Start NO - NO för nyanlända E-Book


Start NO - NO för nyanlända - Hans Persson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-12-08
FÖRFATTARE: Hans Persson
ISBN: 9789147116065
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,47

FÖRKLARING:

Med Start för nyanlända lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra ämnen. Start-serien bygger på en genrepedagogisk modell som gör att språkmedvetandet blir djupare och kommer snabbare. Materialet riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 7-9 och elever på språkintroduktion på gymnasiet, men fungerar även för vuxna. Start för nyanlända finns som tryckta böcker, digitala komponenter och som heldigitalt.Läs merTesta Liber Start Digital kostnadsfritt i 4 veckor på liber.se/startdigital.Liber Start Digital är Start-serien och mycket mer. Här får du allt material och en lärplattform full med smarta funktioner. Eleverna kan repetera övningarna hur många gånger som helst och få dem rättade automatiskt. Som lärare får du avancerad resultatuppföljning där det är lätt att se vad eleverna har klarat eller behöver träna mer på. Lärplattformen gör det möjligt att individualisera undervisningen, tilldela läxor och kommunicera med eleverna via uppskattad klassblogg, chatt eller video. Det finns även en digital ordbok med pedagogisk förklaring på nio olika språk och många bilder. Självklart är plattformen mobilanpassad så att eleverna kan träna när och var de vill. Digitala komplementTill serien finns lärarguider som bl.a ger läraren ytterligare uppgifter att arbeta med, förslag på hur man kan arbeta med olika uppgifter och arbetsområden, tips på hur man ytterligare kan förstärka elevernas språkförståelse t.ex. med hjälp av bilder. Här finns också prov för att stämma av att eleverna tagit till sig det ni har arbetat med. Fler exempel på digitala komplement till serien är facit, ljud och konversationskort. MatematikStart Matematik är kopplad till kursplanen för åk 4-9 i matematik i Lgr11 och innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar: Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning. Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel börjar med att presentera de begrepp som eleverna kommer att arbeta med och eleverna kan förbereda sig genom att översätta dem till sitt modersmål. Sedan följer ett tydligt matematikexempel där boken noggrant går igenom hur eleven ska lösa uppgiften. Därefter får eleven möjlighet att träna själv eller tillsammans med läraren. Eleven får testa sina matematiska kunskaper på olika sätt, genom att skriva korta svar eller visa sina beräkningar över hur eleven kommit fram till rätt svar.NOStart NO är kopplad till NO-ämnenas kursplaner för åk 4-9 i Lgr11 och innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar i de tre naturvetenskapliga ämnena Fysik, Biologi och Kemi. Dina elever introduceras på ett strukturerat sätt till de naturvetenskapliga ämnena och får lära sig grundläggande ord och begrepp. Praktiska experiment hjälper dina elever att befästa sina kunskaper och med ett undersökande arbetssätt göra fler spännande upptäckter. Språkutvecklande övningar där dina elever ges stort utrymme att ta stöd av och dra nytta av sitt modersmål förstärker inlärningen av målspråket, svenska.EngelskaStart with English from the Beginning utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 1-6 i engelska i Lgr11. Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel inleds med Start, sedan kommer det gula spåret (grundläggande text och övningar) och därefter det lila spåret (lite mer utmanande text och övningar) för att varje elev ska kunna utvecklas på sin nivå. I varje kapitel tas grundläggande grammatiska moment upp med förklaringar och övningar. Progressionen går från åk 3 till 5.Med Start with English from the Beginning bygger eleverna upp ett basordförråd och övar grundläggande grammatik.I det digitala elevmaterialet kan eleverna lyssna på alla texter, öva på och befästa ord samt öva på de grammatiska moment som tas upp i kapitlen.I lärarguiden finns bl.a. checklistor och hur man kan undervisa nyanlända elever i engelska. Finns på www.liber.se.SOStart SO utgår från kursplanen för SO-ämnena i åk 4-9 och innehållet är hämtat från det centrala innehållet i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Med Start SO lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i SO-ämnena. Boken förbereder eleverna för ordinarie SO-undervisning genom att träna på och översätta vanligt förekommande begrepp och arbeta med SO och språket samtidigt.SvaStart sva utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 4-9 i svenska som andraspråk i Lgr11. Läromedlet är uppbyggt efter genrepedagogikens tydliga arbetsgång och eleverna lär sig svenska samtidigt som de både läser och skriver olika skolgenrer (instruerande, återgivande, beskrivande, argumenterande, förklarande och narrativ). Start sva innehåller många olika språkutvecklande övningar där eleverna både tränar funktionell grammatik, läsförståelse och får ett större ordförråd. Det viktiga modersmålet ges stort utrymme för att eleverna ska kunna ta stöd och dra nytta av det i sin språkutveckling.Om författarnaSara Ramsfeldt har lång erfarenhet av undervisning i matematik på mellanstadiet och högstadiet. Som matematikutvecklare i Skärholmens stadsdel utvecklades hennes engagemang i hur undervisningen kan anpassas för att förbättra möjligheterna för flerspråkiga elever att lära matematik. Då skrev hon "Min hjärna går igång kan man säga - en utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning". De senaste åren har hon varit redaktör för läromedel i matematik och naturvetenskap. Hon har hållit föreläsningar och skapat fortbildningsmatematerial för lärare, bland annat modulen Språk i matematik inom Skolverkets matematiklyft. Modulen är avsedd att initiera ett mer språkutvecklande arbetssätt i matematiken i skolan. Under 2016 har Sara undervisat nyanlända elever i matematik.Hans Persson har lång erfarenhet av att undervisa elever både i de lägre och de högre stadierna. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning". Prisad av SLFF med motiveringen "Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014."Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Biologi, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1-3.Linda Odén har lång erfarenhet av arbete både på högstadiet och gymnasiet där hon bland annat arbetar med elever på introduktionsprogrammet. Linda är också en av författarna till English from the Beginning 1-4 samt det gymnasieförberedande engelskläromedlet All In. Linda föreläser också om att utbilda nyanlända elever i engelska.Camilla Holmberg var som undervisande lärare förstelärare och legitimerad sva-lärare. Hon har lång erfarenhet av undervisning i åk 6-9 i både svenska och sva och av nyanlända ungdomar bland annat i introduktionsgrupper. Hon leder nätverk för sva-lärare, handleder lärare som undervisar nyanlända och föreläser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Särskilt på SO-sidan har hon sett ett stort behov av ett nybörjarmaterial som ger de nyanlända en bra kunskapsgrund och som ger eleverna större möjlighet att klara kursplanen i SO.Anna Lindstam är förstelärare, legitimerad i so och svenska, med lång erfarenhet av undervisning i åk 6-9. Hon arbetar även för Göteborgs universitet med att konstruera och analysera nationella prov i religionskunskap för åk 9. På sin skola driver hon ett utvecklingsarbete kring språkutvecklande arbetssätt och hon har tidigare även föreläst för lärare på andra skolor i kommunen om hur man kan arbeta mer språkutvecklande med nyanlända elever. För Liber har hon skrivit Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 (2014) samt Upptäck Religion Arbetsbok (2015).Ulrika Wendéus har under många år arbetat som lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk och undervisat i både grundskola och gymnasium. Under läsåren 2015/16 och 2016/17 har Ulrika undervisat nyanlända i svenska som andraspråk. Som läromedelsförfattare står hon bakom bl.a. Tummen upp! Engelska kartläggning åk 3-6 och Svenska kartläggning åk 4-5 och Bums läsförståelse 4-6 . Hon har också gedigen erfarenhet som redaktör och projektledare och har som sådan medverkat till flera läromedel i engelska och svenska för grundskolan. Ulrika är också projektledare för En läsande klass.

...gi och Kemi. Dina elever introduceras på ett strukturerat sätt till de naturvetenskapliga ämnena och får lära sig grundläggande ord och begrepp ... Start NO - ämnesintroduktion för nyanlända - YouTube ... . Pris: 109 kr. häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Språkstart NO - NO för nyanlända av Annica Hedin, Hans Persson (ISBN 9789147124800) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris NO Start NO är kopplad till kursplanen för åk 4-9 i NO i Lgr11 och innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar i de tre naturvetenskapliga ämnena Fysik, Biologi och Kemi. Dina elever introduceras på ett strukturerat sätt till de naturvetenskapliga ämnena och får lära sig grundläggande ord och begrepp. Start NO ... Läromedel för nyanlända och svenska som andraspråk årskurs ... ... . Dina elever introduceras på ett strukturerat sätt till de naturvetenskapliga ämnena och får lära sig grundläggande ord och begrepp. Start NO - NO för nyanlända. Pris: 18,3 €. häftad, 2016. Skickas inom 3-6 vardagar. Beställ boken Start NO - NO för nyanlända av Hans Persson (ISBN 9789147116065) hos Adlibris Finland. Fri frakt. Vi har miljontals böcker, hitta din nästa läsupplevelse idag! Läromedel för nyanlända elever och i svenska som andraspråk för årskurs 7-9 ... I Gleerups digitala läromedel i SO- och NO-ämnen för 7-9 ingår ett studiestöd på arabiska och dari. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet i läromedlet. Med Start NO lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i NO. Start-serien bygger på en genrepedagogisk modell som gör att språkmedvetandet blir djupare ... Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas från årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Med Start-serien lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra ämnen. Böckerna är till för att förbereda eleverna för ordinarie undervisning genom att träna på och över...