Svensk fonetik för andraspråksundervisningen E-Book


Svensk fonetik för andraspråksundervisningen - Bosse Thorén pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-09-24
FÖRFATTARE: Bosse Thorén
ISBN: 9789163763786
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,38

FÖRKLARING:

Bosse Thorén blev intresserad av uttal tidigare än han kan minnas. Bland annat inspirerades han av en morbror att försöka imitera kända och okända människor. Han har studerat allmän språkvetenskap, fonetik och svenska som andraspråk (lärarämnet) vid Stockholms och Umeå universitet. Han disputerade 2008 vid Stockholms universitet på en avhandling om prioritering av svenskans temporala prosodi inom andraspråksundervisningen.Mellan 1977 och 2008 undervisade han i sfi och svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen i Botkyrka, Stockholm och Sundsvall. Från tidigt 1980-tal har han arbetat med lärarfortbildning inom sfi och svenska som andraspråk, och har medverkat i ett antal läromedel.De senaste tre decennierna har hans fokus varit att göra uttalsundervisningen mer effektiv och lättillgänglig för både lärare och inlärare, genom att förenkla och prioritera inom svenskans uttalslära. Den här boken påbörjades 2006 och har bearbetats kontinuerligt sedan dess. Mellanliggande versioner har varit kurslitteratur inom lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna, Örebro universitet och Umeå universitet. Bosse Thorén är för närvarande verksam som forskare och lärarutbildare vid Umeå universitet.

...rsta ljudet i det svenska ordet "sju" - "hooktop heng" ... Kursplan - Miun ... . Thorén, Bosse. 2014. Svensk fonetik för andraspråksundervisningen. : Vulkan. ISBN 978-91-637-6378-6. Självförklarande titel. Fonologi Bannert, Robert. 2004 (1990). Funktioner uttalet av vokaler på engelska . Den vokaler på engelska uttalas med öppen mun, kan de sjunga Klicka på länken för att se betydelser av fonetik på synonymer.se - online och gratis att använda. Mina listor; Utt ... Svensk fonetik för andraspråksundervisningen - Bokus.com ... .se - online och gratis att använda. Mina listor; Uttal skrivs alltid inom klamrar [-] Köp böcker inom Fonetik, fonologi: Svensk fonetik för andraspråksundervisningen; Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning ... 2. Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i ett kontrastivt perspektiv och fokus ligger på strukturer som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen. Uttalsundervisningens roll för den språkliga utvecklingen diskuteras och problematiseras. Behörighet. Grundläggande behörighet redogöra för någon aspekt av svensk språkpolitik eller migrations- och integrationspolitik, samt i dialog med andra reflektera över den i ett utbildningsperspektiv ... Svensk fonetik för andraspråksundervisningen. Umeå (116 s.) Kurs- och ämnesplaner i svenska som andraspråk. Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy Inledning Språklig och kulturell mångfald har i alla tider karakteriserat mänsk-liga samhällen, men aldrig tidigare har människan varit så rörlig som under de senaste fyrtio åren. Denna rörlighet har resulterat i tidigare Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk. Kursen har följande delkurser: Migration och kulturmöte, Språk, språkutveckling och andraspråksundervisning, Grammatik, ordbildning och semantik och Fonetik och uttalsundervisning. Svensk fonetik för andraspråksundervisningen. Stockholm: Vulkan. ... Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Lund: Studentlitteratur. Kompletterande material. För kursen relevanta lagar och regler t.ex. läroplan, kursplan och allmänna råd tillkommer. Träfflista för sökning "ämne:(Svenska: fonetik)" Sökning: ämne:(Svenska: fonetik) Resultat 1-50 av 65; Utförlig träfflista; Kort träfflista; Hjälp. Sortera/gruppera träfflistan. ... Svensk fonetik för andraspråksundervisningen / av Bosse Thorén. 2014; Bok; Ett referensmaterial i svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning" gav kommentarer till kursplanerna i svenska och hur elever som inte hade svenska som modersmål skulle kunna nå målen i svenska. Sedan 1995 är svenska som andraspråk emellertid ett eget ämne i samtliga skolformer med egna kursplaner och betygskriterier. Svensk fonetik för andraspråksundervisningen by Bosse Thorén Unknown: ISBN-10: 91-637-6378-8 / 9163763788 ISBN-13: 978-91-637-6378-6 / 9789163763786: Svenska som andraspråk - språk, språkutveckling och andraspråksundervisning ... Kursen riktar sig till blivande och verksamma lärare för flerspråkiga människor, ... Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv Kurs 7,5 hp. Boyd, Sally Utländska lärare i Sverige : attityder till brytning Ingår i: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2004 (2004) s. 419-436 Se bibliotekets söktjänst. Engstrand, Olle Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning 1. Svenska som andraspråk i skolan, 2,5 hp. Momentet behandlar skolämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och nutida perspektiv. Likheter och skillnader i styrdokumenten för skolämnena svenska och svenska som andraspråk belyses och problematiseras. 2. Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i Klassikerläsning i svenska som andraspråksundervisningen. Den klassiska litteraturens relevans i andraspråksundervisningen samt ordförrådets betydelse för läsförståelsen: Authors: Nordlander, Hanna: Issue Date: 14-Aug-2014: Degree: Student essay: Series/Report no.: Uppsats: Keywords: svenska som andraspråk skönlitteratur ordförråd ... Andraspråksundervisningen har länge fokuserat på den svenska grammatiken med till exempel ordinlärning och syntax, men Elisabeth Zetterholm vill fokusera på svenskans fonologi och fonetik i uttalsundervisningen. Den delen av undervisningen förutsätter att läraren är medveten om såväl minimala par som fonetiska fallgropar i svenskan....