Geografi 1 och 2 E-Book


Geografi 1 och 2 - Peter Östman, Mikael Gardestrand Bengtsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2011-04-15
FÖRFATTARE: Peter Östman, Mikael Gardestrand Bengtsson
ISBN: 9789147103409
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,51

FÖRKLARING:

För att skapa motivation och intresse för geografiämnet står eleverna i centrum vid framtagningen av Geografi, mer känt som Östmans Geografi. Läromedlet som ger dina elever en god grund att stå på i sina ämnesstudier.Läs merUtmärkande drag- Geografiska upplevelser- Inledande problematiseringar- Tillgänglighet och tydlighet- Stor mängd kartor, diagram och fotografierGrundtemaLäromedlets grundtema är förhållandet mellan människan, resurserna och miljön samt den hållbara utvecklingen och dess möjligheter. Innehållet återspeglar det sammanhållna geografiämnet och betonar vikten av det geografiska perspektivet vid analys av omvärlden.Geografi är ett upplevelseämneSom geograf tar man ställning till platser, områden och miljöer. Samtidigt har vi alla ett förhållningssätt till den yttre miljön som till stor del styrs av våra egna preferenser. Ingressen till varje kapitel är därför tänkt att visa eleverna en verklighet de inte vanligtvis tar del av. Texten tar upp vad ämnesområdet handlar om och dess betydelse för oss människor såväl historiskt som nutid. Därefter följer ett konkret exempel med koppling till stoffurvalet.Inledande problematiseringarVid inledningen av ett arbetsområde ställs en mängd frågor till kapitlet. Placeringen av uppgifterna leder till en delaktighet i undervisningen. Eleverna och lärarna kan tillsammans skapa en problematisering kring frågeställningarna som kan ge upphov till diskussion och nyfikenhet kring innehållet.Eleverna i centrumVid valet av vad som ska tas upp i boken och på vilket sätt det ska tas upp är eleverna i centrum. Deras verklighet och vardag. Med utgångspunkt från ämnesplanerna vägleds därför författaren av två frågeställningar vid stoffurvalet: Kan detta vara av intresse för eleverna? Berör det eleverna?Tillgänglighet och tydlighetLedordordet för språket i böckerna är tillgänglighet. Eleverna måste kunna tillgodogöra sig texten språkligt. Vävs för många aspekter in i ett textavsnitt riskerar texten att bli obegriplig genom att abstraktionsnivån ökar. Därför har författaren prioriterat ett urval av aspekter som han skriver lite längre om för öka tydligheten.Kartor och illustrationerEtt stort antal kartor, fotografier och diagram kompletterar texten och leder eleverna vidare.Geografi LärarhandledningDen nya lärarhandledningen i geografi är en samling färdiga övningar som är knutna till det centrala innehållet i kurserna geografi 1 och 2. Kopplingen är tydlig mellan uppgifternas upplägg och innehållet i kunskapskraven.Utmärkande drag- Tydlig koppling till ämnesplanerna- Uppgifterna är konstruerade utifrån kunskapskraven- Stor variation på uppgifternaUnderlättar din vardagLärarhandledningen är tänkt att underlätta för dig som lärare att komponera dina kurser och lektioner utifrån ämnesplanen. Delar av innehållet kan användas inom ramen för en lektion, men materialet ger även underlag för arbetsuppgifter över längre perioder eller teman. Uppgifterna är konstruerade utifrån innehållet i kunskapskraven.Koppling till ämnesplaner och kunskapskravLärarhandledningen följer upplägget i läroboken Geografi 1 och 2. Varje kapitel i boken har därför ett eget avsnitt i lärarhandledningen. Avsnitten är i sin tur indelad i en lärardel och en elevdel. Lärardelen ger information om hur uppgifterna är kopplade till det centrala innehållet och kunskapskraven. Dessutom innehåller varje avsnitt en mängd användbara länkar till hemsidor som kan användas i undervisningen eller vid arbetet med fördjupningar och GIS-övningar.Stor bredd på övningarna Med hjälp av lärarhandledningen kan eleverna träna på lärobokens innehåll. Samtidigt övar de på att omsätta kunskaperna till erfarenheter utanför läroboken.Instuderingsuppgifter erbjuder eleverna ett enkelt sätt att bekanta sig med lärobokstexten. Andra övningar ger eleverna möjlighet att både fördjupa sig i lärobokstexten och att genomföra större projekt kopplade till avsnittets innehåll.Om författarna”En lärobok måste alltid ha fokus på motivation och att väcka elevernas intresse. Detta är två oerhört viktiga redskap för kunskapsutveckling. Jag är beredd att gå så långt som att säga att om man inte lyckas med detta når man aldrig fram.”Peter Östman, Filosofie doktor i geografi och läroboksförfattare för geografiutbildning vid universitet/högskola, gymnasieskola och grundskolans högstadium.Mikael Gardestrand Bengtsson är författare till Lärarhandledningen till Geografi 1 och 2.

...i relation till hur människans aktivitet påverkar och påverkas av jorden ... Geografi 1 | Åsö vuxengymnasium ... . Träna detta i dessa geografispel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Geografi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Geografi handlar till stor del om studiet av jordytan och förklaringar till varför jorden fungerar som den gör samt hur vi människor påverkas av och påverkar vår planet. Geografiämnet hjälper oss därmed förstå varför vår jord ser ut som ... Geografi - liber.se ... . Geografiämnet hjälper oss därmed förstå varför vår jord ser ut som den gör, hur den förändras och vad det betyder för oss människor. Geografi 1. Kursen geografi 1 omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Förkunskaper och behörighet. För att läsa Geografi 2 ska du tidigare ha läst kursen Geografi 1. Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning. Innehåll och upplägg. Denna kurs är en fortsättning på Geografi 1. I kursen Geografi 2 är hållbar utveckling sett ur flera perspektiv en röd tråd genom hela kursen. Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller. Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, ... Geografi 2, 100 poäng, som bygger på kursen geografi 1. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör. ... PULS Geografi 1-3 Vårt land Grundbok. visa pris. Tillsammans med pojken Georg tar eleverna reda på vad geografi innebär. Uppgifter i det nationella provet i geografi prövas därför ut och granskas i flera olika steg, ett arbete som görs 1-2 läsår innan det aktuella provet går. ... På Skolverkets webbplats (Bedömningsportalen) finns sedan 2016 ett flertal bedömningsstöd i geografi, historia, religion och samhällskunskap för årskurs 4-6. Geografi 1 och 2 (Inbunden, 2011) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 7 butiker Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu! Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Ordet geografi härleds ur grekiskan, γη (ge) eller γεια (geia), vilket betyder "jord" respektive "jordmån", och γραφειν (grafein), med betydelsen "att skriva" eller "att beskriva". Undervisning i Geografi på gymnasiet fokuserar på samspelet mellan människa, natur, miljö och samhälle. Det innefattar bland annat en förståelse för geografiska processer och begrepp, samt hur vi på bästa sätt kan hushålla med begränsade resurser och arbetet för en mer hållbar utveckling. Målsätt... Genomgång (7:38 min) där SO-läraren My Ekander berättar om en geografisk modell - olika sätt att se på geografi som du kan använda dig av när du t.ex. gör ett eget arbete i skolan. Här PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att återanvända och ......