhet av skola och utbildar ofta inom detta område. Annelie är själ ... Främja närvaro och förebygga skolfrånvaro - 5 viktiga ... ... . Hon har lång erfarenhet av skola och utbildar ofta inom detta område. Annelie är själv förälder till barn med problematisk skolfrånvaro. Problematisk skolfrånvaro är en av de svåraste utmaningarna att komma till rätta med i skolan. Det beror ofta på komplexa samband som krävs att vuxna i skolan analyserar hela organisationen på ett systematiskt sätt. I det här avsnittet pratar Kristina med psykolog Maria Bühler, som arbetar med att sprida förhållningssättet lågaffektivt bemötande i skolor och organisationer. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro av Maria Bühler, Annelie Karlsson och Terése Österholm. Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma tillrätta med fenomenet är en angelägen uppgift för alla som befinner sig i närheten av barn och unga. Elever med problematisk skolfrånvaro är utan tvekan överrepresenterade i den senare kategorin. Upprepad ströfrånvaro. I Skolinspektionens (2016) mätning av den problematiska frånvaron uppvisade en halv procent av eleverna på högstadiet och en tiondels procent av eleverna på låg- och mellanstadiet sammanhängande frånvaro. När ett sånt här komplext fenomen som elever med problematisk skolfrånvaro uppmärksammas är det dock av största vikt att diskussionen är saklig, bygger på fakta och vad som är verksamt för dessa elever. Vi som skriver denna artikel gav 2018 ut en bok som heter "Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro". Problematisk skolfrånvaro. Under utbildningen presenteras forskning gällande problematisk skolfrånvaro samt teori om hur vi kan skapa en miljö och ett bemötande som främjar närvaro i skolan. Utöver det är fokus även hur vi kan arbeta för att få tillbaka elever när problematisk skolfrånvaro redan blivit ett faktum. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro Nytt synsätt på problematisk skolfrånvaro. I april 2018 släpps boken jag skrivit tillsammans med psykologerna Maria Bühler och Terése Österholm om det som ibland kallas hemmasittare, vi använder begreppet problematisk skolfrånvaro. Vi utgår från ett...