Kollektivt lärande - i arbetslivet E-Book


Kollektivt lärande - i arbetslivet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-01-15
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144104546
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,33

FÖRKLARING:

Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att bidra till ökad förståelse av kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt utvecklingsarbete för att främja kollektivt lärande.?Varje kapitel behandlar något tema av betydelse för kollektivt lärande. Exempelvis diskuteras utvecklingen av kollektiv kompetens och kollek­tiva identiteter, men även olika slags förändringsprocesser belyses, liksom hur ledarskapet påverkar det kollektiva lärandet. ?Kollektivt lärande är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv, lärande, samt personal- och organisations­utveckling. Den vänder sig också till chefer på olika nivåer och i olika verksamheter, och kan med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.

...leutbildningar med inriktning mot arbetsliv, lärande, samt personal- och organisations­utveckling ... Kollegialt lärande i förskolan kan skapa en lärande kultur ... ... . Den vänder sig också till chefer på olika nivåer och i olika verksamheter, och kan med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer. Brinn Du eviga Längtan : Pär Lagerkvists livslånga brottning med Gud och livets mening bok Lars Holmberg pdf Arbetslivet är just nu i ett stadium där individualitet, medbestämmande och lärande i organisationer eftersöks. Men för att detta skall nås krävs en växelverkan mellan det medvetna och omedvetna. Detta om ... Otto Granberg - Böcker | Bokus bokhandel ... . Men för att detta skall nås krävs en växelverkan mellan det medvetna och omedvetna. Detta omöjliggörs i och med dagens medvetandecentrering samt det kollektiva omedvetnas makt över individens strävan att finna det personligt omedvetna. - där lärandet kan ses som en handlingsarena eller lärande med hjälp av artefakter. I denna studie har vi fokuserat vårt intresse på de s.k. sociala mediernas betydelse för kollektivt lärande i arbetslivet och om medarbetare använder sociala medier i arbetet och om det har en inverkan på det kollektiva lärandet. Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma. Högskolan Dalarna erbjuder en rad olika utbildningar inom kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Välj ur vårt ordinarie kurs- och programutbud eller kontakta oss för skräddarsydda lösningar utifrån just era behov. Lärande i arbetet (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser. Kollektivt lärande ... under genomförandeprocessen eller i efterhand och att kompetensutveckling i arbetslivet är starkt präglad av en inriktning på att få saker och ting att fungera i praktiken, "Mycket handla först - eventuellt tänka sedan" (s. 229) ... Det kollektiva lärandet i arbetslivet kan avläsas i företagens och de offentliga verksam- heternas arbetsorganisation, nätverk och rutiner på olika nivåer. Det individuella lärandet är individens eget lärande. Det humankapitalet tar individen med sig när individen byter arbetsplats. Såväl ......