Algebra för lärare E-Book


Algebra för lärare - Kajsa Bråting, Håkan Sollervall, Erika Stadler pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-06-21
FÖRFATTARE: Kajsa Bråting, Håkan Sollervall, Erika Stadler
ISBN: 9789144117683
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,50

FÖRKLARING:

Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig undervisning.Med stöd av algebraiska symboler, formler, ekvationer och funktioner fokuserar boken på att beskriva generella samband och en generaliserad aritmetik som kan användas för intressanta matematiska resonemang och varierande sätt att lösa matematiska problem. Boken inriktar sig inte enbart på räknefärdigheter utan även på den viktiga helhetsförståelsen för matematikens mönster och strukturer.Bokens framställning är anpassad och strukturerad så att läsaren dels görs uppmärksam på hur eleven kan närma sig och tillämpa algebran för att effektivt lösa matematiska problem, dels hur elevers tankar, idéer och resonemang kan tolkas, bedömas och utvecklas.Algebra för lärare vänder sig till verksamma och blivande lärare i matematik.

...rvisning enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) och har genomfört kompletterande ämnesutbildning som motsvarar kraven enligt 2 kap ... Algebra för lärare | Stockholms Stadsbibliotek ... . 9 § i nämnda förordning kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad behörighet för grundskolans årskurser 7-9. För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning. Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass. Matematik för lärare: ... Kursen behandlar kombinatorik, genererande funktioner, predikat- och satslogik, boolesk algebra, relationer, de ... Geometri för lärare - Håkan Sollervall, Erika Stadler ... ... . Matematik för lärare: ... Kursen behandlar kombinatorik, genererande funktioner, predikat- och satslogik, boolesk algebra, relationer, delbarhet, moduloräkning och diofantiska ekvationer samt grafteori. Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) 2015-jul-07 - Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Enjoy these owl-themed bookmarks--four designs! Comes in color and black & white. Här lär du dig att lösa ekvationer som innehåller nämnare, dvs ekvationer med bråk. Se hur man hanterar nämnaren och täljaren i sådana linjära ekvationer. Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig undervisning. Med stöd av algebraiska symboler, formler, ekvationer och funktioner fokuserar boken på att beskriva generella samband och en generaliserad aritmetik som kan användas för intressanta matematiska resonemang och varierande sätt ... nånsin fått användning för något av den algebra du l ärde dig i skolan? ", så kan man få svar som: Busschaufför: - Aldrig. Jag f örstod n ågot av det i huvudet, men jag kunde aldrig skriva ner det. SO-lärare: - Algebra? Åh, jag kommer ihåg, om man har 2 och sedan en parentes och sedan a plus b, s å blir det 2a och 2b. Men det är korrekt såtillvida att man överallt inom algebran stöter på uttryck av typen 5x - 3y, x 2 + y 2 = 1 och x 3 + y 3 = z 3. Skillnaden mellan dessa är att de två senare är sanna för vissa värden på variablerna och falska för andra. Det första uttrycket har inget sanningsvärde oavsett vad x och y är. Algebra för lärare Av Erika Stadler, Håkan Sollervall, Kajsa Bråting. Bok-presentation: Algebra för lärare Författar-presentation: Erika Stadler: Häftad. Finns i lager, 406 kr. Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig undervisning. Skolvärlden har undersökt i vilken utsträckning genomsnittslönerna för lärare (medlemmar i Lärarnas Riksförbund) skiljer mellan Sveriges olika län (2015). (Uppdaterad version som visar vad lärarna tjänade län för län 2016 finns här). Det finns skillnader, men de är ganska små. Geometri för lärare (Häftad, 2013) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu!...