AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader E-Book


AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader - BKK Byggandets Kontraktskommitté pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2004-11-02
FÖRFATTARE: BKK Byggandets Kontraktskommitté
ISBN: 9789173330886
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,34

FÖRKLARING:

Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. Utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. Ersätter AB 92.

...Vill du inte lämna dina personuppgifter går det bra att ringa oss i stället på telefon 08 452 70 00 ... I AB 04 är tydlighet A och O - Advokatfirman INTER ... . En kommentar AB 04.Utg 2. Boken innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04.. Pris: 1 023 kr + moms Lägg till i din varukorg För entreprenaden gäller "Allmänna Bestämmelser ... AFC.342 - Arbetsledning - AF 12 - AMA från Svensk Byggtjänst ... .. Pris: 1 023 kr + moms Lägg till i din varukorg För entreprenaden gäller "Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04" med nedanstående ändringar och tillägg. En ändring innebär att angiven bestämmelse (eller del därav) i AB 04 ersätts med bestämmelse nedan. Ett tillägg innebär Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04 ABT 06: Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 anbud: ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav ... Allmänna bestämmelser kallas i Sverige olika standardavtal inom branschorganisationer, där det mest kända finns inom byggsektorn, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.Dessa allmänna bestämmelser är framtagna gemensamt av beställar- och utförarsidan.. Bestämmelserna benämns med förkortningen följt av årtalet för utgivningen, till ... I Byggandets Kontraktskommitté (BKK) förhandlar byggherrar, entreprenörer, installatörer och konsulter om hur de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader" ska se ut. Det är viktigt för alla entreprenörer som arbetar med AB 04 som leveransvillkor att sätta sig in i de nya bestämmelserna. AB 04 är villkor avsedda för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, där entreprenörens åtagande är att utföra entreprenaden i enlighet med ritningar och beskrivningar som beställaren - ofta genom en särskilt anlitad konsult - tillhandahåller. I AB 04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader) och ABT 06:s (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) femte kapitel, klarläggs den ansvarsfördelning som ska gälla mellan beställare och entreprenör och som ligger till grund för...