Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer E-Book


Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer - Roger Säljö pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-01-05
FÖRFATTARE: Roger Säljö
ISBN: 9789140688262
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,6

FÖRKLARING:

Människan är en flexibel varelse och hon kan lära sig en mängd fysiska och intellektuella färdigheter. En del av det vi kan, snappar vi upp i vardagen i familjen, i kamratkretsen och genom olika fritidsaktiviteter, annat tar vi till oss genom undervisning och systematiskt organiserad utbildning. Ju mer komplext samhället blir, desto längre tid ägnar vi åt utbildning och lärande. Trots lärandets stora betydelse för individ och samhälle, är det svårt att hitta en entydig definition av vad lärande är.Den här boken introducerar olika perspektiv på lärande som är och har varit framträdande i forskning och diskussion om skola och utbildning under de senaste hundra åren. Hur vi uppfattar lärande spelar en avgörande roll för hur undervisning planeras, genomförs och utvärderas. De föreställningar om – eller metaforer för – lärande som vi lever med, blir utgångspunkter för hur läroplaner formuleras, hur nationella prov organiseras, vad vi ser som god pedagogik i klassrum och andra lärmiljöer och vilka förväntningar vi har på barn, unga och numera också vuxna. De perspektiv som presenteras i boken sträcker sig från behaviorism och neurovetenskap till situerade och sociokulturella traditioner.Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för det av Vetenskapsrådet finansierade Linnécentret om lärande och medier vid Göteborgs universitet.

...h intellektuella färdigheter. Köp boken Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer av Roger Säljö (ISBN 9789140688262) hos Adlibris ... LIBRIS - Lärande ... .se. Fri frakt. This coffee table book for adults and children is a wonderful collection of high-quality images produced by a series of professional photographers. lärare att ta till sig och använda digitala tekniker. Den här uppsatsen bygger på en upp-följning av deltagares behållning av den kursen. I det här kapitlet ges, utan anspråk på fullständighet, en introduktion till vad informat-ions- och kommunikationsteknik är och några sätt a ... Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer ... ... . I det här kapitlet ges, utan anspråk på fullständighet, en introduktion till vad informat-ions- och kommunikationsteknik är och några sätt att se på dess relation till högre ut-bildning. Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer - Häftad. Finns i lager, 387 kr. ... Den här boken introducerar olika perspektiv på lärande som är och har varit framträdande i forskning och diskussion om skola och utbildning under de senaste hundra åren. Seminarium 1: Introduktion till pedagogiska perspektiv på lärande (Gustav Lymer, Jonas von Reybekiel Trostek eller Matilda Wiklund) Inför Seminarium 1: Läs Säljö (2015, kap 1 t.o.m. 8) och Johansson et al. (2014, kap 1)....