Genuspedagogik - En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga E-Book


Genuspedagogik - En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga - Kajsa Svaleryd pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2003-02-05
FÖRFATTARE: Kajsa Svaleryd
ISBN: 9789147051489
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,20

FÖRKLARING:

Behandlar flickors och pojkars villkor och förutsättningar i institutioner för lärande, dvs förskolor och skolor men är framför allt en metodbok för lärare och förskollärare som vill arbeta aktivt med jämlikhet i sitt pedagogiska arbete och ge barn och ungdomar en trygg och medveten identitet. Boken fokuserar att flickor och pojkar, män och kvinnor, har mycket att vinna på att göra sig mer medvetna om hur olika aspekter av kön har betydelse i pedagogiska rum i våra institutioner för lärande - förskola och skola. Bokens ambition är att vara en tanke- och handlingsbok som vill verka för ett mer jämlikt samhälle, i första hand med avseende på kön men även med avseende på annan olikhet. Svaleryd visar i tydliga exempel på hur flickor och pojkar i förskoleåldern upp i sena tonåren begränsas av stereotypa och för givet tagna föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Det blir tydligt att kön har betydelse för barns och ungas liv under hela uppväxten. Vuxnas beteenden mot barn och sätt att organisera pedagogiken, men också deras sätt att förstå barn och unga beror av om det är flickor eller pojkar de arbetar med eller talar om. Svaleryd visar att pedagogen har en nyckelroll i skapandet av såväl det lillla barnets som det äldre barnets identitet, där könsaspekten alltid finns närvarande. Pedagogen har också makt att omforma en redan skapad identitet, så att barnet kan utvidga sin repertoar, bli mer tolerant och agera mer jämlikt i förhållande till andra. Författare ger också läsaren en översiktlig introduktion till några av de grundläggande genusvetenskapliga begreppen. Det ovanstående är i huvudsak innehållet i den första delen av boken som kallas tankebokom pojkars och flickors villkor i rum för lärande. Syftet med den första delen är att inspirera läsaren att arbeta med ett genusperspektiv i sin pedagogiska vardagspraktik. samtidigt trygg och medveten identitet, som samtidigt är öppen och tolerant för andras olikhet. Bokens ambition är att vara en tanke- och handlingsbok som vill verka för ett mer jämlikt samhälle, i första hand med avseende på kön men även med avseende på annan olikhet.samtidigt trygg och medveten identitet, som samtidigt är öppen och tolerant för andras olikhet. Bokens andra del utgör en metodbok i jämställdhetsarbete med barn från 1-16 år. Här introduceras en rad metoder och övningar under specificerade arbetsområden. Övningarna introduceras väl och presenteras konkret för ett enkelt genomförande, kommenterade med författarens egna erfarenheter och med tips om varianter av övningarna. Omfångsmässigt är de båda delarna i stort sett lika omfattande ca 50 sidor första delen och 60 sidor andra delen. Boken är illustrerad med ett antal teckningar med humoristiskt sting av Christina Alving.

...h pojkar gör kön (Upplaga 1) Bronwyn Davies 50 kr OBS! ansvar ... Boktipset - Genuspedagogik ... . För att på bästa sätt förbereda oss för vårt arbete i förskola eller skola vill vi fördjupa oss i en mindre studie med genusperspektiv. Då litteratur kommer att ha en framträdande roll i vårt arbete med de yngre barnen kommer vi att fokusera på skönlitteratur läst för och av barn och elever. Böcker till kompletterande lärare utbildning: Från lydnad till ansvar :kunskapssyn, känslor och relationer i skolan av Margareta Normell Häftad - 2008 - Svenska ISBN: 9789144051345 70kr Skriva för att lära (Häftad)2009 av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug Løkensgard Hoel Pris 100kr Genuspedagogik: En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga (Häftad)av Kajsa ... Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med ... Genuspedagogik en tanke- och handlingsbok för arbete med ... ... ... Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga. Stockholm: Liber. Salmson, Karin & Ivarsson, Johanna (2015). Normkreativitet i förskolan: om normkritik och vägar till likabehandling. Linköping: Olika. UR (2016). Bildningsbyrån: Normkritik. 12 Filmer om normkritik. Utbildningsradion. Tillgängliga via UR Access för ... http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-386-5.pdf 33 Svaleryd, Kajsa, Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2003, s.13 ff. 34 Fisher-Thompson Donna (1993), Adult Toy purchases for Children: Factors Affecting Sex-Typed Toy Selection. Journal of Applied Developmental Psychology 14, 383-406. 35 Ambjörnsson, Fanny. 36 Ibid. Jämställdhetens gränser i klassrummet - en studie kring lärares funderingar om genus i grundskolans tidigare år. Therese Nyrén Blom . Barn och ungas uppväxtvillkor och lärande/svenska/LAU390 . Handledare: Jonas Parsmo Genuspedagogik, en tanke‐ och handlingsbok för arbete med barn och unga. Stockholm: Liber. 143 s. Vallberg Roth, Ann‐Christine (2002). De yngre barnens läroplanshistoria. Lund: Student‐ litteratur. 216 s. Dessutom tillkommer artiklar och liknande enligt kursledarens anvisningar. C:a 200 s. Genuspedagogik - En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga - Kajsa Svaleryd (Nidottu) 05-02-2003: € 30.20: Osta Likabehandling i arbetslivet : En handbok för chefer: så följer du den nya diskrimineringslagen - Kajsa Svaleryd 14-06-2012: € 24.95: Lataa...