Pedagogisk Psykologi E-Book


Pedagogisk Psykologi - Anita Woolfolk, Martin Karlberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-09-01
FÖRFATTARE: Anita Woolfolk, Martin Karlberg
ISBN: 9780273761860
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,93

FÖRKLARING:

Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation,men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning.Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla somutbildar sig till lärare, om det så är inom förskola, grundskola, gymnasium eller universitet.Boken har en teoretisk utgångspunkt, men också en tydlig praktisk inriktning, och ger läsarenen grundläggande insikt i ämnet under lärarutbildningen.Boken innehåller avsnitt om lärande och undervisning idag. Den behandlar olikaforskningsmetoder och forskningstraditioner, elevernas fysiska, sociala och moraliskautveckling samt teorier och forskning om kultur, mångfald och genus. Vidare presenteraskognitiva, behavioristiska, konstruktivistiska och socialkognitiva perspektiv på lärandeoch motivation.Läsaren får en grundlig introduktion till framstående teoretiker som Albert Bandura,Urie Bronfenbrenner, Erik H. Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinneroch Lev Vygotskij. Boken avslutas med ett kapitel om bedömning.Läsaren får, baserat på de teorier och de forskningsresultat som presenteras i boken, hundratalskonkreta råd om hur man kan arbeta för att skapa motivation i klassrummet, hanteradisciplinproblem, undervisa elever med kognitiv funktionsnedsättning, hjälpa elever att förståoch minnas, organisera lärandet, uppmuntra kreativitet, främja elevernas självständighet ochmycket mer.Pedagogisk psykologi är en utmärkt följeslagare genom hela studietiden!Anita Woolfolk är professor i pedagogisk psykologi vid Ohio State Universityoch Martin Karlberg är lektor i didaktik vid Uppsala universitet.

...bar för alla som utbildar sig till lärare, om det så är inom förskola, grundskola, gymnasium eller universitet ... Pedagogik - Wikipedia ... . Boken har ... Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation, men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning. Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. ‎Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lä ... Pedagogisk Psykologi - Podcast - Podtail ... . Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten klipps och produceras av Davi… Köp billiga böcker om Pedagogisk psykologi i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten klipps och produceras av David Franzén och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. Pedagogisk psykologi. Grundnivå | 15 hp | Kurskod: PDG002 VT 2020 100% Dag Göteborg. Period: 20 januari 2020 - 25 mars 2020. Stängd GU-29500. Om kursen ... Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla som utbildar sig till lärare, om det så är inom förskola, grundskola, gymnasium eller universitet. Boken har en teoretisk utgångspunkt, men också en tydlig praktisk inriktning, och ger läsaren en grundläggande insikt i ämnet under lärarutbildningen. Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten klipps och produceras av David Franzén och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. Pedagogisk psykologi. star. Vi erbjuder vår spetskompetens inom evidensbaserade kartläggningsmetoder och interventioner baserade på modern Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS) för barn, unga och individer med funktionsvariationer. adjust. Pædagogisk psykologi er anvendelse af psykologiske teorier og metoder på pædagogiske problemstillinger om menneskelige lære- og tilblivelsesprocesser. Udbydes i Aarhus og København. ‎Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten klipps och pr...