Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet E-Book


Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet - Åsa Bartholdsson (red.), Eva Hultin (red.) pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-04-22
FÖRFATTARE: Åsa Bartholdsson (red.), Eva Hultin (red.)
ISBN: 9789140687104
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,9

FÖRKLARING:

Arbete med sociala relationer, värdefrågor samt arbete för att främja barns och elevers fysiska och psykiska hälsa har en lång historisk tradition inom svensk skola. Hur de sociala, värdemässiga och hälsorelaterade frågorna har angripits, och vilken gestaltning de fått i olika skol- och förskolepraktiker har dock skiftat över tid. I den här boken studeras skolans och förskolans arbete med sociala relationer, konflikthantering och värdegrundsarbete som görs under benämningen Livskunskap, och/eller bedrivs utifrån manualbaserade program för social och emotionell träning. I skolans värld kommer ständigt nya program som rör exempelvis entreprenöriellt lärande eller läs- och skrivutveckling. Vad kan man lära inför mötet med dessa program, som gör anspråk på att lösa olika slags skol- och samhällsproblem, utifrån erfarenheter av de socioemotionella programmen? Det är en av flera viktiga frågor som författarna diskuterar i boken.Boken uppmuntrar till diskussioner, något som är avgörande både för att värna kvalitet i verksamheten, men också för att lärarna ska bibehålla det professionella initiativet när nya trender förs in på skolarenan. Åsa Bartholdsson är lektor i socialantropologi vid Högskolan Dalarna.Eva Hultin är docent och lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna.Andreas Bergh är lektor i pedagogik vid Örebro universitet, men är 2014–2016 verksam som postdok. i pedagogik vid Uppsala universitet.Tomas Englund är professor emeritus vid Örebro universitet och bedriver bland annat läroplansteoretisk och didaktisk forskning med inriktning mot utbildning som medborgerlig rättighet.Anna-Lena Englund är universitetsadjunkt i pedagogik och filosofie licentiat i sociologi. Hennes forskning är inriktad mot jämnårigsocialisation.Johanna Gustafsson Lundberg är docent och lektor i teologi och etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.Sara Irisdotter Aldenmyr är docent och lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.Camilla Löf är lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning yngre barns lärande vid Malmö högskola.Anette Wickström är lektor i socialantropologi vid Linköpings universitet.

...mensamma värden. Bok. Sociala relationer, Åsa Bartholdsson & Eva Hultin värdegrund och (red ... 9789140687098 by Smakprov Media AB - Issuu ... .) lärarprofessionalitet Författarpresentationer Åsa Bartholdsson är lektor i socialantropologi vid Högskolan Dalarna ... Kurslitteratur - Köp & sälj i hela Sverige has 18,576 members. Välkommen! Den här gruppen skapades för att du ska kunna köpa och sälja begagnad... En social relation, eller ett mellanmänskligt förhållande, är inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer. Dessa relationer kan vara baserade på känslor som kärlek och sympati, vanliga affärsför ... Dygdetiska perspektiv på konfliktlösning i skolan ... . Dessa relationer kan vara baserade på känslor som kärlek och sympati, vanliga affärsförhållanden, eller någon annan typ av sociala engagemang.. Sociala relationer kan förekomma i en mängd ... Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's ... och på vilket sätt sociala relationer påverkade deras val av undervisning, planering och elevers kunskapsutveckling. Ett sociokulturellt perspektiv respektive ett interationistiskt perspektiv var de perspektiv som användes i studien då dessa lämpade sig väl för undersökningen. Original language: Swedish: Title of host publication: Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet: Editors: Åsa Bartholdsson, Eva Hultin Den som får stöd och har goda relationer till chefer, kollegor och brukare mår ofta bättre - även om arbetet är fysiskt påfrestande och dåligt betalt. Högre tjänstemän med bra lön, rimlig arbetsbelastning och gott inflytande kan må dåligt om de sociala relationerna på arbetsplatsen inte är bra. Den som får stöd och har goda […] Sociala relationer i skolan och läraren som ledare 7,5hp, UB30UU: Kursen behandlar förskolan/skolan som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i förskolan/skolarbetet: barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, barn/elever och föräldrar. Isolerade på toppen och osedda i botten - professor Annika Härenstam berättar om relationsproblem i arbetslivet. Goda sociala relationer är kanske den allra viktigaste ingrediensen i ett gott arbetsklimat. I det moderna arbetslivet, med alla dess korttidsanställningar och omorganiseringar, har det dock blivit svårare att skapa och upprätthålla goda relationer. Är vi i större utsträckning ensamma och isolerade i Sverige idag än för 30 år sedan? Litar svenskar mer på varandra än andra européer? Hur påverkar välfärdsstaten våra sociala relationer? Och vilken betydelse har dessa för vår hälsa? Dessa frågor besvarar Mikael Rostila i en ny avhandling vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, vid Stockholms universitet och ... Kursens huvudteman är sociala relationer med ingångar till socialpsykologisk teoribildning, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, sett i ljuset av skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. Dessa teman konkretiseras i termer av pedagogisk kommunikation, och med en eller flera gestaltande uttrycksformer. Köp begagnad Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet av Eva Hultin (red.); Åsa Bartholdsson (red.) hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Bevaka Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet Att bevaka en bok innebär att när en person (medlem) bestämmer sig för att sälja just denna bok (baserat på ISBN-nummer) så kommer du få ett e-postmeddelande om att just denna bok är till salu. Man måste istället i vart och ett av fallen ta hänsyn till skillnader både mellan sociala relationer på olika platser och för olika grupper. Ungdomar, ingen homogen grupp Avhandlingen visar till exempel att ungdomars kamratskapsrelationer i skolan betyder ungefär lika mycket för elever som har valt teoretiskt gymnasieprogram som för de som valt ett icke-teoretiskt program. En viktig faktor för att kunna delta i socialt samspel, är att pedagogerna prioriterar och stöttar barnen när de visar intresse för att delta i leken eller socialt samspel med kamraterna. Frågan är bara Hur förskolan arbetar med sociala relationer och om vi är medvetna om att alla barn inte på egen hand klarar att bygga vänskapsband. Värdegrund och demokrati Mater...