Internationella relationer E-Book


Internationella relationer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-07-25
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144102801
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,26

FÖRKLARING:

I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag. Genom sitt breda anslag behandlar boken frågor som: Varför uppstår krig? Vad har globaliseringen för politiska effekter? Vem har makt i internationell politik? Hur kan utvecklingsländerna hävas ur fattigdom? Vilka motiv driver transnationella terroristnätverk? När har normer och internationella institutioner betydelse? Under vilka omständigheter får nationella identiteter genomslag i världspolitiken?? I boken medverkar många av de främsta forskarna inom internationell politik i Sverige.  Alla är experter inom sina respektive områden, och är väl integrerade i den internationella forskningsmiljön. På ett pedagogiskt sätt introducerar de centrala perspektiv och begrepp och knyter samtidigt an till aktuella exempel och illustrationer. Flera exempel hämtas från en svensk kontext och boken belyser därmed på ett unikt sätt Sveriges relationer med omvärlden.? I denna tredje upplaga har samtliga kapitel uppdaterats och tre nyskrivna kapitel som behandlar internationell politisk historia, demokratisering och migration har tillkommit.? Boken vänder sig i första hand till introduktionskurser i internationell politik eller internationella relationer vid universitet och högskolor.?Tredje upplagan

...sight into current international ... I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer ... Internationella relationer I - Institutionen för ekonomisk ... ... . Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag. Internationella relationer och globalisering. Socialt. Länk. E-post. Eget meddelande (valfritt) Vi skickar också med information om sidan i meddelandet. Skicka. Kurs SK105 ... Internationella relationer - Samhälle & Politik - häftad ... ... . Socialt. Länk. E-post. Eget meddelande (valfritt) Vi skickar också med information om sidan i meddelandet. Skicka. Kurs SK1057. Internationella relationer och globalisering. 7,5 högskolepoäng. ... Internationella samhällsvetarprogrammet kan leda till arbeten som kvalificerad handläggare på Sida eller UD, utredare inom EU eller samordnare i kommuner och landsting eller omvärldsbevakare i privata företag, säger programansvarig Glenn Sjöstrand. Varför ska jag söka till Internationella samhällsvetarprogrammet? MARXISMFokus: Klasskamp Produktionssätt HistoriematerialismenGrundsyn på internationella relationer: De som tjänar på innevarande system kämpar mot de som vill förändra den 19. MARXISM Produktionsförhållandena (kapitalismen) är sådana att de som äger produktionsmedlen tar hela vinsten av produktionen, medan de som arbetar får lägsta möjliga lön. Internationella Relationer (IR) Internationella Relationer på avdelningen för externa relationer samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning. Delkurs 1: Teorier om internationella relationer (12,5 hp) I den första delkursen fokuseras klassisk och aktuell teoribildning om internationella relationer och hur ämnet utvecklats som en vetenskaplig disciplin. Delkurs 2: Tendenser och problem i global politik (10 hp)...