Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter E-Book


Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-01-20
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144118086
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,54

FÖRKLARING:

Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Begreppet har sina rötter i kritisk pedagogik, queerteori och intersektionella perspektiv och uppstod från början i en pedagogisk kontext som en reaktion mot det som beskrevs som en toleranspedagogisk inriktning på inkluderings- och värdegrundsarbetet i förskola och skola. Syftet är att utforska och ifrågasätta hur de normer och maktrelationer som skapar skillnad genom perspektiv och praktiker präglar lärandeinstitutioner och de som verkar inom dem.Begreppet har fått stor spridning och utvecklats på olika sätt vilket har både positiva och problematiska aspekter. Normkritikens utbredning har bidragit till ett uppmärksammande och utvecklande av arbetet med mänskliga rättigheter på många olika samhällsarenor. Samtidigt har inlemmandet i en offentlig diskussion bidragit till en mainstreaming av begreppet vilket tömt det på viktigt kritiskt innehåll. Normkritik har även ibland kommit att uppfattas som en ny norm, en uppmaning att ’tänka rätt’ men utan att i grunden förändra.I denna antologi diskuterar lärare, utbildare och forskare verksamma inom området hur begreppet har utvecklats teoretiskt och hur det används i pedagogisk praktik. Vilka erfarenheter har gjorts av de som försökt använda normkritiska perspektiv i undervisning och förändringsarbete genom åren? Texterna sätter åter fokus på normkritisk pedagogik. Antologins röster diskuterar detta på det perspektivskapande, problematiserande och hela tiden allt annat än perfekta och fullständiga sätt som det innebär att hela tiden försöka bli en normkritisk pedagog.Boken vänder sig framför allt till studerande inom olika pedagogiska utbildningar samt till yrkesverksamma inom det pedagogiska fältet. Men boken kan även tilltala dem som generellt intresserar sig för utbildning, lärandeprocesser och makt.

...d och utvecklade detta begrepp och beskriver det i mitt kapitel i antologin Normkritisk pedagogik - makt, lärande och … Ny bok! I slutet av mars 2019 släpptes den nya antologin Normkritisk pedagogik - perspektiv, utmaningar och möjligheter (red ... PDF Kurslitteratur - konstfack.se ... . Björkman & Bromseth) på Studentlitteratur förlag. Den är recenserad i Pedagogiska Magasinet och du kan läsa mer om mina tankar kring boken i Studentlitteraturs tidning . Om boken. Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige under de senaste åren. I tio kapitel undersöks här med hjälp av feministiska, queerte ... Antologi om normkritisk pedagogik! ... . Om boken. Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige under de senaste åren. I tio kapitel undersöks här med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter av Lotta Björkman , Janne Bromseth Häftad , Svenska, 2019-01-20 Normkritisk pedagogik är en relativt ny pedagogisk inriktning vars rötter även går att finna i Paolo Freires frigörande, kritiska pedagogik, intersektionella perspektiv, feministisk teori och queerrörelsens aktivism (Bromseth och Darj, 2010b, Bromseth, 2014). Syftet med normkritisk pedagogik är att Normkritisk pedagogik handlar till stor del om att lära eleverna att kritiskt granska normer som styr våra värderingar och förutsättningar men den handlar även om att vi pedagoger bör tillhandahålla en kritisk ansats. Att vi vågar utmana våra tillkortakommanden, vår kunskap och allt det som vi tror att vi faktiskt redan gör. Läs mer; Beslut Dnr 2019-06-26 SU 318-3.1.1-0078-19 Kurslitteratur för UB211A - Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3, 7,5 hp, grundnivå Gäller från och med höstterminen 2019. Kurslitteratur för UB30UU - Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV, 7,5 hp, grundnivå ... Normkritisk pedagogik: perspektiv, utmaningar och möjligheter (kap. 1, 6, 8, 11 & 12). Lund: Studentlitteratur. ... Barns perspektiv på jämställdhet i skola. En kunskapsöversikt. Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRu...