Hygien med egenkontroll E-Book


Hygien med egenkontroll - Peter Hylmö pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-07-30
FÖRFATTARE: Peter Hylmö
ISBN: 9789147117277
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,10

FÖRKLARING:

Hygien med egenkontroll är avsedd för dig som ska arbeta yrkesmässigt med mat. Det kan vara i restaurangkök, i butik eller på en mindre livsmedelsanläggning. Boken ger grundläggande kunskap om hygien för att kunna arbeta med livsmedel.Läs merHygien med egenkontroll behandlar mikroorganismers förekomst och livsbetingelser, smittvägar och sjukdomar. Vikten av kunskap om den personliga hygienen samt hur man rengör lokaler och redskap betonas. Boken avslutas med en del som behandlar egenkontroll.För att underlätta inläsningen finns ordförklaringar i marginalen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och repetitionsfrågor. Boken är skriven för kursen hygien som är obligatorisk på Restaurang- och livsmedelsprogrammet men är lika användbar i utbildningar och yrken där man behöver grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.Ur innehållet- Baskunskaper- Människan, maten och mikroorganismerna- Allmän mikrobiologi- Smittspridning- Matförgiftningar- Konserveringsmetoder- Livsmedelshygien- Personlig hygien- Rengöring- Lokaler och utrustning- Provtagning- Offentlig kontroll- Egenkontroll del 1, grundförutsättningar- Egenkontroll del 2, HACCP- Egenkontroll del 3, InternrevisionOm författarnaPeter Hylmö har lång yrkeserfarenhet från livsmedelsindustri och undervisning från gymnasium till universitet. Han arbetar också som konsult med projekt och utbildning inom kvalitet och hygien, samt mat och hälsa.

...mässigt med mat. Det kan vara i restaurangkök, i butik eller på en mindre livsmedelsanläggning ... Livsmedelshygien och egenkontroll - Omsorgens handböcker ... . Boken ger ... Kök med matsal för de boende. Den/de som insjuknat intar sina måltider i sin lägenhet. Maten levereras antingen i engångsformar eller på engångstallrikar som köket tillhandahåller. Om det är önskvärt att den sjuke äter med "riktiga bestick" hanteras detta hos den sjuke. Engångsmaterial och ev. matrester kastas på avdelningen. Rutiner för att hålla en god hygien och för att undvika smi ... Hygien med egenkontroll - Liber ... . matrester kastas på avdelningen. Rutiner för att hålla en god hygien och för att undvika smittspridning är en viktig del av förskolornas egenkontroll. Det är känt att barn som vistas i förskolan drabbas av fler infektioner, till exempel luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma. Checklista för egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg För verksamheter som bedriver vård och omsorg under HSL, SoL och LSS t.ex. gruppbostäder, ... För den enskilt drabbade individen är det förknippat med onödigt lidande. Arbetet med egenkontroll i anmälningspliktiga verksamheter ska göras fortlöpande och systematiskt och det ska dokumenteras. ... Även utbildning av personalen i frågor som rör hygien och arbete för att förebygga smitta i verksamheten är viktig och kan vara en del av egenkontrollen. Bilaga - Egenkontroll Tips och stöd till dig som ska utforma ett ... All personal bör hållas informerad om företagets målsättning med egenkontrollen och få ... Hygienreglerna kan omfatta krav på personlig hygien, vilken utrustning som skall finnas för Egenkontroll. Vi kan även hjälpa er med att ta fram ett egenkontrollprogram anpassat till er verksamhet. ... Vi utför hygien- & skadedjurs inspektioner, provtagningar och kontrollerar att er verksamhet följer de lagkrav som ställs i branschen. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen ställer bland annat krav på följande: Det ska fastställas och dokumenteras vem i verksamheten som har det organisatoriska ansvaret för frågor som rör miljöbalken. Reservation är inte möjlig på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information hittar du här. Hygien- med egenkontroll är avsedd för dig som ska arbeta yrkesmässigt med mat. Det kan vara i restaurangkök, i butik eller på en mindre livsmedelsanläggning. Boken ger grundläggande kunskap om hygien för att kunna arbeta med livsmedel. Start / Produktion, handel & kontroll / Lokaler, hantering och hygien. Lokaler, hantering och hygien. Lyssna. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att den mat du hanterar och säljer är säker. ... Material i kontakt med livsmedel kan påverka själva livsmedlet. Därför finns det många lagar att följa. Hygien med egenkontroll: Hygien med egenkontroll av Peter Hylmö Häftad, Svenska, 2015-07-30 (8 röster) 386. Köp. Skickas inom 1-2 vardagar. Provläs! Hygien med egenkontroll är avsedd för dig som ska arbeta yrkesmässigt med mat. Det kan vara i restaurangkök, i butik eller på en mindre ... I förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll preciseras delar av miljöbalkens krav på egenkontroll. Där finns också krav på dokumentation. Egenkontrollen bör bl.a. inkludera rutiner. för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar, vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa, Egenkontroll med hjälp av ett förvaltningsgemensamt frågeformulär genomfördes i vård- och omsorgsnämndens verksamheter första gången 2007. Erfarenheter och synpunkter från tidigare år har lett till att en del frågor har förtydligats eller lagts till i årets...