Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg E-Book


Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg - Kristina Rosengren pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-12-04
FÖRFATTARE: Kristina Rosengren
ISBN: 9789144094557
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,3

FÖRKLARING:

En komplex och föränderlig vård och omsorg kräver kompetenta medarbetare och ledningsstrukturer som arbetar med ständiga förbättringar för att hushålla med begränsade resurser. Nya arbetssätt, som ofta har sitt ursprung i industriverksamhet, har införts för ökad produktivitet, vilket bland annat har lett till ekonomisering av vård- och omsorgsverksamheter. Nu höjs röster för behovet att fokusera på kvalitet, med andra ord att arbeta effektivt genom att göra ”rätt saker”.Vårdledarskapets betydelse beskrivs och analyseras utifrån vårdspecifika aspekter såsom vårdorganisation och delat ledarskap, där till exempel teamarbete och samverkan lyfts fram. Olika vårdprofessioners vårdledaransvar betonas genom att fokusera på ledning och utveckling av förbättringsarbete. Ett stödjande vårdklimat, ökad medvetenhet om vård- och omsorgsenheters gemensamma ansvar samt den ständiga viljan att minska lidandet hos vårdtagaren skapar tillsammans förutsättningar för kontinuerliga förbättringar av vårdens kvalitet.Boken kan användas i olika vårdprofessionsutbildningar inom högskola och universitet, samt på magister- och/eller mastersnivå med inriktning mot vårdens organisation, ledarskap och förbättringsarbete. Boken kan även läsas av olika yrkesverksamma ledare.

...rskap - Att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg Rosengren, Kristina, (författare) Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Gothenburg University, Institute of Health and Care Sciences Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin ... Biblioteket SÄS : Vårdledarskap : att utveckla och ... ... . Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. ISBN 978-91 ... En komplex och föränderlig vård och omsorg kräver kompetenta medarbetare och ledningsstrukturer som arbetar med ständiga förbättringar för att hushålla med begränsade resurser. Nya arbetssätt, som ofta har sitt ursprung från industriverksamhet, har införts för ökad produktivitet, vilket bland annat har lett till ekonomisering av vård och omsorgsverksamheter. Vårdledarskap Att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg En komplex ... Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård ... ... . Nya arbetssätt, som ofta har sitt ursprung från industriverksamhet, har införts för ökad produktivitet, vilket bland annat har lett till ekonomisering av vård och omsorgsverksamheter. Vårdledarskap Att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg En komplex och föränderlig vård och omsorg kräver kompetenta medarbetare och ledningsstrukturer som arbetar med ... Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg / Kristina Rosengren. Rosengren, Kristina, 1963- (författare) ISBN 9789144094557 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2014 Tillverkad: Danmark Svenska 344 s. Bok De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av strukturella förändringar, ... Samverkan mellan hälso- och sjukvård och äldreomsorg måste förbättras. ... Regeringen beslutade därefter inför budgetpropositionen 2018 att utveckla det fallpreventiva arbetet och dubblade tidigare avsatta medel för ändamålet. Lärande inom medicin och vård erbjuder ständiga utmaningar att förstå hur kunskaper, färdigheter och förhållningssätt hos studenter, lärare, handledare och personal ...