Första Petrusbrevet E-Book


Första Petrusbrevet - Birger Olsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 1982-01-01
FÖRFATTARE: Birger Olsson
ISBN: 9789170805264
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,7

FÖRKLARING:

Kommentarer till nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.Varje bibelbok behandlas som en helhet men för ett ökat läsvärde delas den upp i mindre avsnitt, så kallade perikoper. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar;1. Noter som ger en bättre förståelse av bibeltextens detaljer2. Analys av tolkningen av bibeltexten3. En klargörande diskussion kring bibeltextens budskap

...h till sitt innehåll från Första Petrusbrevet och den omständigheten används av många som argument för att Petrus inte gärna kan ha skrivit Andra Petrusbrevet ... Wikipedia:Utvald artikel/Första Petrusbrevet - Wikipedia ... . Grekiskan i Första Petrusbrevet är klar och direkt, den i andra invecklad och medvetet dunkelt framställd. [23] Bart D ... Första Petrusbrevet. Författare: Simon (Petrus) bar Jona. Simon var fiskare, född i fiskebyn Bethsaida men sedan bosatt i Kafarnaum. Han kom i kontakt med Jesus genom sin bror Andreas, som tidigare varit anhängare till Johannes döparen men sedan blivit Jesu första lärjunge. 1 När nu Kristus ... bibeln.se ... . Han kom i kontakt med Jesus genom sin bror Andreas, som tidigare varit anhängare till Johannes döparen men sedan blivit Jesu första lärjunge. 1 När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, 2 så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. 3 Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan. Nu finns den att få tag på: En guide till Första och Andra Petrusbrevet, som jag har arbetat med mer eller mindre intensivt i två års tid. Längs vägen är det en skatt jag börjat finna och gräva fram, en skatt av urkyrkans frimodiga och trygga tro inför livet här och nu, inför lidande och död och inför det eviga livet. Första Petrusbrevet (grekiska: Πέτρο...