Självkänsla och perfektionism : teori, forskning och klinisk tillämpning E-Book


Självkänsla och perfektionism : teori, forskning och klinisk tillämpning - Irena Makower pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-11-26
FÖRFATTARE: Irena Makower
ISBN: 9789144120058
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,99

FÖRKLARING:

Bristande självkänsla och perfektionism har kommit att bli centrala begrepp för hur vi ska förstå den ökande psykiska ohälsan i vårt samhälle. I västvärlden har perfektionismen fördubblats sedan 1980-talet och drabbar allt yngre personer.Låg självkänsla och perfektionism är transdiagnostiska tillstånd som förekommer som inslag i en mängd olika psykiatriska diagnoser och orsakar stort lidande. Olika typer av låg självkänsla kräver dock olika former av förståelse och behandling. I boken presenteras två olika typer av låg självkänsla med bakomliggande psykologiska teorier och hur de kan behandlas terapeutiskt. Vi får följa fallbeskrivningar, från den kliniska bedömningen till den praktiska tillämpningen.Självkänsla och perfektionism vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, socionomer, pedagoger, utövare av vårdyrken och studenter inom samma områden. Boken är också läsvärd för en psykologiintresserad allmänhet.I den här boken gör Irena Makower en insiktsfull genomgång av forskningen på detta område som ger en ökad förståelse av sambanden mellan psykisk ohälsa och självkänsla /…/ och av hur dessa kunskaper kan tillämpas i behandlingssammanhang.”Lars-Gunnar Lund, professor i klinisk psykologi vid Lunds universitet, ur bokens förord.

...bloggen Fallbeskrivningar - genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism ... 91. Vad är självkänsla? - Självkänsla och perfektionism ... ... . Lästips: Självkänsla och perfektionism -från teori och forskning till klinisk tillämpning av Irena Makower. Mirja Vahlström är KBT-terapeut och CRA-behandlare. Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i ... Låg självkänsla och ohälsosam perfektionism har kommit att bli centrala begrepp för hur vi ska förstå den ökande psykiska ohälsan i vårt samhälle. Dessa tillstånd har systematiskt ökad i västvärlden sedan 1980-talet, bl. a s ... Självkänsla och perfektionism teori, forskning och klinisk ... ... . Dessa tillstånd har systematiskt ökad i västvärlden sedan 1980-talet, bl. a som konsekvens av rådande värderingar om att allt skall mätas, jämföras och konkurreras om. NYHET. IRENA MAKOWER. SJÄLVKÄNSLA OCH PERFEKTIONISM Teori, forskning och klinisk tillämpning. KÄRNAN I DET PSYKOTERAPEUTISKA ARBETET BENGT ERIKSSON Sök, reservera och låna om i vår . webbkatalog. ... förklimakteriet och klimakteriet . Melhus, Åsa. Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor 3. uppdaterade och utök. uppl. Nilsson, Heléne. ... Självkänsla och perfektionism : teori, forskning och klinisk tillämpning Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. Handbok i missbrukspsykologi är en grundläggande lärobok om alkohol- och narkotikaproblem som utgår från ett psykologiskt perspektiv med såväl biologisk som social kunskap närvarande. Boken består av två delar - teori och tillämpning - där vetenskap och klinisk erfarenhet möter varandra. Läs mer ......