Vips Arbetsbok förskoleklass E-Book


Vips Arbetsbok förskoleklass - Lena Hultgren pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-09-20
FÖRFATTARE: Lena Hultgren
ISBN: 9789147110605
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,94

FÖRKLARING:

I Vips läslära F-3 är lärarens högläsning och det lärande samtalet utgångspunkt för elevernas eget läsande och lärande. I högläsningsboken väcker du som lärare nyfikenhet och klassen tränar lässtrategier tillsammans.Läs merVips förskoleklass, ett ämnesintegrerat läromedelMed Vips ämnesintegrerade läromedel i förskoleklassen får du och barngruppen en berättelse som blir utgångspunkten för det lärande och tankeutmanande samtalet. Även om språkutvecklingen är i fokus, har handlingen medvetet skrivits för att stimulera elevernas allsidiga utveckling genom ett ämnesövergripande lärande.Med utgångspunkt i högläsningen får eleverna arbeta med språkliga övningar som stimulerar deras språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. Vips för förskoleklassen består av en högläsningsbok, en arbetsbok och en lärarhandbok. I högläsningsboken läser du spännande och roliga historier som inspirerar till många lärande samtal och ämnesintegrerade teman. I lärarhandboken får du många förslag på hur du kan förbereda och bearbeta innehållet i varje kapitel. I arbetsboken arbetar eleverna med uppgifter som stimulerar deras språkliga medvetenhet inför läsinlärningen.Vips åk 1-3I Vips läslära är lärarens högläsning och det lärande samtalet utgångspunkt för elevernas eget läsande och lärande. I högläsningsboken väcker du som lärare nyfikenhet och klassen tränar lässtrategier tillsammans. Arbetsboken både förbereder och efter-arbetar elevernas egen läsning i läseboken. För att möta och utmana alla elever finns läseboken för åk 1 på fyra nivåer och läseboken för åk 2 på två nivåer. I åk 3 läser alla elever i samma bok.Pedagogiska tankarDe senaste årens rapporter från olika undersökningar som handlar om barns läsförståelse har visat att våra svenska elevers läsförmåga har blivit allt sämre. Våra elever är goda läsare och knäcker läskoden relativt snabbt. Mer illavarslande är det med elevernas läsförståelse. En slutsats som har dragits är att eleverna alltför tidigt lämnas ensamma att själva förstå och tolka den lästa texten. Med den vetskapen har vi till Vips gjort en högläsningsbok, för att förbättra elevernas läsförståelse. Med högläsningsboken får eleverna draghjälp av läraren och av varandra in i texten och texten tolkas gemensamt för en djupare förståelse.Högläsningsbokens text ger också språklig stimulans på en högre nivå än om eleverna enbart läser själva i egna läseböcker. Dessutom får eleverna med högläsningsboken en förförståelse för texten de själva ska läsa i sina egna läseböcker. Under läsningen i högläsningsboken tränar läraren eleverna i lässtrategier; tänka framåt och bakåt i handlingen, reda ut oklarheter och svåra ord, klura ut underförstådd information osv.I arbetsgången för Vips, jobbar eleverna i arbetsboken innan de läser i sin egen läsebok. I åk 1 tränas vanliga bokstäver, ordbilder och grammatiska moment i arbetsböckerna så att avkodningen blir enklare. Då kan eleverna fokusera mer på innehållet och mindre på avkodningen när de läser i sina egna läseböcker. Arbetet i ett kapitel avslutas även i arbetsboken, då med fokus på läsförståelse.Komponenter och arbetsgångHÖGLÄSNINGSBOKEN. Lärarens högläsningsbok startar arbetet med Vips. Det är här du som lärare väcker elevernas nyfikenhet genom att läsa högt för dem. När eleverna lyssnar på texten får de en god förförståelse inför texten i deras egna läseböcker.ARBETSBÖCKER. I Vips arbetsböcker arbetar eleverna med det som är nytt i kapitlet, innan de läser på sin egen nivå i någon av läseböckerna. Den individuella läsningen förbereds alltså i arbetsboken. Arbetsböckerna finns på två nivåer i både åk 1 och åk 2, men på en nivå för åk 3. Arbetet med ett kapitel avslutas även i arbetsboken, denna gång med fokus på läsförståelse.LÄSEBÖCKER. Elevens läsebok finns på fyra nivåer i åk 1 och två nivåer i åk 2, i åk 3 läser alla elever på samma nivå. Texterna i läseböckerna hänger intimt ihop med berättelsen i högläsningsboken. Läseböckerna fungerar därför inte utan högläsningsboken.LÄRARHANDBOKEN. Lärarhandledningen kallas lärarhandbok för att betona vikten av den i lärarens dagliga praktiska och faktiska arbete. Innehållet i lärarhandboken är gediget med många handfasta tips och idéer på teman och aktiviteter, förslag på ämnesintegration och samverkan samt kopieringsunderlag.LÄXBOKEN ÅK 1. I läxboken får föräldrarna en inblick i den fantasivärld som barnen kommer att vara uppfyllda av. Där finns också information till föräldrarna om hur de kan hjälpa och stimulera barnet att utveckla sin läs- och skrivförmåga.VÄGGPLANSCHEN ÅK 1. I högläsningsboken får eleverna höra berättelsen. På väggplanschen får de studera interiören på Vov Hotell. På så sätt får eleverna inspiration och god förförståelse inför det fortsatta bokstavsarbetet.CD MED ALFABETSSÅNGER ÅK 1. Till varje kapitel finns minst en sång som hör ihop med den gäst eller de gäster som besöker hotellet.Om författarnaFörfattare till Vips är Lena Hultgren. Lena är lågstadielärare och fick Svenska Akademiens svensklärarpris år 2000 för att hon med sina texter stimulerar barns läsande. 2013 fick hon SLFF:s läromedelspris Lärkan. Lena är också författare till Läsgåvan och KOD 45. Välkommen att möta Lena för att diskutera läsläran Vips, läs-, skriv- och språkutveckling, pedagogik, metodik, läromedel och Lgr11 i Facebookgruppen Vips läslära Illustratör till Vips är Sara Bergman.

...t läsande och lärande. I högläsningsboken väcker du som lärare nyfikenhet och klassen tränar lässtrategier tillsammans ... Vips Arbetsbok förskoleklass - Suomalainen.com ... .Läs merVips förskoleklass, ett ämnesintegrerat läromedelMed Vips ämnesintegrerade läromedel i förskolekl Vips för förskoleklassen består av en högläsningsbok, en arbetsbok och en lärarhandbok. I högläsningsboken läser du spännande och roliga historier som inspirerar till många lärande samtal och ämnesintegrerade teman. Vips Arbetsbok åk 3 - Häftad. Beställningsvara, 210 kr. Information från förlaget Här hittar du läromedel i svenska, ... Vips - Liber ... . Vips Arbetsbok åk 3 - Häftad. Beställningsvara, 210 kr. Information från förlaget Här hittar du läromedel i svenska, matematik och engelska för förskoleklass. Gleerups har ett stort utbud av lärarmaterial för förskoleklass. Vips Högläsningsbok förskoleklass - Inbunden. Beställningsvara, 351 kr. Information från förlaget . Vips Högläsningsbok förskoleklass Av Lena Hultgren. Bok-presentation: Vips Högläsningsbok förskoleklass Författar-presentation: Vips Arbetsbok nivå 3 och 4 åk 1 - Häftad. Beställningsvara, 212 kr. Information från förlaget Arbetsboken. I arbetsboken arbetar eleven med uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och samtalet i klassen. ... Så här kan du arbeta med ABC-klubben i förskoleklass: 1) Börja med att läsa en av berättelserna i högläsningsboken. Vips Läxbok av Hultgren, Lena: I Vips läslära F-3 är lärarens högläsning och det lärande samtalet utgångspunkt för elevernas eget läsande och lärande. I högläsningsboken väcker du som lärare nyfikenhet och klassen tränar lässtrategier tillsammans.Läs merVips förskoleklass, ett ämnesintegrerat läromedel Med Vips ämnesintegrerade läromedel i förskoleklassen får du och ... ABC och lite till är en arbetsbok för begrepps-och bokstavsträning. Arbetsboken fungerar både för gemensamt arbete (veckans bokstav) och självständigt arbete. Eleverna får arbeta med bokstavens ljud och form och träna sin finmotorik. Boken innehåller övningar för den så viktiga begrepps- och bokstavsträningen: Svenska förskoleklass. Visst ska arbetet med språkutveckling starta redan i förskoleklass. 6-åringarna är så redo! Till förskoleklassens elever kan vi nu erbjuda ett tryckt basläromedel med tillhörande lärar- och elevwebb samt mindre omfattande arbetsböcker. Allt om författaren Lena Hultgren. Populära böcker av Lena Hultgren är Block med blandat 6 - lila, 5-pack, Block med blandat 5 - rosa, 5-pack och Block med blandat 4 - röd, 5-pack. Förskoleklass. Bevaka Få mail när nytt tips publiceras! Du kommer att få mail när nytt tips publiceras! Bevaka Kryssa i de ämnen du vill bevaka Ange din e-postadress Kryssa i minst ett ämne. Övergripande mål och riktlinjer 0 tips. Bild 2 tips. Plana och formbara material ... Läsförberedande arbetsböcker i förskoleklass och skola Arbetsboken, en ö i havet Johanna Häggström . Abstract Workbooks are used and has been used for a long time in teaching context with younger children. Given that children start grade 1 after one year of preschool, I will in my study examine what type of activities...