Investeringskalkylering - Ett hjälpmedel vid beslutsfattande E-Book


Investeringskalkylering - Ett hjälpmedel vid beslutsfattande - Fredrik Brunes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-12-06
FÖRFATTARE: Fredrik Brunes
ISBN: 9789144115030
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,6

FÖRKLARING:

Investeringskalkylering är arbetet med att bedöma investeringars lön­sam­het, det är sålunda ett hjälpmedel vid beslutsfattandet. Det kan vara för­­hållandevis små, men viktiga, privatekonomiska beslut eller enorma samhällsekonomiska beslut. Den här boken ger på ett handgripligt sätt en introduktion till arbetsgången vid investeringskalkylering – hur gör man?För att kunna besvara den frågan får man i boken lära sig:• vilka investeringsmetoder (beräkningssätt) som finns • hur antaganden om grundinvestering, in- och utbetalningar, avkastningskrav med mera ska göras • hur skatt, lån, inflation och osäkerhet bör beaktas • hur investeringskalkylering kan göras i kalkylprogram.Investeringskalkylering – Ett hjälpmedel vid beslutsfattande innehåller instuderingsfrågor med facit och tips på litteratur för den som vill förkovra sig ytterligare. Boken vänder sig till universitetsstuderande, främst inom företagsekonomi och industriell ekonomi, men även andra ingenjörsutbildningar kan vara betjänta av denna bok. Den kan också fungera som ett stöd för den som arbetar ute på företag och behöver utföra investeringskalkyler.

...å litteratur för den som vill förkovra sig ytterligare ... Investeringskalkylering - Ett hjälpmedel vid beslutsfattande ... . Boken vänder sig till universitetsstuderande, främst inom företagsekonomi och industriell ekonomi, men även andra ingenjörsutbildningar kan vara betjänta av denna bok. Investeringskalkylering - Ett hjälpmedel vid beslutsfattande av Fredrik Brunes häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789144115030. Investeringskalkylering är arbetet med att bedöma investeringars lön­sam­het, det är sålunda ett hjälpmedel vid beslutsfattandet. Det kan vara för­­hållandevis små ... Köp begagna ... Fredrik Brunes - Böcker | Bokus bokhandel ... . Det kan vara för­­hållandevis små ... Köp begagnad Investeringskalkylering - Ett hjälpmedel vid beslutsfattande av Fredrik Brunes hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Dynamiskt beslutsfattande i beslutstödssystem: ... tiden. 3D har använts främst som ett stöd vid specifika situationer när beslutsfattaren behöver bilda sig en ... har visat att för att guida sina trupper i detalj är lägeskartan i 3D ett bra hjälpmedel. Nyckelord: Dynamiskt beslutsfattande, visualisering, dimension, ... Investeringskalkylering är arbetet med att göra bedömningar av långsiktiga investeringars lönsamhet. Investeringskalkyler används i många sammanhang för att bedöma långsiktiga investeringar. Företag använder dem för att planera inköp av ny utrustning och nya lokaler, bedöma nya produkter, jämföra olika tillverkningsmetoder, och så vidare. sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patient med ... intuition ett verktyg och hjälpmedel i sjuksköterskans yrkesutövning. Nyckelord: Intuition, begreppsanalys, förtrogenhetskunskap, postoperativ smärta, beslutsfattande, bedömning, klinisk blick, expert . Thomas Karlsson vid Handelshögskolan BBS, för guidning genom uppsatsarbetet. Ett stort tack ... framhållits som mest användbar för beslutsfattande. Att det nu råder en stor finanskris har inte ... Investeringskalkylering ... -Ett arbete om investeringsbedömningar vid nybyggnation av hyresrätter. Examinator: Författare: ... år 1582 använde en metod som går att likna vid dagens investeringskalkylering i finansiella sammanhang. Enligt Parker ... fortsatta verksamhet kommer vid beslutsfattandet fokusera mindre på kalkylens utfall. Beroende på investeringens natur använder man sig av olika typer av investeringskalkyler. Det finns många olika kalkyler att använda sig av och nedan beskrivs ett par av de vanligaste metoderna. Alla betalningar sker vid årsskiftet. Stabilt penningvärde under hela investeringsperioden. viktiga begrepp i n v e s t e r i n g s k a l k y l e r i n g: Inom området investeringskalkylering finns några begrepp som är viktiga att kunna. När du lär dig dessa blir allt så mycket lättare. Investering. Investeringsbedömning ... Investeringskalkylering. Föreläsning kring investeringskalkylering. Tydligt markerat med understrykningar, kursiver... Se mer. Universitet. Umeå Universitet. Kurs. Företagsekonomi för personalvetare (2ÖÄ008) Läsår. 2016/2017 Vilka aspekter och parametrar bör övervägas och tas i hänsyn vid beslutsfattande kring huruvida man ska köpa eller tillverka en komponent? Syftet med arbetet är att ge industriellt producerande företag som står inför ett köpa eller tillverka beslut en fördjupad kunskap om möjligheter och problematik rörande denna typ av frågor. Delat beslutsfattande innebär att överläggningar och beslut inte sker om, för eller åt, utan tillsammans med brukaren/patienten. Det är ett samarbete som leder till att både brukare och personal delar samma information och utifrån informationen görs ett gemensamt val - ett delat beslut fattas. Metoden delat beslutsfattande Ett dyrt hjälpmedel kan vara mer kostnadseffektivt om det ger en god hälsoeffekt jämfört med alternativa insatser. ... Vid förskrivning av hjälpmedel som överstiger en kostnad av 20 000 kr (inkl. de insatser t ex inträning, utbildning av närstående etc. som behöver Den räntesats som används vid investeringskalkylering och i andra kalkylsammanhang, av ett visst företag. Dess storlek bestäms bl.a. av allmänna ränteläget, låneräntan på den lånemarknad som står företaget till buds eller av den ränta företaget förlorar genom att använda egna sparpengar....