Formativ svenska som andraspråk 2 E-Book


Formativ svenska som andraspråk 2 - Carin Eklund, Inna Rösåsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-06-15
FÖRFATTARE: Carin Eklund, Inna Rösåsen
ISBN: 9789147124183
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,75

FÖRKLARING:

Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och svenska som andraspråk ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser.Läs merKurs 1Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är kursböcker för svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och innehåll enligt läroplanen. Exempel på innehåll är:- Muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp- Textproduktion som inlägg, argumentation och krönika- Arbete med skönlitteratur och sakprosa- Språklig variationFormativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 har en tydlig struktur som tar avstamp i ett antal frågor: Vad är målet? Hur ska du nå målet? Hur ligger du till? Hur går du vidare? och Hur har det gått? Mönsteruppgifter, mönstertexter, elevexempel och formativa uppgifter ger många möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Avslutande summativa uppgifter till varje kapitel finns i den lärarhandledning som kompletterar böckerna.Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är med andra ord "syskonböcker". Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser med både elever som läser svenska 1 och svenska som andraspråk 1.Kurs 2Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 är kursböcker för svenska 2 och sva 2 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är - Muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp- Utredande text- Läsförståelse - Litteratur - Grammatik - Språkanvändning och nordiska språkförhållanden- Nordiska språkförhållandenFormativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 har samma tydliga struktur som "ettorna": De ställer samma frågor, och ger samma utmärkta möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Även här finns en lärarhandledning med avslutande summativa uppgifter till varje kapitel.Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 går även de att i hög grad använda parallellt i klasser med både svenska och svenska som andraspråk.Kurs 3Formativ svenska 3 och Formativ svenska som andraspråk 3 är kursböcker för svenska 3 och SVA 3 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är- Muntlig framställning- Argumentation- Retorik- Vetenskaplig text- LitteraturhistoriaFormativ svenska 3 och Formativ svenska som andraspråk 3 följer samma struktur som böckerna i kurs 1 och 2. Till de formativa uppgifterna finns digitala matriser som tydliggör kopplingen till mål, centralt innehåll och kunskapskrav för respektive uppgift. Precis som till de tidigare böckerna finns en lärarhandledning med avslutande summativa uppgifter till varje kapitel. Formativ svenska 3 och Formativ svenska som andraspråk 3 är liksom böckerna till kurs 1 och 2 "syskonböcker". Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser med både elever som läser svenska 3 och svenska som andraspråk 3.Om författarnaCarin Eklund och Inna Rösåsen är båda gymnasielärare och förstelärare i svenska. De är verksamma på Tibble gymnasium.

...Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Läslyftet i skolan ... svenska som andraspråk - Sök | Stockholms Stadsbibliotek ... . Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av en insats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i alla ämnen. Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3 och är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkf ... Ämne - Svenska som andraspråk - Skolverket ... . att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet. Formativ Svenska och Formativ Svenska som andraspråk finns för både årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Kursböckerna är helt synkade för att kunna användas parallellt i klassrummet. Elever i svenska och svenska som andraspråk kan ta del av samma undervisning trots att de läser olika kurser med olika mål och kunskapskrav. Formativ svenska och Formativ svenska som and raspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och svenska som andraspråk ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser.Läs merKurs 1Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är kursböcker för svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Målgrupp Gymnasium & vuxenutbildning Ämne Svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3 och är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet. 7/1 2013 Kalmar "1:1 Svenska som andraspråk med fokus på digitala verktyg och ett omdefinierat lärande ". LIN EDUCATION 18/1 2013 Göteborg "Språkinriktad undervisning med fokus på inkludering, digitala hjälpmedel och ett ämnesövergripande arbetssätt." 7/2 2013 Sölvesborg "Moderna språk och inkluderande arbetssätt". TÄNK OM Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och svenska som andraspråk ger nya m...