Kollegialt lärande - Att handleda i skolans värld E-Book


Kollegialt lärande - Att handleda i skolans värld - Maja Lindqvist pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-05-31
FÖRFATTARE: Maja Lindqvist
ISBN: 9789144126326
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,79

FÖRKLARING:

Kollegialt lärande är en framgångsfaktor för att uppnå skolutveckling. Genom kollegialt lärande kan skolor arbeta med skolutvecklings­frågor och uppnå kvalitet i undervisningen. När verksamheter organiseras så att personal får möjlighet att föra gemensamma samtal om teorier och praktiskt arbete ökar möjligheterna att de ska utvecklas och känna säkerhet i sin yrkesroll.Kollegialt lärande – att handleda i skolans värld handlar om hur man kan utveckla sin handledarkompetens och beskriver hur handledning kan göra det möjligt för verksamheter att dra nytta av lärarnas kunskaper för att hantera utmaningar som uppstår i det pedago­giska arbetet. Innehåll, arbetssätt och tempo kan varieras så att frågeställningarna blir aktuella och stämmer överens med lärarnas behov. Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur handledaren kan strukturera samtalen med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion. Syftet med boken är att utveckla kollegialt lärande och skapa förståelse för hur det genom handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalitet.Kollegialt lärande – att handleda i skolans värld vänder sig till studerande inom olika pedagogiska utbildningar och till yrkesverksamma inom pedagogiska arenor. Boken riktar sig även till rektorer, specialpeda­goger, speciallärare och förstelärare. Den är också lämplig för grupper som intresserar sig för handledning.

...veckling. På denna sida lyfts fler möjligheter med karriärlärare fram ... Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens | Skolporten ... . Här finns även filmer och poddar, samt viktiga satsningar som du kan ha nytta av. Fortbildningskultur i skolans värld - 50 - 60 - talet - ett hantverksparadigm ... tal ett sociokulturellt paradigm - 2010 - tal - det sociokulturella paradigmet med det kollegiala lärandet som leder oss in i ett undersökningsorienterat förhållningssätt och en sociokulturell syn på ... Att handleda i del D - Återberätta vad man gjort ... Tänk vilken g ... Lärportalen | Start ... ... Att handleda i del D - Återberätta vad man gjort ... Tänk vilken genomslagskraft det kollegiala lärandet och det systematiska kvalitetsarbetet skulle kunna ha om vi i skolans värld fördelade våra planeringsdagar mer utspritt över året. Under höstlovet hade jag glädjen att få mig tid till en lärardag på skolan där vi samtalade utifrån det vi kallar för Alvikslektionen på skolan. På skolor där den enskilde läraren sköter undervisningen som han eller hon tycker är bäst, och lärare möts i personalrummet men pratar då mer om enskilda elever och föräldrar än om undervisning eller pedagogik, blir förändringen till kollegialt lärande mer genomgripande och kommer att påverka organisationen på ett mer djupgående sätt. Du lär dig driva och leda kollegialt lärande och olika LM-moment på egna skolan. Du handleder kollegor, såväl kollektivt som individuellt, i deras arbete med LM-skapande, LM-undervisning och LM-respons, samt reflektioner kring detta. FAS 4: PROCESSLEDARROLLEN Du lär dig att handleda kollegor i ett forskningsbaserat arbetssätt där alla ... Jag menar, vad lär jag mig där? - Vi hoppas att du får massor med nya idéer. Du kommer att diskutera med kollegor från andra skolor och du får många inspirerande exempel. Det här är verkligen det man kallar kollegialt lärande. Och det kan ni fortsätta med sen när ni är tillbaka i skolan. Ni kan fortsätta diskutera i arbetslaget Det handlar om att prova nya metoder, utvärdera och prova igen i diskussion med sina lärarkolleger - ett kollegialt lärande. Anja Thorsten själv hade arbetat med en grupp lärare som arbetade med barn som skulle skriva en berättelse. Kollegialt lärande - Att handleda i skolans värld - Majas nya bok; Elevhälsoarbete för specialpedagoger - en handbok - Majas första bok; Genomlysning av centrala särskilda undervisningsgrupper i Malmö Stad; Utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap, onsdag 28 oktober i Umeå...