Pedodonti E-Book


Pedodonti - Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-08-21
FÖRFATTARE: Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman
ISBN: 9789177411956
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,8

FÖRKLARING:

Barn- och ungdomstandvård omfattar en lång period från spädbarn till ung vuxen ålder och innefattar det primära bettet, växelbettet och det unga permanenta bettet. Förutsättningarna för att behandla ett barn förändras i takt med barnets utveckling. Boken Pedodonti bygger därför på ett åldersperspektiv och innehållet är uppdelat i tre åldersgrupper: Förskolebarnet, Skolbarnet och Tonåringen. Huvudinriktningen är aktuella diagnostiska och förebyggande strategier.De som arbetar med barntandvård lägger den viktiga grunden för en framtida god tandhälsa. Prevention och riskbedömning utgör viktiga delar inom barntandvården och ett separat avsnitt behandlar därför Evidens, riskbedömning och prevention. Därtill kommer avsnittet Kronisk sjukdom och funktionsnedsättning, som diskuterar hur man på bästa sätt omhändertar denna viktiga grupp av barn och ungdomar.Boken Pedodonti vänder sig i första hand till tandhygieniststuderande, men också till yrkesverksamma tandsköterskor, tandhygienister och allmäntandläkare.

...itutet. Adress: Dalagatan 11, Postnummer: 113 24 ... Folktandvården Pedodonti Malmö — Folktandvården ... . Telefon: 08-123 165 .. Den personal som arbetar på specialistklinik i pedodonti arbetar med allt från barnmedicin, barnpsykiatri med KBT, barnhabilitering, omhändertagande till smärtkontroll och förebyggande tandvård. Cirka 10 procent av alla tandläkare blir specialister. Pedodonti. I specialisttandvården inom barn- och ungdomstandvården är vi särskilt utbildade för att ta emot dig som har uttalade eller speciella behov av tandvård. Pedodonti på 1177 Vårdguiden. Är du patient ... Avdelningen för pedodonti, Folktandvården, Region ... ... . Pedodonti på 1177 Vårdguiden. Är du patient eller anhörig och ... Pedodonti (barn- och ungdomstandvård) är den specialitet inom tandvården som arbetar med tandvård för barn och ungdomar upp till 19 år som har särskilda behov. Kliniker i närheten Specialistkliniken för endodonti Göteborg...