Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning E-Book


Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-11-28
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144090009
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,52

FÖRKLARING:

Elever kan bara lära sig nya saker genom att bygga på det de redan vet och sina tidigare erfarenheter. Detta är en viktig utgångspunkt i konstruktivismen. Samtidigt är naturvetenskapen ofta abstrakt till sin karaktär. Hur kan vi som lärare skapa miljöer och situationer i naturvetenskapsundervisningen där våra elever ges möjlighet att dra nytta av sina tidigare kunskaper och inne­boende resurser? Ett sätt att åstadkomma detta är att använda sig av modeller, analogier och metaforer i undervisningen.I denna antologi presenteras forskning och undervisningsexempel kring hur man kan använda modeller, analogier och metaforer, samt elevers egna representationer i undervisningen i fysik, kemi och biologi.Antologin vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i ­naturvetenskap med fokus på grundskolans senare år och gymnasiet, samt lärarutbildningen i naturvetenskapliga ämnen och deras didaktik.

...deller i fysik och teknik Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning , Lund: Studentlitteratur AB 2013 : 169-184 Bodin, Madelen Chemistry Education 2 for Upper Secondary Education, 7 ... DOCX Analogier och metaforer ... .5 Credits ... Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik 1. uppl. : Lund : ... Lärande och undervisning i naturvetenskap : en forskningsöversikt Helldén Gustav, ... Till Fredrik Jeppssons föreläsning Taking-on-the-heatLadda ner Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan A ... Modeller, analogier och metaforer i ... ... ... Till Fredrik Jeppssons föreläsning Taking-on-the-heatLadda ner Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer Till Peter Fredrikssons föreläsning Artikel på DN debatt den 5 juni ... Forskningsresultat och nya idéer. Lund: Studentlitteratur Används under hela kursen Andersson, B. (2011). Att utveckla undervisning i naturvetenskap - kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur Används under hela kursen. Haglund, J. & Jeppsson, F. (red.) (2013). Modeller, analogier och metaforer i Att konkretisera det abstrakta: Förstå och undervisa om entropi och temperatur Roland Kjellander Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013 Kapitel i bok Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom ... Fredrik Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013 Inledning ... Jeppsson, Fredrik Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning 1. uppl.: Lund ... Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Jeppsson, F., Frejd, J., & Lundmark, F. (In press). Wow it turned out red! First, a little yellow, and then red! - First graders work with heat camera in exploring and learning of thermal phenomena. Journal of Research in Childhood Education. Natur och kultur. Stockholm (Kan läsas istället för Synligt lärande) Följande litteratur finns att ladda ner från studentportalen (länk eller fil) Haglund J. & Jeppsson F (2013) Inledning (sid 13-40), ur Jeppsson & Haglund Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning. Studentlitteratur. Lund In J. Haglund & F. Jeppsson (eds.) Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning. 119-136 Lund: Studentlitteratur. 2. Rundgren, C-J (2012) Språk och lärande i molekylärbiologi. In H. Strömdahl & L. Tibell (eds.) Skola och naturvetenskap - politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning. 266-280 Artiklarna ska tydliggöra och ge en bild av den rätt abstrakta naturvetenskap vi lever i, framför allt genom att förklara den molekylära världen och begreppet energi. Det inledande kapitlet definierar begreppen modeller, analogier och metaforer och deras likheter och skillnader....