Implementering av evidensbaserad praktik E-Book


Implementering av evidensbaserad praktik - Per Nilsen (red.) pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-05-19
FÖRFATTARE: Per Nilsen (red.)
ISBN: 9789140684479
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,81

FÖRKLARING:

Ökade krav och förväntningar på att offentlig verksamhet ska nyttiggöra forskning har lett till ett stort intresse för implementeringsfrågor. Detta är en av de första böckerna på svenska om implementering av evidensbaserad praktik. Bokens första del ger en bakgrund till dagens implementeringsforskning och presenterar relevanta teorier, modeller och ramverk. Den andra delen visar hur dessa teorier, modeller och ramverk kan användas för att vägleda och analysera implementering av evidensbaserad praktik i bland annat intensivvård, mödrahälsovård, fysioterapi, äldreomsorg samt lokalsamhället.”Jag kan varmt rekommendera denna bok för alla som vill lära sig mer om evidensbaserad praktik, dess implementering samt forskning på området.” - Lars Wallin, professor, Högskolan Dalarna”Bokens bredd och djup är mycket imponerade och dess multidisciplinära karaktär gör den lämplig för en bred läsekrets av studenter, forskare, praktiker och beslutsfattare.” - Gordon Guyatt, professor, McMaster University, Hamilton, Kanada”Jag välkomnar varmt detta värdefulla bidrag för ökad förståelse av implementering av evidensbaserad praktik. Boken är fullmatad med angelägen information för implementeringsforskare, bland annat om hur teorier och ramverk kan användas i forskningen.” - Susan Michie, professor, University College London, England”Boken visar på författarnas omfattande kunskap om beteende- och samhällsvetenskaplig teori. Den rekommenderas starkt för alla som är nyfikna på att veta inte bara om, utan också varför, implementering lyckas eller ej.” - Michel Wensing, professor, Radboud University, Nijmegen, NederländernaPer Nilsen är bitr. professor vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

...Att visa fotnot, datum, ... Evidensbaserad ... "Kejsarens nya kläder - implementering av evidensbaserad ... ... . Praktik. Utbildningar för tränare & terapeuter. Evidensbaserat, praktiskt och pedagogiskt. Utbildning ska utveckla människans förmåga till praktisk problemlösning och kritiskt tänkande i stället för memorering av befintlig kunskap. Anmäl dig här Vi forskar om implementering. En inriktning vid enheten är implementeringsforskning som syftar till att främja implementering av evidensbaserade metoder inom olika verksamheten, bl.a. arbetsplatser och skolor. Studier påg ... Att arbeta evidensbaserat - Socialstyrelsen ... .a. arbetsplatser och skolor. Studier pågår med fokus att: utveckla och utvärdera riktlinjer inom arbetshälsa; utveckla och utvärdera implementeringsstrategier bör vara en evidensbaserad praktik. I sådana fall bortser man från den evidensbaserade praktikens två andra källor. Det är även ett märkligt sätt att underkänna en betydande del av den forskning som bedrivs. "Randomiserade kontrollerade studier" betyder att försökspersonerna genom slumpen delas upp i en grupp som Pris: 427,-. heftet, 2014. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Implementering av evidensbaserad praktik av Per Nilsen (red.) (ISBN 9789140684479) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Från forskning till praktik - implementering och utvärdering av evidensbaserade interventioner i Norge. ... (eng. feasibility studies) av innovativ praktik som ger feedback om frågor, behov och erfarenheter från praktiker, ... tillgängliga evidensbaserade åtgärder ut från lokala behov, men också Enkäten består av 37 påståenden och ger information om verksamhetens attityder till, kunskaper om och användning av EBP. 2.2 Aktiviteter Under respektive målområde anges de aktiviteter som syftar till att stödja implementeringen av evidensbaserad praktik och systematiskt förbättringsarbete inom socialtjänsten och angränsande hälso- implementering av evidensbaserad kunskap ska vara direkt applicerbara borde de anpassas till denna specifika praktik. Samtidigt verkar det som att forskning kring implementering av evi- börja med implementering av evidensbaserad praktik, generellt, inom barn och ung-domsvården (James m.fl. 2013). Melin och Näsholm (2011) beskriver bland annat att det är väldigt få professionella som använder de evidensbaserade metoderna i praktiken. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv innebär det bland annat att en stor del av de forskningsresultat värdesätts främjar implementering av en evidensbaserad praktik. Därför är det viktigt att ledare i vården har en evidensbaserad praktik i fokus och skapar en kultur där idéer, utbildningar, konferenser och annat som är i linje med denna strävan värderas högt. Kungsbacka kommun var en av de första kommunerna i landet att införa IBIC. Våren 2018 vände de sig till FoU i Väst för att få en utomstående granskning av implementeringen och effekterna av IBIC i kommunen. I rapporten Att omsätta IBIC från teori till praktik presenteras utvärderingens resultat....